Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Սերգեյ Գուրգենի Մեղրյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
Կրթություն
1992 - 1997 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ, Գերազանցության դիպլոմ
1997 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ատենախոսության թեման
Լիզինգի քաղաքացիաիրավական կարգավորումը
(մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.03 - «Մասնավոր իրավունք»)

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Դատական իշխանություն և դատարանակազմություն, քաղաքացիական իրավունքների իրականացման և պաշտպանության հիմնահարցերը, քաղաքացիական դատավարություն, քարչական դատավարություն, դատական ապացուցման արդի հիմնախնդիրներ

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն, ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, Ապացուցման տեսությունը քաղաքացիական դատավարությունում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2020 - 2023 թթ․ ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարող
2018 թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ
2018 - 2019 թթ. ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ
2007 - 2018 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի վարիչ
2012 - 2018թթ. Մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծի մշակմանը և համակարգել է Եվրոպայի խորհրդի հայաստանյան գրասենյակի կողմից ձևավորված համապատասխան աշխատանքային խմբի գործունեությունը
2016 - 2018 թթ․ ՀՀ դատական օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ
2015 - 2019 թթ. Պարբերաբար դասավանդել է «Հայաստանի Հանրապետության դատական դպրոց» ՊՈԱԿ-ում, Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական դպրոցում, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության ակադեմիայում
2015 - 2016 թթ. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի ղեկավար
2014 - 2018 թթ. ՀՀ դատավորների ընդհանուր ժողովի գնահատման հանձնաժողովի գիտնական-անդամ (համատեղությամբ)
2006 - 2007 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2003 - 2004 թթ. «Գրիգոր Զոհրապ» համալսարանի ռեկտոր (համատեղությամբ)
2002 - 2007 թթ. «Գրանդ Քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ իրավաբանական բաժնի պետ (համատեղությամբ)
2002 - 2007 թթ. «Հայ Հրուշակ» ԲԲԸ իրավաբան (համատեղությամբ)
2000 - 2006 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
1999 - 2004 թթ. ԵՊՀ ուսանողական իրավաբանական խորհրդատվության կենտրոնի (իրավաբանական կլինիկայի) դասախոս-կորդինատոր (համատեղությամբ)
1998 - 2000 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2010 – 2018, 2021 թթ․ ԲՈՀ-ի՝ ԵՊՀ-ում գործող իրավաբանական գիտություների գիտական աստիճաններ շնորհող թիվ 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ
2005 – 2018 թթ․ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2015 – 2018 թթ․ ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
1998 թ.-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ
2015 թ.-ից ՀՀ փաստաբանական պալատի անդամ (արտոնագիր թիվ 1957, կասեցված է)

Պագևներ
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Ոսկե հուշամեդալ»՝ կրթության և գիտության ոլորտում ներդրված մեծագույն ավանդի համար (2013 թ.)

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն

(+374 60) 71-02-45 (ներքին 12-45)

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն. գիրք առաջին
2022 | Գիրք/Book
Իրավ․ գիտ․ դոկտոր, պրոֆ․ Վ․Վ․ Հովհաննիսյանի և իրավ․ գիտ․ թեկն․, դոցենտ Ս․Գ․ Մեղրյանի խմբագրությամբ, Երևան, «Հայրապետ» հրատարակչություն, 2022, 608 էջ
Կատարողական թերթի ինստիտուտն արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունքի համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես 1 (53), Երևան, 2021, էջ 6-13
|
«Պարտադիր» հակընդդեմ հայցի ինստիտուտի իրավական բնույթը և գոյաբանական հիմքերը քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես 2 (51), Երևան, 2020, էջ 6-17
|
Ապացուցումը և ապացույցները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Գիրք/Book
Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2020, 341 էջ
|
«Պարտադիր» հակընդդեմ հայցի ինստիտուտի կիրառման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Հոդված/Article
«Դատական իշխանություն» 7-8 (253-254), 2020, էջ 57-70
|
Սերգեյ Մեղրյան , Տաթևիկ Սարուխանյան
Հաշտարարության դատավարական ասպեկտները
2020 | Հոդված/Article
«Դատական իշխանություն» 9-10 (255-256), 2020, էջ 36-50
|
Առանձին աշխատանքային վեճերով հատուկ հայցային վարույթը Հայաստանի քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Հոդված/Article
«Դատական իշխանություն» 9-10 (255-256), 2020, էջ 50-64
|
Առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտերի իրավաբանական բնույթը և որակական կայունության ապահովման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 194 էջ
|
Հայցի ապահովումը քաղաքացիական դատավարությունում (դասախոսություն)
2020 | Գիրք/Book
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2020, 40 էջ
|
Պարզեցված ընթացակարգերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում (գիտագործնական մեկնաբանություն)
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2019, 81 էջ
|
Կարգադրության վարույթը Հայաստանի Հանրապետության նոր քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում (գործող կարգավորումը և հիմնական փոփոխությունները)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 216-237
|
Sergey Meghryan , Hayk Hovhannisyan
Apportion of Burden of Proof in Works and/or Services Contracts: Armenian Perspective: Theory and Practice
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 291-308
|
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը. ընդունման անհրաժեշտությունը և առաջարկվող լուծումները
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 395-429
|
Ապացուցման պարտականությունը բաշխելու ընդհանուր կանոնը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության նոր օրենսգրքում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 14-29
|
ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն - 2
2017 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 336 էջ
|
ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն - 1
2017 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 336 էջ
|
Արագացված դատաքննության ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծում
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 252-270
|
Հեռակա դատաքննության ինստիտուտը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 11-25
|
Ընդհանուր հայցային վարույթի կարգով քննվող գործերով դատավարական նյութը հավաքելու (ներկայացնելու) կառուցակարգը քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծում
2017 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 2017, 1-2 (211-2112), էջ 68-77
Պարզեցված վարույթը քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 3 (21), էջ 3-24
|
Bases for Exemption from Proof in Civil Procedure
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.244-258
|
Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Երկրորդ մաս: (2-րդ հրատարակություն՝փոփոխություններով և լրացումներով)
2013 | Գիրք/Book
Գ.Հ. Ղարախանյանի և Տ.Կ. Բարսեղյանի խմբագրությամբ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, 154 էջ
Ապացուցումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում
2012 | Գիրք/Book
Դասախոսություններ: Երևանի պետ. համալսարան: Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012, 256 էջ
|
Գրավոր ապացույցները ՀայաստանիՀ անրապետության քաղաքացիական դատավարությունում
2012 | Հոդված/Article
Օրինականություն, Երևան, 2012, թիվ 69, էջեր 34-39
Փորձագետի եզրակացությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում (գործող իրավակարգավորումը և կատարելագործման հիմնական ուղիները)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀհրատ., Երևան, 2012, էջեր 115-149
Ապացուցման պարտականությունը բաշխելու հիմնախնդիրը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 136.3, Երևան 2012թ., էջ 62-76
|
ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունը սխեմաներում
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2011
Ապացույցներ ներկայացնելու պարտականությունը քաղաքացիական դատավարությունում
2011 | Հոդված/Article
«Օրինականություն», Երևան, 2011, թիվ 66, էջ 17-23
Քաղաքացիական դատավարությունում ապացուցման պարտականության բովանդակությունը
2011 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2011, թիվ 2 (52), էջ 72-85
|
Գրավոր ապացույց¬ները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում
2011 | Հոդված/Article
Օրինականություն, Երևան, 2011, թիվ 68, էջեր 7-11
Ապացուցման առարկայի հիմնախնդիրը քաղաքացիական դատավարությունում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 134.3, Երևան 2011թ., էջ 38-53
|
Ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռների օրինական ուժը
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 133.3, Երևան 2011թ., էջ 73-85
|
Քաղաքացիական գործերով առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտերը
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2010
|
ՀՀ Սահմանադրության 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասի մեկնաբանություն
2010 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, Գ. Հարությունյանի և Ա. Վաղարշյանի ընդհ. խմբ., «Իրավունք» հրատ., Եր., 2010, էջ 365-367
Քաղաքացիական և վարչական գործերի դատական ենթակայությունը որոշելու չափանիշները
2010 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2010, թիվ 2 (48), էջ 29-38
|
Ապացուցելուց ազատելու հիմքերը քաղաքացիական դատավարությունում
2010 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2010, թիվ 4 (50), էջ 52-62
|
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերի ենթակայությունը վարչական դատարանին
2008 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, էջ 65 -73
Право на эфективные средства защиты и проблема правовых последствий судебного акта по делам об оспарвании правомерности нормативно-правового акта
2008 | Հոդված/Article
Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию принятия Всеобщей декларации прав человека: «Всеобщая декларация прав человека и право каждого человека на справедливый, независимый и беспристрастный суд», Ереван, Изд-во «Тигран Мец», 2008, стр. 82-94
Վարչական դատավարությունում նորմատիվ իրավավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերով դատաքննության առանձնահատկությունների հարցի շուրջ
2008 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», թիվ 1-2, Երևան, 2008, էջ 25-29
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք
2008 | Գիրք/Book
Բուհական դասագիրք, մաս երկրորդ, ԵՊՀ հրատ., 2008
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք (երկրորդ մաս)
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 560 էջ
Հաշվարկային իրավահարաբերություններ
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2000, 28 էջ
Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Երկրորդ մաս
2007 | Գիրք/Book
Գ.Հ. Ղարախանյանի և Տ.Կ. Բարսեղյանի խմբագրությամբ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, 176 էջ
Մեղրյան Ս. Գ. , Ավետիսյան Վ.Դ.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձենարկ,(գործնական պարապմունքների ձեռնարկ), ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 252
Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ). Մաս առաջին
2006 | Հոդված/Article
Երևան,Երևանի համալսարանի հրատ., 2006, 272 էջ։
Ակրեդիտիվ բացելու և այն սպասարկելու վերաբերյալ պայմանագրի իրավական բնույթը
2004 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2004, թիվ 1-2 (23-24)
Ինկասո հաշվարկներ
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2004, թիվ 3, էջեր 72-81
Ակրեդիտիվային գործառնության ընդհանուր բնութագիրը և կատարման իրավական հիմքերը
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2004, թիվ 1-2,էջեր 43-51
Իրավաբանի մասնագիտական հմտությունների դասավանդման հիմնահարցեր
2003 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Ասողիկ», Երևան, 2003, 208 էջ
Անկանխիկ դրամական միջոցների հիմնահարցը և բանկային հաշվի պայմանագրի առարկան քաղաքացիական իրավունքում
2001 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», Եր., 2001, թիվ 1, էջեր 13-19
Բանկային ավանդի պայմանագրի շուրջ
2001 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», Եր., 2001, թիվ 4, էջեր 52-62
Բանկային հաշվի պայմանագրի հասկացությունն ու իրավական բնույթը
2001 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2001, թիվ 4 (14), էջեր 52-62
Проблема унификации гражданско-правового регулирования лизинга и конвенция UNIDROIT о международном финанасовом лизинге
2001 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2001, թիվ 1 (11), էջեր 30-38
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհական, ԵՊՀ հրատ., 2001
Դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագիր
2000 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2000, թիվ 4 (10), էջեր 33-37
К вопросу о предприятии как предмете договора финансовой аренды
2000 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք (Государство и право), Երևան, 2000, թիվ 12 (78), էջեր 75-78
Ոչ փաստաթղթային արժեթղթեր
2000 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2000, թիվ 34, էջեր 60-62
Արժեթղթեր
2000 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2000, 124 էջ
Ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագիր
2000 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2000, 24 էջ
Վարկային և հաշվարկային հարաբերությունների քաղաքացիաիրավական կարգավորումը
2000 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2000, 120 էջ
Договор лизинга и его гражданско-правовая природа
1999 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 1999, թիվ 1 (4), էջեր 74-87
Экономико-правовая конструкция лизинга
1999 | Հոդված/Article
Հանդես Երևանի համալսարանի, Եր., 1999, թիվ 1 (93), էջեր 70-77
Ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ)
1999 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 1999, թիվ 23, էջեր 128-137
Некоторые воп¬росы ответст¬венности сторон договора лизинга и продавца
1999 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան, 1999, թիվ 1, էջեր 90-98
Содержание договора фи¬нансовой аренды (лизинга)
1999 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք (Государство и право), Երևան, 1999, թիվ 3 (6), էջեր 43-57