Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Պավել Դավիթի Թադևոսյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
Կրթություն
2004 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
2008 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2010 - 2013 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա
2015 թ. հուլիս - օգոստոս Հերտիի կառավարման դպրոց, Տարածաշրջանային ակադեմիա, Բեռլին, Գերմանիա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Ատենախոսության թեման
Օտարերկրյա դատարանների` քաղաքացիական գործերով կայացված դատական ակտերի ճանաչումը և կատարումը Հայաստանի Հանրապետությունում (մասնագիտությունը` ԺԲ.00.04)

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Դատական իշխանություն և դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, միջազգային քաղաքացիական դատավարություն, օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչում և կատարում

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ Քաղաքացիական դատավարություն, Միջազգային քաղաքացիական դատավարություն

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2013 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոն, ասիստենտ
2015 թ. մարտից առ այսօր «Յունիբանկ» ԲԲԸ Իրավական վերլուծության և ներքին իրավական ակտերի մշակման վարչության պետ
2015 թ.-ից առ այսօր «Յունիբանկ» ԲԲԸ և ՀՀ Կենտրոնական բանկի «Սպառողների շահերի պաշտպանության և շուկայի վարվելակերպի» բաժնի հետ կապերի պատասխանատու
2014 թ. հուլիսից 2015 թ. մարտ «Յունիբանկ» ՓԲԸ Պայմանագրերի և իրավական վերլուծությունների վարչության պետ
2011 - 2014 թթ. «Յունիբանկ» ՓԲԸ Իրավաբանական դեպարտամենտի իրավաբան
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոն, դասախոս

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2010 թ.ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ
2015 թ.ից ՀՀ փաստաբանական պալատի անդամ (արտոնագիր թիվ 1952)

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

Օրենքով սահմանված պահանջների խախտմամբ բողոք ներկայացնելու դեպքում վճռաբեկ դատարանի լիազորությունների իրացման հիմնախնդիրները քաղաքացիական և վարչական դատավարություններում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 83-92
|
Օտարերկրյա պետության դատական անձեռնմխելիության հիմնախնդիրը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 337-358
|
Հանրային կարգին հակասելը՝ որպես օտարերկրյա դատական ակտի ճանաչումը և կատարումը մերժելու հիմք
2017 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, 2017, 1(23), էջ 46-57
Օտարերկրյա դատարանների քաղաքացիական գործերով կայացված դատական ակտերի ճանաչումը և կատարումը Հայաստանի Հանրապետությունում
2014 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, 224 էջ
|
Օտարերկրյա դատարանների` քաղաքացիական գործերով կայացված դատական ակտերին ներկայացվող պահանջները` դրանք ՀՀ-ում ճանաչելու և կատարումը թույլատրելու համար
2012 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2012, թիվ 4(58), էջեր 65-74
|