Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Պերճ Ժորայի Խաչատրյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2008 թ. Իրավունքի գերակայության և ժողովրդավարության ամառային կրթական ծրագիր, Հունսատան
2008 թ. Կարողությունների զարգացում միջազգային հարաբերություններում, միջազգային մարդու իրավունքներ, մարդասիրական իրավունք, բանակցությունների հմտություններ և դիվանագիտություն, Թիֆլիս

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Ատենախոսության թեման
Հասարակության պետության կարիքների համար հողամասի օտարման իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում: Մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.02:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Հողային իրավունքի հարցեր, Էկոլոգիական իրավունքի հարցեր, Ընդերքօգտագործման իրավունքի հարցեր, Հարկային, ֆինանսական և բանկային իրավունքի որոշ հարցեր, Կորպորատիվ իրավունքի հարցեր

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ հողային իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2011-թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոն, ասիստենտ
2014 թ.-ից առ այսօր «Քրոնիմետ Մետալ Թրեյդինգ Սի Այ Էս» ՓԲ ընկերության ավագ իրավախորհրդատու
2006 - 2008 թթ. ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի իրավական ապահովման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ
2008 - 2011 թթ. ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս
2011 – 2012 թթ. ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի պետ
2012 - 2014 թթ. «Ֆորչն Ռիզորսիս» ՍՊ ընկերության ավագ իրավախորհրդատու

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2008 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ
2011 թ-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ (արտոնագիր թիվ 1194)

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

Հայաստանի Հանրապետության հողային իրավունք (իրավական ակտերի ժողովածու)
2014 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, 588 էջ
Շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների դեպքում անձին հարկադիր բուժման ենթարկելու հիմքերն ու դատավարական հիմնախնդիրները
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀհրատ., Երևան, 2012, էջեր 562-570
Հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պաշտպանության հիմնախնդիրը Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի թիվ 1 արձանագրության 1-ին հոդվածի համատեքստում
2011 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն», Երևան, 2011, թիվ 1 (12), էջ 57-64
Հասարակության և պետության կարիքների համար հողամասերի օտարման ինստիտուտի իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները 1990-ական թթ. հողային բարեփոխումների ընթացքում
2011 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն», Երևան, 2011, թիվ 3 (185), էջ 18-21
Հասարակության և պետության կարիքների համար հողամասի օտարման իրավական հիմնախնդիրները ՀՀ Սահմանադրության 28-րդ հոդվածի համատեքստում և իրավակիրառական պրակտիկան մինչև սահմանադրաիրավական բարեփոխումների իրականացումը
2011 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն», Երևան, 2011, թիվ 4 (186), էջ 29-33
Գյուղատնտեսական և անտառտնտեսական արտադրության կորուստների փոխհատուցումը հասարակության և պետության կարիքների համար հողամասերի օտարման դեպքում
2010 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն», Երևան, 2010, թիվ 11 (181), էջ 21-28
Խորհրդային Միությունում և Հայաստանի Հանրապետությունում հողի նկատմամբ պետության սեփականության իրավունքի առանձնահատկությունների իրավահամեմատական վերլուծությունը
2010 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն», Երևան, 2010, թիվ 3 (4), էջ 41-48