Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Դավիթ Մանուկի Մելքոնյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
Կրթություն
2009 թ. Թավթսի համալսարանի Ֆլետչերի իրավունքի և փիլիսոփայության դպրոց
2003 - 2006 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմով),
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Քրեական գործերով ապացույցներն անթույլատրելի ճանաչելու հիմքերն ու դատավարական կարգը», ի.գ.թ., ԺԲ.00.04 «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հանցավորության զարգացման միտումներ, Քրեական դատավարության արդի հիմնահարցեր, Քրեական դատավարության ոլոտում միջազգային համագործակցություն

Կարդացվող դասընթացներ
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, «Քրեական դատավարություն-3», «Իրավաբանի մասնագիտական հմտությունները», «Մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական չափանիշները քրեական դատավարությունում»

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2016 - 2020 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ
2014 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քրեականդատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ
2006 - 2011 թթ. նույն ամբիոնի ասիստենտ
2016 թ. ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ
2014 - 2016 թթ. ՀՀ Գլխավոր դատախազության մեղադրանքի պաշտպանության և դատական ակտերի բողոքարկման վարչության պետ
2006 - 2014 թթ. ՀՀ ԱԺ նախագահի խորհրդական, ՀՀ Սահմանադրական դատարանում ՀՀ ԱԺ ներկայացուցիչ
2011 - 2014 թթ. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ազգային իրավաբան
2004 - 2006 թթ. ՀՀ ԱԺ Եվրոպական կառույցներին ինտեգրման ժամանակավոր հանձնաժողովի փորձագետ,

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
ՀՀ Գլխավոր դատախազության «Օրինականություն» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
Վարչապետի հուշամեդալ
Արդարադատության 3-րդ դասի պետական խորհրդական

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)

Կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով գույքի վրա կալանք դնելու առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 5-13 էջեր
|
Ցուցմունքի դատական դեպոնացման օրենսդրական կարգավորման առանձնահատկություններն ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 55-60 էջեր
|
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, 2019
Քրեական գործերով միջազգային-իրավական համագործակցության շրջանակներում ստացված ապացուցների իրավական կարգավիճակի որոշ հիմնահարցեր․ Համեմատական վերլուծություն
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի, Հայաստան, 2(2), 63-70 էջ, 2019
Դավիթ Մելքոնյան , Գայանե Մելիքյան
Պաշտպանական նկատառումներով առաջ քաշված վարկածի հերքումը որպես ապացուցման գործընթացի բնութագրական տարր
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 3-4 (81-82), Երևան, 2018, 14-22
|
Соотношение мошенничества и сбыта поддельных денег и ценных бумаг по Уголовному кодексу Республики Армения
2018 | Հոդված/Article
Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации, Ռուսաստան, №5 (67), 91-96 էջ, 2018
Alvina Gulumyan, Davit Melkonyan
The supremacy of the European Convention on Human Rights: Armenia's path
2016 | Հոդված/Article
The Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and Eastern Europe, Judicial Perspectives Edited by Iulia MotocIneta and Ziemele, Cambridge University, Press 2016, p 39-56

ISBN-13: 9781107135024
|
Դատական քննության ընթացքում մեղադրանքը փոփոխելու կարգն ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 329-336
|
Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Գիրք/Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Concept of the Rule of Law in the Case-Law of the European Court of Human Rights
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 339-349
|
Պաշտպանության կողմի նոր դատավարական հնարավորությունները և դրանց հակակշիռները
2014 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (64), Երևան, 2014, էջեր 62-67
|
Խափանման միջոցների կիրառման առանձնահատկությունները ըստ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
2013 | Հոդված/Article
Պետութուն և իրավունք, թիվ 1(59), Երևան, 2013թ., էջեր 59-66
|
Ս. Ա. Դիլբանդյանի «Անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում» մենագրության մասին
2011 | Հոդված/Article
Պետութուն և իրավունք, թիվ 2 (52), 2011, էջ 121-125
|
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, 3-րդ հրատ.
2010 | Գիրք/Book
Երևան, «Ասողիկ». 2010, 300 էջ:
Հրապարակային դատական քննության եվրոպական չափանիշները
2010 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2010, թիվ 1 (47), էջ 33-39
|
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական չափանիշների կիրառումը ՀՀ քրեական դատավարությունում
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 272 էջ
|
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն
2009 | Գիրք/Book
Երևան, «Ասողիկ». 2009
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, 2-րդ հրատարակություն
2009 | Գիրք/Book
Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2009, 208 էջ:
Իրավաբանական գրագրություն
2008 | Գիրք/Book
Երևան, «Ասողիկ». 2008, 252 էջ.
Կասկածյալի և մեղադրյալի ցուցմունք տալուց հրաժարվելու իրավունքը լռելու իրավունքի եվրոպական չափանիշների լույսի ներքո
2008 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք N 3(41), Երևան, 2008, 23-28 էջեր:
Ապացույցների թույլատրելիության եվրոպական չափանիշները
2008 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 4(42), Երևան, 2008 էջեր 14-19.
ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգային հիմնադրույթները
2007 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 4-21
Քրեական հետապնդման հարուցում
2007 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 23-31
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու ձեռնարկ
2007 | Գիրք/Book
Երևան, Մեկնարկ, 2007, 144 էջ.
Որոշ նկատառումներ «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ
2007 | Գիրք/Book
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության, Քաղաքացիական իրավունքի և Քրեական իրավունքի ամբիոնների կազմավորման 70-ամյակին նվիրված գիտական նյութերի ժողովածու, Երևան, 2007, ԵՊՀ հրատ., էջեր 92-100.
Տարբերակված դատավարական ձևը և դրա առանձնահատկությունները, (համահեղինակությամբ Հ. Ղուկասյան)
2007 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1(35), Երևան, 2007, էջեր 32-40
Դատական վարույթներում ապացույցներն անթույլատրելի ճանաչելու դատավարական կարգն ու հետևանքները
2006 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 15-16/82-83, 2006, էջեր 14-22.
Դատական քննության փուլում ձեռք բերված ապացույցների թույլատրելիությունը
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, Երևան, 2006, էջեր 61-66.
Դատական վարույթներում ապացույցներն անթույլատրելի ճանաչելու դատավարական կարգն ու հետևանքները
2006 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 15-16/80-81, 2006, էջեր 51-56.
Ապացույցների թույլատրելիության պայմանների ընդհանուր բնութագիրը
2005 | Գիրք/Book
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 4, 2005, էջեր 47-55.
Ապացույցներ ձեռք բերելիս քրեադատավարական օրենքի էական խախտման հասկացությունը
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1, 2005, էջեր 93-96.
Անալոգիան քրեական դատավարությունում: Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր
2005 | Հոդված/Article
Երևան, 2005, էջեր 85-92.
Քրեական գործի հարուցման փուլում ապացույցների թույլատրելիության առանձնահատկությունները
2005 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2(28), էջեր 56-65.
Քննչական գործողության` որպես ապացույցների հավաքման հիմնական միջոցի կատարման ընդհանուր պայմանները
2004 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1-2(23-24), էջեր 90-99.
Կասկածյալի իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները քրեական դատավարությունում
2002 | Հոդված/Article
Համահայաստանյան ուսանողական գիտական երրորդ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2002, էջեր 19-30.
Քրեական դատավարությունում և քրեակատարողական իրավունքում մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները
2000 | Հոդված/Article
Ուսանողական գիտական կոնֆերանսի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2000, էջեր 130-134.
Մուսուլմանական քրեական իրավունքի հիմնական դրույթները
2000 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 4(18), էջեր 63-67.