Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Ռոզա Անդրանիկի Աբաջյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
Կրթություն
2016 - 2020 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա, Քաղաքացիական իրավունք մասնագիտացում
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Անմիջական ժողովրդաիշխանության տեսական ակունքների և ինստիտուցիոնալ իրավական ձևերի պատմական էվոլուցիան Հայաստանի նորագույն շրջանի սահմանադրական զարգացման պրակտիկայում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.01Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Ժողովրդաիշխանության ձևեր, անմիջական ժողովրդաիշխանություն, պետության և իրավունքի տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն,
Իրավունքի հիմունքներ

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 թ-ից մինչ օրս – ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս, 2020-ից՝ ասիստենտ
2019 թ-ից մինչ օրս «Արմենքոնսալտ» ՍՊԸ-ի գլխավոր իրավաբան
2014 - 2017 թթ. ՀՀ Ազգային Ժողովի փոխնախագահի աշխատակազմում՝ փորձագետ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office package

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)
rozaabajyan@ysu.am

Անիջական ժողովրդաիշխանության հիմնահարցը խորհրդային Հայաստանի սահմանադրական զարգացման երկրորդ փուլում. ՀԽՍՀ 1937 թ. Սահմանադրությունը
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2(2)2019; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2020, էջ 42-51
Սոցիալիստական դեմոկրատիայի հայեցակարգը և անմիջական ժողովրդաիշխանության ձևերի հիմնահարցը խորհրդային առաջին սերնդի սահմանադրություններում
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու,2(2)2018; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2019, էջ 42-51:
Ժողովրդաիշխանության սկզբունքը. իրականացման անմիջական ձևերի սահմանադրական ամրագրման համեմատական վերլուծություն
2019 | Հոդված/Article
Օրինականություն, ՀՀ դատախազության գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդես, Երևան, № 114/2019, էջ 49-55
Ժողովրդաիշխանության ու իշխանության իրականացման ձևերի համաշխարհային միտումները նոր դարաշրջանում և հայ քաղաքական-իրավական միտքը
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 1(1)2018; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, էջ 42-53
Ժողովրդաիշխանության ազատական հայեցակարգի սահմանադրական ամրագրումը 1995 թ.
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2018, թիվ 3-4(81-82), էջ 99-103
Անմիջական ժողովրդաիշխանության ձևերի սահմանադրական և ընթացիկ օրենսդրական հիմնահարցերը 1996-2015 թթ.
2018 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում գիտական հանդես, 5/2018, Երևան, 2018, էջ. 167-177
ՀՀ անկախության հռչակումը և քաղաքական զարգացման հիմնադիր սահմանադրական ուղղության ընտրությունը. Գործոնները և արդյունքները
2018 | Հոդված/Article
ՀՀ ՍԴ տեղեկագիր, N4(92), Երևան, 2018, էջ 7-19