Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Տաթևիկ Կոմիտասի Սարգսյան

Դասախոս | Հանրային կառավարման ամբիոն
Կրթություն
2010 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Հանրային կառավարման ամբիոն, ասպիրանտուրա
2013 թ. օգոստոս - 2013 թ. դեկտեմբեր, մասնակցություն «Կանանց առաջնորդություն» վերապատրաստման ծրագրին, Արիզոնայի պետական համալսարան, Միացյալ Նահագներ
2007 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Հանրային կառավարման բաժին, մագիստրոսի աստիճան
2003 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Քաղաքագիտության բաժին, բակալավրի աստիճան

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու- մարտ 2017թ.

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչ օրս Հանրային կառավարման ամբիոնի
ասիստենտ, ԵՊՀ
2016 թ. Կարգավորիչ քաղաքականության կոնսուլտանտ, Համաշխարհային բանկի խումբ, Հայաստան, Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա

Կարդացվող դասընթացներ
Հանրային ծառայության էթիկա
Հանրային քաղաքականության վերլուծություն
Հետազոտական մեթոդները հանրային քաղաքականության մեջ
Կարգավորիչ քաղաքականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էթիկական ուսմունքների պատմություն և տեսություն
Ֆեմինիստական փիլիսոփայական գրականություն
Հանրային ծառայության էթիկա
Հանրային քաղաքականության զարգացում և իրականացում
Հետազոտության մեթոդներ

Մասնակցություն դրամաշնորհների
 • Գենդերային գործոնը հանրային ծառայության էթիկայում. հայաստանյան հանրային կազմակերպությունների ուսումնասիրություն, 06/2014 - 12/2014
 • Մասնակցություն Ծրագրային դերակատարների կարողությունների վերապատրաստմանը, Թբիլիսի- սեպտեմբեր 2014, Երևան – ապրիլ 2015, Լեհաստան - փետրվար 2016
 • Մասնակցություն «Կարգավորման ոլորտում տեսուչներից պահանջվող հիմնական հմտություններ» վերապատրաստմանը, Համաշխարհային բանկի հայաստանյան խումբ, Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա, Միացյալ Թագավորության Կարգավորումների բարելավման գրասենյակ, Բիզնես նորարությունների և հմտությունների վարչություն, Երևան - փետրվար 2016

  Լեզուներ
  հայերեն - մայրենի
  ռուսերեն - գերազանց
  անգլերեն - գերազանց

 • Tatevik Sargsyan , Frank V. Zerunyan
  Analysis of Select Ethical Regulations in the Public Service System for The Republic of Armenia and Benchmark the System to California’s Experience in The United States
  2016 | Հոդված/Article
  Public Administration Scientific Journal, 2016 (2), pp. 36-45
  Հանրային ծառայության էթիկայի կազմակերպական առանձնահատկությունները ԵՄ անդամ երկրներում
  2016 | Հոդված/Article
  Պատմություն և հասարակագիտություն տարեգիրք, 2016, էջ 397-406
  |
  ՀՀ կառավարման համակարգի արդի էթիկական հիմնախնդիրները
  2016 | Հոդված/Article
  Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես, 2016, #2, էջ 356-364
  |
  Tatevik Sargsyan , Frank V. Zerunyan
  Analysis of select ethical regulations in the public service system for the republic of Armenia and benchmarking the system to California's experience in the United States
  2016 | Հոդված/Article
  Հանրային կառավարում: 2016թ․, 2, 26-35 էջ, Հայաստան
  |
  Tatevik Sargsyan , Frank Zerunyan
  Analysis of select ethical regulations in the public service system for the republic of Armenia and benchmarking the system to California’s experience in the united states
  2016 | Հոդված/Article
  Հանրային կառավարում, 2016թ․, 3, 16-23 էջ, Հայաստան
  |
  ՀՀ հանրային ծառայության էթիկական կարգավորման օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ հիմքերի վերլուծություն
  2015 | Հոդված/Article
  Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես, դեկտեմբեր 2015, էջ 397-410
  |
  Գենդերային գործոնը վարչական էթիկայում. Հայաստանյան հանրային կազմակերպությունների ուսումնասիրություն
  2014 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն, 2014թ. նոյեմբեր, 26 էջ
  |
  Issues of Measuring the Effectiveness of Ethics Policies in EU Member States
  2014 | Հոդված/Article
  Lratu, 2014, Yerevan, pp. 153-161
  Պետական ծառայության բարոյա-էթիկական հիմքերը որպես պետական ծառայության գործառույթների արդյունավետ իրականացման պայման
  2012 | Հոդված/Article
  Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան Երևան, «Լրատու» 2 (13), էջ 120-125
  |