Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Ռուստամ Ջասմի Մախմուդյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Մարդու իրավունքների պաշտպանը ՀՀ պետական մարմինների համակարգում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.02 Հանրային իրավունք-ընդգրկում է՝ սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջոցներ, Մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանություն, վարչական վարույթ և վարչարարություն, մարդու իրավունքների Պաշտպանի իրավական կարգավիճակ

Կարդացվող դասընթացներ
Սահմանադրական իրավունք, Վարչական իրավունք, Մարդու իրավունքներ, Մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանությունը ՀՀ-ում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2002 - 2003 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական կլինիկա` ավագ իրավախորհրդատու
2003 - 2004 թթ. ՀՀ զինվորական դատախազության քննչական բաժին (ստաժոր)
2004 - 2005 թթ. ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի քրեաադատավարական, քրեակատարողական և զինծառայողների իրավունքների վերականգնման խմբի մասնագետ
2005 - 2009 թթ. ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի քրեադատավարական, քրեակատարողական և զինծառայողների իրավունքների վերականգնման խմբի ավագ մասնագետ
2009 թ. ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողի խորհրդական
2009 - 2012 թթ. ՀՀ մարդու իրավունքների Պաշտպանի ռազմական և զինծառայողների հարցերով խորհրդական
2005 թ-ից առայսօր ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2006 թ-ից առայսօր Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս
2008 - 2017 թթ. ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Աշխատանքի եւ սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ում քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման բաժնի դասախոս
2009 - 2012 թթ. Սահմանված կարգի խախտմամբ զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների դիմումները քննարկող միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ
2010 - 2012 թթ. ՀՀ Նախագահի հրամանագրով «Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցերով անկախ հանձնաժողով»-ի անդամ
2012 - 2015 թթ. ՀՀ փաստաբանական դպրոցում դասախոս
2013 - 2014 թթ. ՀՀ դատական դեպարտամենտի ղեկավարի խորհրդական
2014 - 2015 թթ. ՀՀ դատական դեպարտամենտի կազմակերպաիրավական վարչության պետ
2014 - 2019 թթ. ՀՀ Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2015 - 2017 թթ. ՀՀ դատական դեպարտամենտի իրավական վերլուծության վարչության պետ
2015 ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի ունկընդիր
2017 - 2019 թթ. ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր, Պետական-իրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
2019 - 2020 թթ. - ՀՀ դատական դեպարտամենտի Դատական պրակտիկայի վերլուծության և մշտադիտարկման վարչության պետ
2020 թ-ից առ այսօր ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ
ՀՀ Հանրային խորհրդի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
Դատական ծառայության առաջին դասի խորհրդական

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն,

Ծառայությունը զինված ուժերում
Զինապարտ

(+374 10) 55-55-03
(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)

Key Questions (Issues) of Realization of Constitutional-Legal Status of Legislation of Supreme Judicial Council
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 95-109
|
Եզդիների ցեղասպանությունը Հայոց եղեռնի միջազգայնորեն չճանաչման արդյունք
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 111-129
|
Main Theoretical and Practical Issues of State Service in the Staff of Human Rights Defender (Ombudsman) of the Republic of Armenia
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.140-149
|
Main Theoretical and Practical Issues of State Service in the Staff of Human Rights Defender (Ombudsman) of the Republic of Armenia
2014 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, հունիս 2014, 6 (180), էջ 82-87
|
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր իշխանության կազմակերպման և գործունեության սահմանադրական հիմունքները
2011 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2011, 288 էջ
Պատասխանատու խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան
Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը` որպես զինված ուժերի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության կառուցակարգ
2010 | Հոդված/Article
Ասողիկ հրատարակչություն, Երևան, 2010, էջեր 74-83
Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության դերը զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում
2010 | Հոդված/Article
Հայկական բանակ (ռազմագիտական հանդես), թիվ 2 (64), Երևան, 2010, էջեր 52-61
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի առաջացման նախադրյալները Հայաստանի Հանրապետությունում
2008 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, N2-3/103-104, Երևան, 2008, էջեր 10-20
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի տեղը ՀՀ պետական մարմինների համակարգում
2008 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) N1-2, Երևան, 2008, էջեր 48-53
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության երաշխիքների համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
2008 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (27-28 նոյեմբերի 2008թ.),ԵՊՀ հրատարակչություն,Երևան,2008,376 էջ, էջեր 344-363
Օմբուդսմենի ինստիտուտի հասկացությունը, ստեղծման պատմական նախադրյալներն ու միջազգային փորձը
2007 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, թիվ 11 (145), Երևան, 2007, էջեր 14-17
Մարդու իրավունքների պաշտպանի բնականոն գործունեության ապհովմանն առնչվող որոշ նկատառումներ
2007 | Հոդված/Article
Իրավաբանական լրատու, թիվ 2 (9), Երևան, 2007, էջ 6
Օմբուդսմենի ինստիտուտի հասկացությունը, ստեղծման պատմական նախադրյալներն ու միջազգային փորձը
2007 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, թիվ 12 (146), Երևան,2007, էջեր 19-20
Իրավահավասարություն և ազգային խտրականության արգելում. ազգային փոքրամասնությունների իրավական վիճակը ՀՀ-ում ըստ միջազգային իրավական փաստաթղթերի
2002 | Հոդված/Article
«Մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները ՀՀ-ում» թեմայով Համահայաստանյան ուսանողական գիտական երրորդ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, թիվ 3, Երևան, Նժար, 2002, 288 էջ, էջեր 221-238
Մարդու իրավունքների և ազատությունների բովանդակությունը, դրանց բաժանումը անհատական ու կոլեկտիվ իրավունքների
2001 | Հոդված/Article
«Մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները ՀՀ-ում» թեմայով Համահայաստանյան ուսանողական գիտական երրորդ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, Նժար, 2001, 288 էջ, էջեր 241-253