Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Գևորգ Վոլոդյայի Պետրոսյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
Կրթություն
1995 - 1998 թթ. Երևանի պետական համալսարան, իրավագիրտության ֆակուլտետ ասպիրանտուրա
1990 - 1995 թթ. Երևանի պետական համալսարան, իրավագիրտության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ատենախոսության թեման
«Ձեռնարկության ղեկավարի պատասխանատվությունը աշխատանքային օրենսդրության խախտման համար» (մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.03 - «Մասնավոր իրավունք»)

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Աշխատանքային իրավունք, աշխատանքային վեճերի լուծման դատական և արտադատական ընթացակարգերը

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ աշխատանքային իրավունք, Աշխատանքային վեճեր, Կազմակերպություններում կադրային գործի կազմակերպման իրավական կարգավորումը

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2018 թ. առ այսօր Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի 7-րդ գումարման պատգամավոր
2003 թ. առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ
2017 - 2018 թթ. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի 6-րդ գումարման պատգամավոր
2014 - 2017 թթ. Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2008 - 2015 թթ. Հայաստանի Հանրապետության Գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի անդամ
2010 - 2017 թթ. «Երևան Ջուր» («ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ») ՓԲԸ Մարդկային ռեսուրսների վարչության պետ
2009 թ. մայիս- 2009 թ. նոյեմբեր Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար
2007 - 2008 թթ. Հայաստանի Հանրապետության Վերահսկիչ պալատի Իրավական վերահսկողության վարչության պետ
2005 - 2009 թթ. «ԱմենՏել» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի իրավական հարցերով խորհրդական
2004 - 2005 թթ. Երևան քաղաքի՝ Նոր Նորքի թաղապետարանի աշխատակազմի ղեկավար
2002 - 2005 թթ. Վանաձորի «Մխիթար Գոշ» Հայ-Ռուսական միջազգային համալսարանի հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչ
1996 - 2001 թթ. Երևանի «Գրիգոր Զոհրապ» հավատարմագրված պետական համալսարանի իրավաբանության ֆակուլտետի դեկան
1990 թ. Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի ասիստենտ
1988 - 1990 թթ. «Մյասնիկյանի կանաչապատում» պետական ձեռնարկության բանվոր

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
1998 թ. առ այսօր Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ

Պագևներ/կոչումներ
 • ՀՀ Գլխավոր դատախազի շնորհակալագիր (2012 թ.)
 • ՀՀ դատախազության հոբելյանական մեդալ (2013 թ.)
 • Երևանի պետական համալսարանի հուշամեդալով (2014 թ.)
 • ՀՀ Գլխավոր դատախազի շնորհակալագիր (2015 թ.)
 • «Տարվա պատգամավոր» (2019 թ.)

  Լեզուների իմացություն
  հայերեն (գերազանց), ռուսերեն (լավ), անգլերեն (բավարար)

  (+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

 • Աշխատանքային իրավունքների չարաշահման խնդրի շուրջ (ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի գիտագործնական մեկնաբանություններ)
  2017 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 44-53
  |
  Քաղաքացիների աշխատանքային իրավունքների ապահովման սահմանադրաիրավական որոշ երաշխիքների շուրջ (ՀՀ Սահմանադրության վերլուծություն)
  2017 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 271-281
  |
  ՀՀ Սահմանադրության նոր զարգացումները և աշխատանքային օրենսդրության բարեփոխման հրամայականը
  2016 | Հոդված/Article
  Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 79-98
  |
  Աշխատանքային պայմանագրի պայմանի խախտումով պայմանագրի լուծմամբ պատճառված վնասի հատուցման խնդրի շուրջ
  2016 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 201-211
  |
  Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք (հատուկ մաս)
  2015 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2015, 736 էջ
  Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք (ընդհանուր մաս)
  2015 | Գիրք/Book
  2-րդ հրատարակություն, լրացումներով և փոփոխություններով, ԵՊՀ, Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2015, 352 էջ
  Particularities of Distributing the Obligation of Proving of Labor Disputes in Civil Procedure
  2014 | Հոդված/Article
  Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 285-295
  |
  Աշխատանքից անօրինական ազատված անձանց պատշաճ փոխհատուցման սկզբունքի իրացումը ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում
  2012 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջեր 267-279
  Հսկողությունը և վերահսկողությունը աշխատանքային օրենսդրության պահպանման նկատմամբ (գիտագործնական մեկնաբանություններ)
  2011 | Հոդված/Article
  Դատական իշխանություն, թիվ 4 (141), Եր., 2011, էջ 20-28
  ՀՀ Սահմանադրության 32-րդ հոդվածի մեկնաբանություն
  2010 | Հոդված/Article
  Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, Գ. Հարությունյանի և Ա. Վաղարշյանի ընդհ. խմբ., «Իրավունք» հրատ., Եր., 2010, էջ 388-402
  Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
  Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
  2010 | Գիրք/Book
  Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
  Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք (ընդհանուր մաս)
  2009 | Գիրք/Book
  Բուհական դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2009, 336 էջ
  Կենսաթոշակի տարիքը որպես աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմք
  2008 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (27-28 նոյեմբերի 2008 թ.), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, էջ 109-122
  Աշխատողի և գործատուի շահերի զուգակցումը ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում
  2007 | Հոդված/Article
  Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2007, թիվ 1, էջեր 39-47
  Աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորումը Մխիթար Գոշի ատաստանագրքում
  2005 | Հոդված/Article
  Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2005, թիվ 1, էջեր 13-17
  Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը (գիտահանրամատչելի վերլուծություն)
  2005 | Հոդված/Article
  Պետություն և իրավունք, Երևան, 2005, թիվ 1(27), էջեր 74-85
  Աշխատանքային իրավունքի աստվածաշնչյան հիմունքները
  2004 | Հոդված/Article
  «Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2004, թիվ 1-2, էջեր 52-57
  Ժամկետային աշխատանքային պայմանագրի իրավական բնութագիրը (համեմատական վերլուծություն)
  2003 | Հոդված/Article
  «Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2003, թիվ 1, էջեր 6-10
  ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների կիրառումը աշխատանքային պայմանագրեր կնքելիս
  2001 | Հոդված/Article
  Դասախոսության տեքստ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2000, 32 էջ
  Պետություն և իրավունք
  2001 | Գիրք/Book
  Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
  Աշխատանքային իրավունքի ընդհանուր-իրավական և միջճյուղային սկզբունքները
  2000 | Հոդված/Article
  «Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2000, թիվ 3-4, էջեր 51-56
  ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների կիրառումն աշխատանքային հարաբերություններում
  2000 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2000, 32 էջ
  Առանձին կատեգորիայի աշխատողների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը
  1998 | Հոդված/Article
  «Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 1998, թիվ 1, էջեր 19-28
  Ձեռնարկության ղեկավարի կարգապահական պատասխանատվությունը
  1998 | Հոդված/Article
  «Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 1998, թիվ 3, էջեր 66-71
  Պետության և իրավունքի հիմունքներ
  1998 | Գիրք/Book
  Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
  Քաղաքացիների աշխատանքային իրավունքների քրեաիրավական պաշտպանությունը
  1997 | Հոդված/Article
  «Իրավագիտության հարցեր,» Երևան, 1997, թիվ 1, էջեր 55-63
  Աշխատանքային օրենսդրության խախտման բնութագիրը
  1996 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 117-124
  |
  Աշխատանքային օրենսդրության խախտման բնութագիրը
  1996 | Հոդված/Article
  Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 1997, թիվ 3, էջեր 117-134