Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
Մուշեղ Մայիսի Հովսեփյան

Ամբիոնի վարիչ | Տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոն
Կրթություն
1982 - 1985 թթ. ԵՊՀ, բանասիրական ֆակուլտետ
1985 - 1988 թթ. ՄՊՀ, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
1988 - 1991 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
1991 ՄՊՀ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2002 բանասիրական գիտություններ դոկտոր
2004 դոցենտի գիտական կոչում
2007 պրոֆեսորի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
1991 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ բանասիրական, այնուհետև՝ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
1999 թ-ից 2017 թթ. Ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոնի վարիչ
2017 թ-ից մինչ այժմ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոնի վարիչ
2001 - 2005 թթ. ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ

Կարդացվող դասընթացներ
Ռադիոժուռնալիստիկա, մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հումանիտար և հասարակական գիտություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Մասնագիտական գրքի թարգմանություն, «Եվրասիա» հիմնադրամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԲՈԿ-ի 012 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ և մրցանակներ
2019 թ. – ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Освещение "Бархатной революции" СМИ и интернет-ресурсами республики Армении
2019 | Թեզիս/Thesis
Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия. 2019, стр. 498-499
Հայաստանի ռադիոյի պատմություն /1926-2018/ (փաստաթղթեր, ականատեսների վկայություններ)
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Շուշան Տեխնիկա» ՍՊԸ, 2018թ․, 252 էջ
Ռադիոյի ձևավորումը Առաջին հանրապետության տարիներին
2018 | Հոդված/Article
Կրթամշակութային կյանքը Հաաստանի առաջին Հանրապետության տարիներին: 2018, էջ 148-161
|
Осовенности информационных и публицистических передач телерадиокомпаний республики Армения
2018 | Թեզիս/Thesis
Журналистика в 2017 году; твочество, профессия, индустрия. 2018, стр. 111
Մուշեղ Հովսեփյան , Հարություն Ծատրյան
Քաղաքական գովազդը որպես հայկական լրատվադաշտի ֆինանսական աղբյորւր
2018 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2018, #1, էջ 235-242
|
Հովսեփյան Մ. Մ. , Ծատրյան Հ. Զ.
Կրթության դերը քաղաքական իմիջի կերտման համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
Տարածաշրջան և աշխարհ: 2018, N 3, էջ 51-56
|
Հայաստանի հանրային ռադիո. ձևավորումն ու զարգացումը (ուրվագծեր 90-ամյա հոբելյանի առիթով)
2018 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 167-177
|
Телерадиокомпании Армении в условиях рынка
2017 | Թեզիս/Thesis
Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 277
Освещение событий Ереванского тарифного майдана в эфире армянских электронных СМИ
2016 | Հոդված/Article
Журналистика в 2015 году, Информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы, материалы международной научно-практической конференции, 5-6 февраля 2016г, Москва, стр. 182-183
Общественный диалог в телерадиовещании Армении
2015 | Հոդված/Article
Журналистика в 2014 году, СМИ как фактор общественного диалога, материалы международной научно-практической конференции, 6-7февраля 2015г, Москва, стр. 208-209.
Սևանա լճի էկոհամակարգի հիմնախնդիրների լուսաբանման առանձնահատկությունները ՀՀ ԶԼՄ-ներում
2015 | Հոդված/Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 31-38
Ռադիոժուռնալիստկայի հիմունքներ. պատմություն և տեսություն
2014 | Գիրք/Book
Դասախոսություններ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, 102 էջ
|
Ռադիոն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները (ՀՀ-ում և Սփյուռքում գործող ռադիոընկերությունների օրինակով)
2014 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ <<Լրաբեր>> հասարակագիտական գիտությունների, Երևան, 2014, 3(642), 9 էջ, էջ 265-273
Ռադիոն Հայաստանի Հանրապետությունում
2012 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ «Հայաստան» հանրագիտարան, Երևան, 2012, 6 էջ, 778 - 783
Հեռուստատեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2012 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ «Հայաստան» հանրագիտարան, Երևան, 2012, 4 էջ, 783 - 786
Մայրենիի պահպանման և մատուցման առանձնահատկությունները ՀՀ հեռուստաեթերում
2012 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ ԺԲ, Երևան, 2012, 5 էջ, 99 - 104
Բանակ-հասարակություն հարաբերությունների իրավական և էթիկական առանձնահատկությունները
2012 | Գիրք/Book
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ, ուսումնական ուղեցույց, միջազգային միջբուհական գիտաժողով, երևան, 2012, 5 էջ, 18 - 22
Դավիթ Ալավերդյան , Նաղաշ Մարտիրոսյան , Մուշեղ Հովսեփյան , Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան , Վարդուհի Պետրոսյան , Արփինե Հովհաննիսյան , Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ
2012 | Գիրք/Book
«Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ
|
Հայաստանյան ռադիոշուկայի ձեռքբերումներն ու հեռանկարները
2011 | Հոդված/Article
ԻԻՀ պետական հեռուստառադիոընկերություն, Գիտական աշխատանքների ժողովածու, Թեհրան, 2011, (պարսկերեն), 8 էջ, 549-556
Ժամանակակից մեդիակրթությունը և հայաստանյան հեռուստառադիոոլորտը
2010 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ Ի, Երևան, 2010, 8 էջ, 56-63
ՀՀ հանրային ռադիո օարալեզու հաղորդումները
2010 | Հոդված/Article
ԻԻՀ պետական հեռուստատեսության և ռադիոյի «Հեռուստատեսությունը և ռադիոն ԻԻՀ-ում» տեսական ամսագիր, N10, Թեհրան, 2010, (պարսկերեն), 8 էջ, 79-86
ՀՀ բանակը հայ-ադրբեջանական տեղեկատվական պատերազմների համապատկերում
2009 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ Ժ, Երևան, 2009, 11 էջ, 91-102
The Peculiarites and trends of the Development of Radio Market in Armenia: digital radio ahead
2009 | Հոդված/Article
2-nd international Radio Forum, Iran, Tehran, 2009, p. 1 (119)
Деятельность журналиста в чрезвычайных ситуациях (посвящена 20-й годовщине Спитакского землетрясения)
2009 | Հոդված/Article
Международная научная конференция , РАУ, Ереван, 2009, 6 стр., 230-235
Էլեկտրոնային լրատվամիջոցների արդի փուլի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2008 | Հոդված/Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, Հ.1, 2008, 10 էջ, 38-48
Особенности электронных СМИ постсоветского периода (на примере Армении)
2008 | Հոդված/Article
Сборник научных статьей, РАУ, Ереван, Т.2, 2008, 7 стр., 255-261
Переход и вредрения цифрового ТВ и радиовещания в РА
2007 | Հոդված/Article
Сборник научных статьей, годичная конференция, 28 ноября до 2 декабря 2006г., социально-гуманитарные науки, Ереван, РАУ «ռուսերեն), 2007 г., 7 стр., 429-435
Հեռուստառադիոոլորտի լիցենզավորումը ՀՀ-ում
2007 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստ» (տեսության և պրակտիկայի հարցեր), պրակ Ը, Երևան, 2007, 16 էջ, 14-30
Հայաստանի հանրային ռադիոյի հիմնադրումը
2006 | Հոդված/Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, N 2, 2006թ. ,10 էջ, 117-127
Բանակ և տեղեկատվություն
2006 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, հ. VI, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006 թ., 10 էջ, 103-112
Лизензирование телерадиовещания в Республике Армения
2005 | Հոդված/Article
журналистики» материалы 5-й международной научно-практической конференции факультета журналистики Санкт-Петербургского университета, 6-7 декабря, Санкт-П. (ռուսերեն), 2005 г., 6 стр., 130-136
Երկրորդ հանրապետության ռադիոկայանի հիմնադրումը
2004 | Հոդված/Article
«ՙԻ սկզբանէ էր բանն», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004 թ., 10 էջ, 96-106
Мониторинг и лицензирование телерадиообластей в Республике Армения
2004 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы журналистики. Региональные СМИ, материалы международной научно-практической конференции 11-12 ноября 2004 г.- Ереван (ռուսերեն), 2004 г., 3 стр. 49-51
Лицензирование телерадиообластей в Республике Армения
2004 | Հոդված/Article
“Журналистика-2004», материалы 6-й международной научно-практической конференции посвещенной 60-летию факультета журналистики БГУ (2-3 декабря) - Минск (ռուսերեն), 2004 г., 6 стр., 235-237
Peculiarities and Trends of Development of Radio Market in Armenia
2003 | Հոդված/Article
Journalism in Armenia: Contemporari issues and chaiienges, internationai confertence materials, Yerevan (անգլերեն), 2003, 6 page, 74-79
Լրագրողը արտակարգ իրավիճակներում (ծրագիր)
2003 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Ե., Երևան, 2003, 5 էջ. 196-200
Ռադիոժուռնալիստիկա (ծրագիր)
2003 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Ե., Երևան, 2003, 10 էջ, 60-70
Ռադիոշուկայի զարգացման միտումները ՀՀ-ում
2003 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստ» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Դ, Երևան, 2003 թ., 10 էջ, 60-70
Արտերկրի համար տրվող հաղորդումների հիմնադրումը հանրապետական ռադիոյում
2002 | Գիրք/Book
«TV&R՚»հանդես, N 5, Երևան, 2002 թ., 2 էջ, 4-5
Ռադիոշուկայի օրինաչափությունները և զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում
2002 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002 թ., 272 էջ
Ռադիոշուկայի ձևավորման և զար•ացման ժամանակակից միտումները Հայաստանում
2002 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Գ., Երևան, 2002թ., 10 էջ, 3-12
Օրենսդրական դաշտի կարգավորման առանձնահատկությունները հանրապետական ռադիոշուկայում
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» հանդես, N 1, Երևան, 2002 թ., 12 էջ, 103-115
Հայաստանի մասնավոր ռադիոկայանների հեղինակային հաղրոդաշարերը և ծրագրերը
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» հանդես, N 3, Երևան, 2002 թ., 9 էջ, 13-22
Հանրապետական ռադիոյի գործունեությունը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին
2002 | Գիրք/Book
«ՙՆոր Դար» հանդես, N 2, Երևան, 2002 թ., 5 էջ, 327-332
Զինվորական թեմատիկան հանրային և մասնավոր ռադիոծրագրերում
2002 | Հոդված/Article
«ՙՀայկական բանակ» հանդես, N 3, Երևան, 2002թ., 7 էջ, 75-82
Радиорынок Армении /Откуда и куда путь держим
2002 | Հոդված/Article
Журнал "Журналист" , N 11, РФ, Москва (ռուսերեն), 2002 г., 3 стр., 39-42
Специфика функционирования радиорынка в Республике Армения
2002 | Հոդված/Article
Журнал "Аспекты", N 7-8, РФ,Воронеж (ռուսերեն), 2002 г., 4 стр., 13-17
Ռադիոժուռնալիստիկայի հիմունքներ (ծրագիր)
2002 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Բ., Երևան, 2001, 4 էջ, 203-206
Ռադիոժուռնալիստիկայի հիմունքներ (ծրագիր)
2001 | Հոդված/Article
Ուսումնական ծրագրեր՚, Երևանի մամուլի ակումբ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2002, 6 էջ, 50-56
Հայաստանի հանրային ռադիոյի ժամանակակից փուլը
2001 | Հոդված/Article
«ՙԺուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Բ., Երևան, 2001 թ., 10 էջ, 66-75
Արտակարգ իրավիճակների դասակարգումը
2001 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Բ., Երևան, 2001թ., 9 էջ, 41-49
Երաժշտական հաղորդումների հիմնադրումը հանրապետական ռադիոյում
2001 | Հոդված/Article
«TV&R» հանդես, N 1-2, Երևան, 2001 թ., 2 էջ, 6-7
Մանկապատանեկան հաղորդումների հիմնադրումը հանրապետական ռադիոյում
2001 | Հոդված/Article
«TV&R» հանդես, N 3-4, Երևան, 2001թ., 2 էջ, 7-8
ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը սկսեց իրգ•ործունեությունը
2001 | Հոդված/Article
«Վարկանիշ» ամսագիր, N 1, Երևան, 2001թ., 2 էջ, 10-11
Սփյուռքի համար տրվող հաղորդումների հիմնադրումը Հայաստանի հանրապետական ռադիոյում
2001 | Հոդված/Article
«Էջմիածին» հանդես, N 12, Էջմիածին, 2001թ., 6 էջ, 5-6