Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Արսեն Աշոտի Թավադյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալվրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
ի.գ.թ., ԺԲ.00.03 Մասնավոր իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Քաղաքացիական իրավունք

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2013 թ-ից Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնում` որպես դասախոս
2009 թ-ից ցայսօր «Տեր-Տաճատյան» Իրավաբանական և բիզնես խորհրդատվական ՓԲԸ-ում իրավախորհրդատու

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)

Հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ. Խնդրի լուծու՞մ, թե՞ նոր խնդիրներ
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 4-10 էջեր
|
Regulation of Invalid Contracts Under Armenian Legislation
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 166-172
|
Անվավեր գործարքների իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 176-188
|
Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք լուծումներով
2017 | Գիրք/Book
Երևան, Տիգրան Մեծ, 2017, 240 էջ
|
Վինդիկացիայի և ռեստիտուցիայի հայցերի մրցակցությունը
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 243-251
|
Հակամրցակցային համաձայնությունների թույլատրելիության վերաբերյալ ԵՄ և ԱՄՆ իրավական համակարգերում ձևավորված որոշ չափանիշների կիրառության նպատակահարմարությունը ՀՀ-ում
2014 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2014, թիվ 1 (63), էջ 124-132
|
Տնտեսական մրցակցության իրավական կարգավորման անհրաժեշտությունը և նպատակը
2014 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2013, թիվ 7/176 էջեր 42-47
Ապրանքային շուկայի հասկացությունը և մասնակիցները
2013 | Հոդված/Article
Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2013, թիվ 7/176 էջեր 63-67
Հակամրցակցային համաձայնությունը որպես անվավեր գործարք
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2013, թիվ 7/176 էջեր 63-70
Հակամրցակցային համաձայնությունների դրսևորման ձևերը
2013 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2013, թիվ 2-3/60-61, էջեր 76-86
|
Регулирование доминирующего положения в Республике Армения
2011 | Հոդված/Article
Труды молодых исследователей по сравнительному праву, Москва, Издательская группа «Юрист», 2011, 1/10, էջեր 13-18
Մենաշնորհային և գերիշխող դիրքի կարգավորումն «Ըստ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի
2010 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2010, թիվ 3/49, էջեր 40-47
|