Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Նորիկ Անուշավանի Այվազյան

Ամբիոնի պատվավոր վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
1960 - 1965 թթ. սովորել է Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում:
1967 - 1970 թթ. սովորել է ԽՍՀՄ Գիտությունների Ակադեմիայի Պետության և իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտուրայում

Գիտական աստիճան
1970 թ. Մոսկվայում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Միութենական Հանրապետության իրավասության սահմանադրական հիմունքները» թեմայով և ստացել իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
1987 թ. Մոսկվայում պաշտպանել է դոկտորանտական ատենախոսություն «Կառավարման ոլորտում միութենական հանրապետության իրավասության իրականացման կազմակերպա-իրավական մեխանիզմները» թեմայով և ստացել իրավաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան, 1988 թվականին` պրոֆեսորի կոչում

Աշխատանքային փորձ
1970 թ. աշխատանքի է անցել ՀԽՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտում որպես գիտաշխատող:
1971 թվականից` Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս:
1975 թ-ին ստացել է դոցենտի կոչում:
1987 թ-ին ստացել է դոկտորի գիտական աստիճան
1988 թ-ին ստացել է պրոֆեսորի կոչում:
1989 թվականից Երևանի պետական համալսարանի Սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի վարիչն է:
2013 թ.-ից Ամբիոնի պատվավոր վարիչ։
2006 -2013 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ:

Կարդացվող դասընթացներ
Համեմատական սահմանադրական իրավունք

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սահմանադրության տեսական հիմնախնդիրներ, օրենսդիր և գործադիր իշխանության կազմակերպման իրավական վիճակի և գործունեության կատարելագործման հիմնախնդիրներ:

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ գործող ԲՈՀ-ի 001 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ

(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք. Գիրք առաջին
2016 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 416 էջ
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. գիրք երկրորդ
2016 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք առաջին
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., գլխ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 416 էջ:
Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք
2015 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ / ընդհանուր խմբագրությամբ Գ.Դանիելյանի, Երևանի պետ. համալս., Հայրապետ, 2015, 384 էջ
|
Certain Aspects of the Improvement of the Electoral Code of the Republic of Armenia
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.53-67
|
Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի բարելավման որոշ հիմնախնդիրներ
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 143.3, 2014 (№ 2), էջ 15-27
|
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք, (վերահրատարակումներով), 5րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 736 էջ
Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ (ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Դանիելյանի), ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 704 էջ
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի մարմինների իրավական վիճակի բարելավման մի քանի հարցեր
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 608, էջեր 79-98
Энергия магнитного поля как источник радиосветимости пульсаров
2011 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.54, в.4, с.571-579, 2011
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր իշխանության կազմակերպման և գործունեության սահմանադրական հիմունքները
2011 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2011, 288 էջ
Պատասխանատու խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան
Այվազյան Ն. Ա. , Օհանյան Մ. Ս.
Ազատ ընտրություններ և հանրաքվե կազմակերպելու հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 208 էջ
ՀՀ գործադիր իշխանությունը փոփոխված Սահմանադրության համատեքստում
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), N4 հոկտեմբեր- դեկտեմբեր, Երևան, 2006, էջեր 23-29
Pre´sentation de la Cour constitutionnelle d’ Arme´nie (Սահմանադրական արդարադատության կայացումը ՀՀ-ում)
2006 | Գիրք/Book
Les Cahiers du Conseil Constitutionnel (ֆրանսերեն), N 20, Paris (Փարիզ), 2006, էջեր 86-88
Սահմանադրության էությունը և բովանդակությունը
2005 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Տիգրան Մեծ հրատարակչություն, Երևան, 2005, 204 էջ
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական արդարադատության բարելավման մի քանի հարցեր
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), N1 հունվար - մարտ, Երևան, 2005, էջեր 23-31
Սահմանադրական պաշտպանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2005 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք (Государство и право), N1 (27), Երևան, 2005, էջեր 6-19
Մարդու իրավունքների Սահմանադրական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2004 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, N100 օգոստոսի, Երևան, 2004, էջեր 3-6
Պետության տարածքային կառուցվածքի սահմանադրական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2004 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, N 3-4 փետրվար, N 5- 6 մարտ, Երևան, էջեր 1-4, էջեր 4-6:
Պետության կառավարման ձևի ընտրության սահմանադրական հիմունքներ
2002 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), N 1-2 հունվար-հունիս, Երևան, 2002, էջեր 6-12
Պետություն և իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
Մարդու իրավունքների համակարգը
2000 | Հոդված/Article
«Մարդը և հասարակությունը», Երևան, 2000 թ., էջ 42-76:
Սահմանադրության տեսության հիմնահարցեր
1998 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 1998 թ., 32 էջ
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1998 | Գիրք/Book
Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
Ժամանակակից պետության սահմանադրական բնութագրությունը
1998 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարությանն ընդառաջ /Face the democracy/, Երևան, 1998, էջեր 56-77
Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների սահմանման և պաշտպանության մի քանի հարցեր
1997 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N 1, Երևան, 1997, էջեր 3-14
Բնակչության իրավական դաստիարակությունը և իրավաբանական կրթության զարգացումը
1997 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N 3, Երևան, 1997, էջեր 67-80
Մարդու իրավունքների պաշտպանության մի քանի հարցեր
1996 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N 2, Երևան, 1996
Ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանությունը
1995 | Հոդված/Article
Պայքար, թիվ 5, 1995
Իրավական պետության հորիզոններում
1993 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 1993, 244 էջ
Հարգեք Հայոց պետականությունը
1991 | Հոդված/Article
«Քաղաքական զրուցակից», թիվ 8-9, 1991
Հայաստանն ինքնիշխան պետություն է
1990 | Հոդված/Article
«Հայաստանի Հանրապետություն», 24 հոկտեմբերի, 1990
Հարկավոր է ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալ
1990 | Հոդված/Article
«Հայաստան», 16 սեպտեմբերի, 1990
Հարկավոր է կնքել նոր պայմանագիր
1990 | Հոդված/Article
«Խորհրդային Հայաստան», 6 օգոստոսի, 1990
Օրենքը յուր տրամաբանությունը ունի
1990 | Հոդված/Article
«Երեկոյան Երևան», 13 հուլիսի, 1990
Տնտեսական շրջափակման իրավական հիմնահարցերը
1990 | Հոդված/Article
«Երեկոյան Երևան», 16 ապրիլի, 1990
Սոցիալիստական, թե ճորտատիրական իրավունք
1990 | Հոդված/Article
«Երեկոյան Երևան», 20 փետրվարի, 1990
Պետությունը սուվերեն է ինքնուրույն օրենսդրությամբ
1990 | Հոդված/Article
«Խորհրդային Հայաստան», 10 հունվարի, 1990
Ազգային-պետական կառուցվածքի հետագա զարգացումը ԽՍՀՄ-ում
1989 | Գիրք/Book
Երևան, 1989, 48 էջ
Проблемы реализации ленинских принципов национального государственного строительства в СССР
1989 | Հոդված/Article
ВКН:национальный вопрос и новое мышление, Ереван, 1989, էջեր 133-152
Քաղաքական շանտաժ սուվերենությունը պաշտպանելու դիմակով
1989 | Հոդված/Article
«Լենինյան ուղիով», թիվ 11, 1989
Իրավական պետության սահմանադրությունը
1989 | Հոդված/Article
«Կոմունիստ», 7 հոկտեմբերի, 1989 (ռուսերեն)
Ընտրական օրենսդրությունը կատարելագործման կարիք ունի
1989 | Հոդված/Article
«Երեկոյան Երևան» 9 մայիսի, 1989
Պատգամավորության թեկնածուն և ընտրողը
1989 | Հոդված/Article
«Սովետական Հայաստան», 22 մարտի, 1989
Օրենսդրական և կատարողական իշխանության կատարելագործումը
1989 | Հոդված/Article
«Կուսակցական խոսք», թիվ 6, 1989
Условия и факторы влияющие на распределение компетенции между органами управления союзной р-ки
1988 | Հոդված/Article
Совершенствование правового положения исполкомов местных советов
1988 | Հոդված/Article
Միութենական հանրապետության պետական կառավարման կենտրոնական մարմինների վերակառուցման հարցեր
1988 | Հոդված/Article
«Հայկական ԽՍՀ ժողովրդական տնտեսություն», թիվ 4, Երևան, 1988
Конституционные основы гос. управления в союзной республике
1988 | Գիրք/Book
Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1988, 208 էջ
ХХУП съезд КПСС о совершенствовании системы и функции министерств и гос.комитетов союзной р-ки
1987 | Հոդված/Article
В кн: Проблемы совершенст. гос. управления. Институт Государства и Права, АН СССР,1987, էջեր 67-75
Соотношение компетенции союзной республики и ее органов
1986 | Հոդված/Article
,,Правоведение,, N 4, 1986, էջեր 21-29
Միութենական հանրապետության կառավարման մարմինների միջև իրավասության բաժանման հարցի շուրջը
1985 | Հոդված/Article
Օրինականության և իրավակարգի ամրապնդման պրոբլեմները , Երևան, 1985, էջեր 22-42
Распределение компетенции между СССР и союзными р-ками
1985 | Հոդված/Article
,,Советское государство и право,, N 6, 1985, էջեր 13-20
Компетенция союзной республики и конституционный механизм ее осуществления
1985 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 1985, 144 էջ
Конституционные основы компетенции союзной республики в области осуществления правосудия (Միութենական հանրապետության իրավասության սահմանադրական հիմունքները արտադրության բնագավառում)
1984 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (52), Երևան 1984թ., էջ 227-237
|
Взаимосвязь компетенции органов управления союзной республики (Միութենական հանրապետության կառավարման մարմինների փոխադարձ կապը)
1982 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (48), Երևան 1982թ., էջ 76-89
|
Роль общесоюзных органов в определении компетенции центральных и местных органов государственного управления союзной республики (Միութենական մարմինների դերը միութենական հանրապետության կառավարման կենտրոնական և տեղական մարմինների իրավասության սահմանման գործում)
1982 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (46), Երևան 1982թ., էջ 20-33
|
Роль союзного законодательства в определении компетенции Совета Министров Союзной республики (Միութենական օրենսդրության դերը միութենական հանրապետության Մինիստրների խորհրդի իրավասության սահմանման գործում)
1980 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (41), Երևան 1980թ., էջ 85-97
|
Основные факторы, влияющие на распределение компетенции между Союзом ССР и Союзных республик (ՍՍՀՄ և միութենական հանրապետությունների իրավասության բաժանման վրա ազդող հիմնական հանգամանքները)
1977 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (31), Երևան 1977թ., էջ 88-100
|
Հայկական ԽՍՀ իրավասությունը ԽՍՀՄ-ի կազմում
1972 | Հոդված/Article
Հայկական ԽՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1972, 244 էջ
Հայկական ԽՍՀ-ի իրավասության սահմանադրական զարգացումը
1970 | Հոդված/Article
Հայկական ԽՍՀ ԳԱ « Տեղեկագիր» հասարակական գիտությունների, թիվ 5, Երևան, էջեր 31-89
Понятие компетенции союзной республики
1970 | Հոդված/Article
"Правоведение", N 3, Ленинград, 1970, էջեր 87-95
Содержание компетенции союзной республики
1970 | Հոդված/Article
"Советское государство и право", N 6., Москва, 1970, էջեր 104-108