Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Արմեն Մերուժանի Հայկյանց

Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2018 թ. Վերապատրաստում Քրիստիան Ալբրեխտի անվան համալսարանում (Քիլ, Գերմանիա)
2013 թ. Վերապատրաստում Գյոթեի անվան լեզուների ինստիտուտում (Բոնն, Գերմանիա)
2005 - 2007 թթ. Վերապատրաստում՝ ՌԴ Նախագահին կից պետական ծառայության ակադեմիայում
1997 թ. Վերապատրաստում Բուդապեշտի Կենտրոնական եվրոպական համալսարանում
1996 թ. Վերապատրաստում Գերմանիայի Պասսաուի համալսարանում
1996 թ. Վերապատրաստում Բուդապեշտի Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանում
1995 – 1998 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1990 – 1995 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա
«Օտարերկրյա ներդրումների իրավական կարգավորման հիմնախնդիրներն ըստ ՀՀ օրենսդրության» ի.գ.թ., ԺԲ.00.03 «Մասնավոր իրավունք» մասնագիտությամբ

Դոկտորական ատենախոսության թեման
«Մասնավոր իրավունքի զարգացման հիմանխնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» ի.գ.դ. ԺԲ.00.03. «Մասնավոր իրավունք» մասնագիտությամբ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Միջազգային առևտրական իրավունքի հիմնախնդիրներ, կոլիզիոն կարգավորման հիմնախնդիրներ, սեփականության իրավունքի հիմնախնդիրներ, պայմանագրային իրավունքի հիմնախնդիրներ, դելիկտային պատասխանատվության հիմնախնդիրներ, ժառանգման իրավունքի հիմնախնդիրներ, ընտանեկան իրավունքի հիմնախնդիրներ

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք, Միջազգային մասնավոր իրավունք, Ընտանեկան իրավունք, Միջազգային առևտրական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1998 – 2002 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
1999 թ-ից առ այսօր ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ
2002 – 2012 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2002 - 2003 թթ. ՀՀ Կառավարման ակադեմիայի դասախոս
2012 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր
2007 - 2008 թթ. Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի դասախոս
2014 – 2018 թթ. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի բարեփոխման՝ ՀՀ ԱՆ աշխատանքային խմբի անդամ
2004 – 2015 թթ. Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դասախոս
2000 - 2004 թթ. Ամերիկյան առևտրային կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի գլխավոր իրավաբան
2004 - 2005 թթ. ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի օրենսդրության վերլուծության և զարգացման վարչության պետի տեղակալ
2004 - 2005 թթ. ՀՀ ԱԺ և ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի՝ ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի ուղղությամբ հանրային իրազեկության բարձրացման և մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեղ ծրագրի Ազգային տնօրեն
2009 - 2010 թթ. «Հայկական զարգացման բանկ» ՓԲԸ գլխավոր իրավաբան
2010 թ. ՀՀ դատավորների դպրոցի դասախոս
2020 - 2021 թթ. Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ
2021 թ-ից ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
1998 - 2000 թթ. «Իրավագիտության հարցեր» միջբուհական ամսագրի քարտուղար

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
ՀՀ պետական ծառայության 1-ին դասի խորհրդականի դասային աստիճան

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն.

Ծառայությունը զինված ուժերում
Պահեստազորի սպա, լեյտենանտ

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)
ahaykyants@ysu.am

Արմեն Հայկյանց , Մանե Կարապետյան
Գործատուի նախաձեռնությամբ իր ներկայացուցչի հետ աշխատանքային հարաբերությունների դադարման առանձնահատկությունները
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (36), էջ 3-11
|
Չճանաչված պետության իրավունքի և պաշտոնական փաստաթղթերի ճանաչումը ու կիրառումը (միջազգային մասնավոր-իրավական հիմնախնդիրներ)
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 1 (28), էջ 27-39
|
Ընտանեկան միկրոսոցիումի բնույթը և էվոլյուցիան
2017 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2-3 (76-77), Երևան, 2017, էջ 65-69
|
Արմեն Հայկյանց , Մովսես Խաչատրյան
Անարդար պայմանները ապահովագրության պայմանագրում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 33-43
|
Ամուսնության կնքման պայմաններ (հիմնախնդիրներ և դրանց լուծման ուղիները)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 194-209
|
Արմեն Հայկյանց , Վարդուհի Դանիելյան
Սպառողների իրավունքների պաշտպանությունն էլեկտրոնային միջավայրում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 58-65
|
Հայաստանի օրենսդրությամբ քաղաքացիական գործերով միջազգային ընդդատության որոշ հարցեր
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 135-147
|
Армен Айкянц , Евгения Гянджумян
Генезис и значение системного подхода: философско-правовые основы (Համակարգային մոտեցման զարգացումը և նշանակությունը. իրավափիլիսոփայական հիմքեր)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 13-21
|
Հայաստանի Հանրապետության կոլիզիոն իրավունքի կատարելագործման առանձին հարցեր (համեմատական զուգահեռներ Հռոմ 1-ի ստանդարտների հետ)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 55-63
|
Materials of Conference Devoted To 80th Anniversary of the Faculty of Law of the Yerevan State University
2014 | Գիրք/Book
Materials of conference devoted to 80th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, p. 494
|
Issues of Codification and Institutional Development of Conflict of Laws in the Republic of Armenia Legislation
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.174-186
|
Ժամանակակից գլոբալիզացիան և միջազգային մասնավոր իրավունքի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի 2012թ.), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 148-158:
Միջազգային մասնավոր իրավունք
2013 | Գիրք/Book
երկրորդ հրատարակություն (լրացումներով և փոփոխություններով) Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 552 էջ
Ա. Մ. Հայկյանց , Վ. Դանիելյան
Գործարքի կնքման էլեկտրոնային ձևի հարցի շուրջ
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 139.3, Երևան 2013թ., էջ 35-45
|
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս
2011 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, Խմբագիրներ` Տ.Կ. Բարսեղյան, Գ.Հ. Ղարախանյան
4-րդ հրատարակություն (լրացումներով և փոփոխություններով), Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 504 էջ:
Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի իրավական կարգավորումը
2010 | Գիրք/Book
Երևան, «Ասողիկ», 2011, 334 էջ
Կտակների գրանցման միջազգային համակարգը
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 131.3, Երևան 2010թ., էջ 16-23
|
Կտակների միջազգային գրանցման համակարգին Հայաստանի միանալու հեռանկարները և խնդիրները
2010
Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2010
Միջազգային մասնավոր իրավունք
2010 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 560 էջ
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս
2009 | Գիրք/Book
Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 496 էջ, (Երևանի համալսարանի հրատ., 2003, 416 էջ):
Գիտական նվիրումի ակնառու օրինակ
2009
Հոդված
Հայաստանի Հանրապետություն, 2009 հուլիսի 1
Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիզիկական անձանց անձնական օրենքը որոշելու որոշ հիմնախնդիրներ
2009 | Հոդված/Article
Պետութուն և իրավունք, թիվ 4 (46), Երևան, 2009, էջ 28-37
Արմեն Հայկյանց , Մանե Կարապետյան
Լիակատար նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագրի ինստիտւտը ՀՀ-ում
2009 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, նո. 1-2, 2009, էջ 54-59
Իրավական մտքի ծանրակշիռ ներդրում
2009 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթ, 2009 նոյեմբերի 28
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք (երկրորդ մաս)
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 560 էջ
ՀՀ կոլիզիոն-իրավական կարգավորման որոշ խնդիրներ երկքաղաքացիության ինստիտուտի ներդրման պարագայում
2008 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք , Ե., 2008, նո. 3(41), էջ 29-32
Հայաստանի մասնավոր իրավունքի զարգացման որոշ հեռանկարների շուրջ
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (27-28 նոյեմբերի 2008թ.), ԵՊՀ հրատ., էջ 294-303
Некоторые проблемы совершенствования институтов семейного права
2007
Статья
Армен Айкянц
Республика Армения. Закон. М. 2007. No 2. 189-203с.
Развитие частного права в Армении в условияx потерии государственности и застоя феодальныx отношений (15-18вв.)
2007 | Հոդված/Article
Журнал Российского права. М. 2007, No 3.,106-115с.
Становление частного права в Армении в период развитого средневековья (X-XIVвв.)/Մասնավոր իրավունքի զարգացումը Հայաստանում զարգացած ֆեոդալիզմի ժամանակաշրջանում (X-XIV դարեր)
2007 | Հոդված/Article
Государство и право. М. Наука, 2007, No12.,71-79с.
Некоторые проблемы совершенствования институтов семейного права в Республике Армения /Հայաստանի Հանրապետությունում ընտանեկան իրավունքի ինստիտուտների կատարելագործման որոշ հիմնախնդիրներ
2007 | Հոդված/Article
Закон. М. 2007. No 2. 189-203с.
Մասնավոր իրավունք (պատմական զարգացումը և արդի միտումները)
2006
Հոդված
Իրավագիտության հարցեր, Երևան – 2006թ., նո 3,14 – 23 էջ
Проблемы гармонизации частно-правового и публично-правового регулирования в сфере трудовыx отношений в Республике Армения.
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր ("Вопросы правоведения", Ереван, 2006, # 4), Երևան, 2006, թիվ 4, էջ 34-45:
История развития частного права в Армении (Հայաստանում մասնավոր իրավունքի պատմական զարգացումը)
2006 | Գիրք/Book
Росс. Академия гос. Службы при Президенте РФ, Е., 2006г., 252с.
Общая характеристика частного права в Армении до 3 века н.э.(Մասնավոր իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը Հայաստանում մ.թ. 3-րդ դարում)
2006 | Հոդված/Article
Законодательство No 6, 2006г., 88-91с.
Кодификация коллизионных норм в Республике Армения. (Достижения и проблемы)
2005 | Հոդված/Article
Вестник межпарламентской ассамблеии, С.Петербург, 2005г.,No 1(41), 242-2487с.
Մասնավոր-իրավական և հանրային-իրավական կարգավորման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2005թ., թիվ 4, էջ 10-13
Անդրազգային իրավունք /երրորդ իրավակարգի կառուցման ճանապարհին
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2005թ., թիվ 2, էջ 21-25
Արմեն Հայկյանց , Նորա Կարապետյան
Բարեխղճության սկզբունքը միջազգային առևտրային
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2005թ., թիվ 3, էջ 31-34
Միջազգային գործարար շրջանառության սովորույթները և նրանց տեղը Հայաստան
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2004թ., թիվ 3, էջ 59-65
Միջազգային մասնավոր իրավունք
2003 | Հոդված/Article
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2003թ., 352 էջ
Կոլիզիոն նորմերի և օտարերկրյա օրենքի մեկնաբանումը
2002 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2002 թ., թիվ 1-2, էջ 41-47
Հանրային կարգի վերապահումը միջազգային մասնավոր իրավունքում
2002 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2002 թ., թիվ 3-4, էջ 42-48
Մասնավորիրավունքի ինտերնացիոնալացումը Հայաստանում ֆեոդալիզմի վաղ և միջին դարաշրջաններում
2002 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2004թ., թիվ 1-2, էջ 39-42
Արտաքին-տնտեսական պայմանագրերի կոլիզիոն կարգավորումը ՀՀ օրենսդրությամբ
1999 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 1999 թ., թիվ 1, էջ 46-51:
Կոլիզիոն նորմերն ըստ ՀՀ օրենսդրության
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Եր., 1999 թ., 32 էջ:
Աշխատանքային հարաբերությունները միջազգային մասնավոր իրավունքում
1998 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 1998 թ., թիվ 3։
Օտարերկրյա ներդրումների հասկացությունը և իրականացման ձևերն ըստ ՀՀ օրենսդրության
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Եր., 1998 թ., 43էջ
Համատեղ ձեռնարկությունների հիմնադրման ձևով օտարերկրյա ներդրումների իրականացման իրավական կարգավորումը ՀՀ օրենսդրությամբ
1998 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 1998 թ., թիվ 2, էջ 34-49
Օտարերկրյա ներդրումների հասկացությունը և չափանիշները
1998 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 1998 թ., թիվ 1, էջ 28-35
Օտարերկրյա ներդրումների պաշտպանության պետական երաշխիքները ՀՀ-ում
1997 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 1997 թ., թիվ 1, էջ 63-72
Օտարերկրյա ներդրումների իրականացման պայմանագրային ձևը
1996 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի, 1996, նո. 2, էջ 113-121
Օտարերկրյա ներդրումների իրականացման պայմանագրային ձևը և ՀՀ օրենսդրությունը
1996 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (89), Երևան 1996թ., էջ 113-121
|