Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Հրայր Հովհաննեսի Ղուկասյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
Կրթություն
2000 թ. Վերապատրաստում ԱՄՆ Սեթըն Հոլլ համալսարանի իրավունքի դպրոցում (Seton Hall University,School of Law)
1996 - 1999 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1991 – 1996 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Պաշտպանի դատավարական վիճակը քրեական գործի քննության մինչդատական փուլում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.04 - «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
պաշտպանի դատավարական վիճակը քրեական դատավարությունում, դատավարական հարկադրանքի միջոցների կիրառման առանձնահատկությունները, մարդու իրավունքների քրեադատավարական պաշտպանությունը, փաստաբանության և փաստաբանական գործունեության հիմնախնդիրները։

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ արդարադատության համակարգը, քրեադատավարական էթիկա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2018 թ. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական
2016 թ-ից ՀՀ Նախագահի օգնական
2003 թ–ից առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի դոցենտ
2000 – 2003 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ասիստենտ
2016 թ-ից առայսօր ՀՀ Նախագահի՝ իրավական հարցերով օգնական
2014 - 2016 թթ. ՀՀ Նախագահի ռեֆերենտ
2011 թ. ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը մշակող աշխատանքային խմբի ղեկավար
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի խորհրդի գիտքարտուղար
1999 թ. ՀՀ փաստաբանների պալատի փաստաբան. մասնավոր փաստաբանական պրակտիկան ներառում է քրեական գործերով պաշտպանությունը և ներկայացուցչությունը

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.04) անդամ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
2008 – 2010 թթ. «Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ-Հայաստան» կազմակերպության խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2010 - 2012 թթ. «Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ-Հայաստան» կազմակերպության խորհրդի նախագահ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)
hghukasyan@ysu.am

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, 2019
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն. Հատուկ մաս / 4-րդ հրատարակություն
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 960 էջ, 2019
Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան
Արդյունավետ քրեական պաշտպանության ընթացքում կիրառվող տակտիկական հնարքների թույլատրելի սահմանները
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 352-374
|
Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան
Դատավարական սանկցիաների կիրառման առանձնահատկություններն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 128-140
|
Современные вызовы уголовного правосудия в Республике Армении
2015 | Հոդված/Article
«Российское право: образование, практика, наука» № 1 (85) / 2015, стр. 50-55
|
Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Գիրք/Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Modern Challenges of Criminal Justice in the Republic Of Armenia
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 308-320
|
Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները
2014 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Վերահրատարակումներով, 5-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2005թ., 2-րդ հրատ.` 2006թ., 3-րդ հրատ.` 2007, 4-րդ հրատ.` 2008թ., 5-րդ հրատ.` 2009թ., 5-րդ հրատ.` 2014թ.): Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան: Երևան, 6-րդ հրատ., Տիգրան Մեծ., 2014, 384 էջ
Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան
Ոչ իրավաչափ վարքագծի արգելքը փաստաբանական էթիկայի լույսի ներքո
2014 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (64), Երևան, 2014, էջեր 26-34
|
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2)
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ
Մրցակցության գաղափարախոսությունը ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում
2013 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2013,No 1,( 59) էջ 19-31
|
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 1)
2011 | Գիրք/Book
Երևան «Ասողիկ» 2011, 408 էջ
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, հատուկ մաս
2010 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան, Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003թ., 2-րդ հրատ.` 2005թ., 3-րդ հրատ.` 2010թ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 3-րդ հրատ., 2010, 624 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Հոդված/Article
(ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Ա. Վաղարշյանի, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ), Երևան, «Իրավունք» 2010. հոդված 20, 1-2 մասեր, 237-245 էջեր
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն
2010 | Հոդված/Article
Հատուկ մաս, դասագիրք ԲՈՒՀ-երի համար, 3-րդ հրատարակություն` փոփոխություններով և լրացումներով, խմբագիր, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գ.Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2010
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական չափանիշների կիրառումը ՀՀ քրեական դատավարությունում
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 272 էջ
|
Արդար դատաքննության իրավունքի իրացումը ՀՀ դատական համակարգում (մոնիտորինգի արդյունքներ)+
2009 | Հոդված/Article
Երևան, <<Ասողիկ>> 2009թ., (գլխավոր խմբագիր, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գ.Ս. Ղազինյան)
Արդար դատաքննության իրավունքի իրականացումը ՀՀ դատական համակարգում
2009 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2009, 224 էջ
Ազատության իրավունքի ապահովման միջազգային և ներպետական երաշխիքները (համեմատական վերլուծություն)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2008, 240-253 էջեր
Գ.Ղազինյան , Վ.Քոչարյան , Հ. Ղուկասյան , Հ. Ալումյան, Ա. Հովհաննիսյան, Ա.Պողոսյան
Արդարադատության մատչելիության երաշխիքները ՀՀ-ում
2007 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, «Մեկնարկ», 2007
ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգային հիմնադրույթները
2007 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 4-21
ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները
2007 | Գիրք/Book
Դասագիրք ԲՈՒՀ-երի համար, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2007
Տարբերակված դատավարական ձևը և դրա առնաձնահատկությունները
2007 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1, Երևան 2007։
Տարբերակված դատավարական ձևը և դրա առանձնահատկությունները, (համահեղինակությամբ Հ. Ղուկասյան)
2007 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1(35), Երևան, 2007, էջեր 32-40
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, ընդհանուր մաս
2006 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ. Ղազինյան: Վերահրատարակումներով4-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2000թ., 2-րդ հրատ.` 2004թ., 3-րդ հրատ.` 2005թ., 4-րդ հրատ.` 2006թ.), Երևան, 4-րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., ԵՊՀ հրատ., 2006, 416 էջ
ՀՀ քրեական դատավարություն (ընդհանուր մաս)
2006 | Գիրք/Book
Դասագիրք ԲՈՒՀ-երի համար, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն Երևան 2006
ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրությունը սահմանադրական բարեփոխումների լույսի ներքո
2006 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2-3, Երևան 2006
Հայաստանի դատարանների մոնիտորինգ (արդյունքներ, վերլուծություն, առաջարկություններ)
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, 208 էջ
Որոշ նկատառումներ «Փաստաբանության մասին» ՀՀ նոր օրենքի վերաբերյալ
2005 | Գիրք/Book
Պետություն և իրավունք, N 1, Երևան 2005
ՀՀ քրեական դատավարություն (հատուկ մաս)
2005 | Գիրք/Book
Դասագիրք ԲՈՒՀ-երի համար, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2005
Հանցավորության դեմ պայքարը և մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության հիմնախնդիրը
2004 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, 160 էջ
Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը
2004 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր` Գ.Ս. Ղազինյան, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2004, 352 էջ
Կալանավորման կիրառման հիմքերն ու դատավարական կարգը ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
2003 | Գիրք/Book
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 70-ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևան 2003։
Legal System of the Republic of Armenia
2002 | Հոդված/Article
Legal Syatem of the World, A political, Social and Cultural Encyclopedia, Vol. 1 (A-D)
USA, ABC CLIO 2002 (77-82 էջեր)
Ապացույցներն անթույլատրելի ճանաչելու դատավարական կարգն ու հետևանքները
2002 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1, Երևան 2002։
Պաշտպանի դատավարական վիճակը նախնական քննության փուլում
2001 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ. Երևան 2001,
Ապացույցների թույլատրելիության որոշ հիմնահարցեր
2001 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 4, Երևան 2001։
Պաշտպանի որոշ իրավունքների վերլուծությունը ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
2000 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր N 1-2, Երևան 2000։
Պաշտպանի հրավիրումը, նշանակումը, փոխարինումը և պաշտպանից հրաժարվելը
2000 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1-2, Երևան 2000։
Պաշտպանի դատավարական վիճակը քրեական գործի քննության մինչդատական փուլում
1998 | Գիրք/Book
ԵՊՀ իրավ. ֆակ., Երևան, 1998, դասախոսություն, 48 էջ