Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Իրավական կանխավարկածի էության շուրջ
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 4-11
|
Իրավաբանական կոնվերգենցիայի արդի միտումները (տեսաիրավական վերլուծություն)
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 12-19
|
Նորայր Ավագյան
Վարչական իրավունքի և վարչական վարույթը կարգավորող իրավունքի հարաբերակցությունը
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 20-29
|
Քրիստինե Ալեքսանյան
Վարչարարության համաչափության գնահատման արդի հիմնահարցերը վարչական բողոքարկման և դատական վերանայման համատեքստում
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 30-40
|
Լիլիթ Երեմյան, Տարոն Սիմոնյան
Հանրային կարգի վերապահումը որպես արբիտրաժի վճռի ճանաչումն ու կատարումը բացառող հիմք ՀՀ իրավական համակարգում
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 41-57
|
Հատուկ կարծիքի ինստիտուտը քաղաքացիական և վարչական արդարադատությունում
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 58-63
|
Հայարփի Զարգարյան
Դատարանների կողմից երեխայի լավագույն շահերի ապահովման սկզբունքի իրացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 64-80
|
Միքայել Մելքումյան
«Վնաս» հասկացության որոշ արդի հիմնահարցեր
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 81-89
|
Մարիամ Այվազյան
«Կատարում» և «Կատարող» հասկացությունները
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 90-103
|
Մարտին Խաչիկյան
Բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման որոշ հիմնահարցեր
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 104-112
|