Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Ալվարդ Արարատի Ալեքսանյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
Կրթություն
1963 - 1975 թթ. սովորել է Վեդու թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում։
1975 - 1980 թթ. սովորել է Երևանի Պետական Համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում։
2001 թ-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն։

Աշխատանքային փորձ
1973 - 1975 թթ. աշխատել է Արարատի շրջանի «Սևան» գյուղական կամավոր սպորտ ընկերությունում, որպես հրահանգիչ։
1980 - 1986 թթ. աշխատել է Երևան քաղաքի Խորհրդային շրջանի իրավաբանական կոնսուլտացիայում` որպես փաստաբան։
1986 - 1996 թթ. աշխատել է Երևան քաղաքի Մաշտոցի շրջանի ժողդատարանում` ժողդատավոր։
1996 - 2002 թթ. աշխատել է «Հրաչյա Աճառյան » համալսարանում` դասախոս։
2002 թվականից մինչև օրս աշխատում է Երևանի Պետական Համալսարանում` ասիստենտ։

Անդամակցությունը հասարակական կազմակերպություններին
ՀՀ Իրավաբանների միություն

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչի իմացություն
Microsoft Word, internet, Exel

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)

Գարեգին Նժդեհի քաղաքական իրավական հայացքները
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 17-28
|
Մեսրոպ Թաղիադյանի քաղաքական և իրավական հայացքները
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2016, 1(71), էջ 15-21
Գրիգոր Տաթևացու քաղաքական և իրավական հայացքները
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 68-86
|
Yeznik Koghbatsi’s Legal Views
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.25-33
|
Իրավաքաղաքական միտքը Կիլիկիայի հայկական պետությունում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջ 482-492
Հայ իրավաքաղաքական միտքը վաղ ֆեոդալիզմի ժամանակաշրջանում
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 150 էջ
Եղիշեի քաղաքական և իրավական հայացքները
2009 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, հ.1-2, Երևան, 2009, էջ 60-65
Փավստոս Բուզանդի քաղաքական և իրավական հայացքները
2007 | Հոդված/Article
«Գիտահետազոտական աշխատանքների ուղեծրում», Դասախոսների գիտական զեկուցումների ժողովածու` նվիրված համալսարանի 15-ամյակին, Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարան, պրակ երրորդ, Երևան, 2007, էջ 215-222
Կաթողիկոս Հովհան Մայրավանեցու հայացքները սոցիալական անարդարության արմատների և հաղթահարման ուղիների մասին
2006 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր,» N 4, Երևան, 2006, էջ 20-22
Մովսես Խորենացու իրավաքաղաքական հայացքները
1999 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», N 1, Երևան, 1999, էջ 113-117
Եզնիկ Կողբացու քաղաքական և իրավական հայացքները
1999 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք,» N 3/6/, Երևան, 1999, էջ 36-43
«Սասունցի Դավիթ» էպոսում դրսևորված իրավաքաղաքական հայացքները
1997 | Հոդված/Article
«Հանդես Երևանի համալսարանի», N 2/88/, Երևան, 1997, էջ 95-102