Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Սերգեյ Վահանի Առաքելյան

Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Քրեական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն, գիտահետազոտական գործունեություն
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ
1997 թ., հուլիս Նյու Յորքի համալսարանի իրավաբանական դպրոց, էլեկտրոնային-իրավական հետազոտությունների գծով վերապատրաստման դասընթացներ
1996 - 1999 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
1999 թ. «Ընտանեկան-կենցաղային հարաբերությունների ոլորտում կատարվող սպանությունները և դրանց կանխումը Հայաստանի Հանրապետությունում» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն (ՌԴ Գլխավոր դատախազությանն առընթեր «Օրինականության և իրավակարգի ամրապնդման հիմնախնդիրների» գիտահետազոտական ինստիտուտ, ք. Մոսկվա)
2008 թ. փետրվար-մարտ Միացյալ Թագավորության «Առանձնապես վտանգավոր կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գործակալություն», փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի գծով վերապատրաստման դասընթացներ (ք.Հարլո, Մեծ Բրիտանիա)
2014 թ. «Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունները Հայաստանի Հանրապետությունում» վերտառությամբ դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն (ՀՀ ԲՈՀ-ի՝ ԵՊՀ-ում գործող 001 մասնագիտական խորհուրդ)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Աշխատանքային գործունեություն
2016 թ․ հունիսի 28-ից Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր
2015 թ. առ այսօր՝ ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր, Արդարադատության ակադեմիայի դասընթացավար
2016 թ. մայիս-հունիս ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության պետի խորհրդական
2014 - 2016 թթ. ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության քննչական աշխատանքների կազմակերպման կատարելագործման բաժնի պետ
2006 - 2015 թթ. ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի համակարգչային կենտրոն-գրադարանի տնօրեն, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի կարիերայի կենտրոնի համակարգող
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ գիտական քարտուղար, ԵՊՀ գիտական խորհրդի քարտուղար
2000 - 2004 թթ. «Կանանց իրավունքների կենտրոն» հասարակական կազմակերպության իրավական հարցերով խորհրդատու
1998 - 2004 թթ. ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի համակարգչային կենտրոն-գրադարանի տնօրեն
1996 - 1998 թթ. Զարգացման հայկական բանկի իրավախորհրդատու

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Մարդու իրավունքներ, ընտանեկան բռնություն, բռնությամբ կատարվող հանցագործություններ, մարդու դեմ ուղղված հանցագործություններ, թրաֆիքինգ, համակարգչային տեղեկատվության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ, պաշտոնեական հանցագործություններ, խոշտանգումների կանխարգելում, հանցավորության և դրա դեմ պայքարի հիմնախնդիրներ, պատիժ նշանակելու հիմնախնդիրներ, կրիմինալոգիական հետազոտությունների մեթոդիկա

Օտար լեզուների իմացություն
Ռուսերեն, անգլերեն

Այլ տեղեկություններ
ՀՀ իրավաբանների միության անդամ
ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի անդամ
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության մրցութային-ատեստավորող հանձնաժողովի անդամ
Եվրոպայի Խորհրդի «Աջակցություն Հայաստանում քրեական արդարադատության համակարգի բարեփոխումներին և պայքար վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ» ծրագրի ազգային փորձագետ
«Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի» գիտագործնական եռալեզու հանդեսի գլխավոր խմբագիր, «Պետություն և իրավունք», «Դատական իշխանություն», «Արդարադատություն», «Օրենքի պատվար», «Բանբեր Ուկրաինայի դատախազության ազգային ակադեմիայի», «Մոլդովայի Հանրապետության արդարադատության ազգային ինստիտուտի հանդես» գիտագործնական հրատարակությունների խմբագրական խորհուրդների անդամ
ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի հայեցակարգը և նախագիծը նախապատրաստող աշխատանքային խմբի անդամ
Իրավաբանական գիտությունների ավելի քան 10 թեկնածուների գիտական ղեկավարություն
Մի շարք մենագրությունների, բուհական դասագրքերի, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, գիտագործնական մեկնաբանությունների, ՀՀ-ում և արտասահմանյան երկրներում (Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն, Ռուսաստանի Դաշնություն, Ուկրաինա, Վրաստան) տպագրված գիտական հոդվածների հեղինակ ու համահեղինակ

Պարգևներ
ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության «Կանխարգելում, օգնություն, փրկություն» մեդալ
ՀՀ քննչական կոմիտեի «Համագործակցության համար» մեդալ
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության «Համագործակցության համար» մեդալ
«ՀՀ դատախազության 100-ամյակ» հոբելյանական մեդալ
ՀՀ ոստիկանության «Համագործակցության ամրապնդման համար» մեդալ
Ուկրաինայի դատախազության ազգային ակադեմիայի հուշամեդալ
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության պետի շնորհակալագիր

(+374 60) 71-02-50
(ներքին 12-50)
sarakelyan@ysu.am

Determination of violent crimes in the Republic of Armenia
2019 | Հոդված/Article
Revista Institutului National al Justitiei (The Journal of the National Institute of Justice), Մոլդովա, 2 (49), 34-36 էջ, 2019
Կաշառքի միջնորդության որակման որոշ հիմնահարցեր
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի, Հայաստան, 1 (1), 50-60 էջ, 2019
Роль науки в обеспечении эффективности уголовной политики
2018 | Հոդված/Article
Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации, Ռուսաստան, 3 (65), 38-40 էջ, 2018
Պատժի համակարգն ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 281-293
|
Криминологическая характеристика лица, совершившего убийство в Республике Армения (Հայաստանի Հանրապետությունում սպանություն կատարողի կրիմինալոգիական բնութագիրը)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 17-23
|
Ս. Վ. Առաքելյան , Տ. Ա. Խաչիկյան , Գ. Ս. Ամիրյան, Տ. Ս. Ղազարյան, Ա. Ս. Նահապետյան
Պետական ծառայության դեմ ուղղված պաշտոնեական հանցագործությունների որակման և քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Տիգրան Մեծ, 2015թ․, 128 էջ
|
Էական վնասը՝ որպես պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունների հատկանիշ
2015 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (67), Երևան, 2015, էջեր 35-40
|
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 338 հոդվածով նախատեսված հանցակազմի կատարելագորման հիմնական ուղղությունները
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 35-45
|
Սերգեյ Առաքելյան , Արա Ֆիդանյան
Սեփական քաղաքացիների արտահանձնումը մերժելու և երկքաղաքացիների արտահանձնման հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 143.3, 2014 (№ 2), էջ 44-52
|
Доктринальное толкование понятия насилия как признака состава массовых беспорядков по уголовному законодательству Российской Федерации и Республики Армения
2014 | Հոդված/Article
«Образование. Наука. Научные кадры», № 03/14 2014, стр. 63-65
К вопросу понимания насилия по уголовному законодательству РФ и РА как факта доказывания при расследовании массовых беспорядков
2014 | Հոդված/Article
Труды Академии управления МВД России. № 3, 2014, стр. 117-121
Социально-экономические причины насильственной преступности в Республике Армения
2014 | Հոդված/Article
“Право и экономика”. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ; Российский Союз промышленников и предпринимателей. Издание Международного союза юристов. М., 2014, № 3 (313), с. 60-64
Общесоциальные причины насильственной преступности в Республике Армения
2014 | Հոդված/Article
“Общество и право”. Краснодарский университет МВД РФ, 2014, № 1, с. 117-121
Преступное насилие
2013 | Գիրք/Book
Изд-во Ереванского университета, Ереван, 2013, 304 стр.
Истоки и особенности детерминации насильственного преступного поведения в РА (Բռնի հանցավոր վարքագծի աղբյուրներն ու դետերմինացման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 141.3, 2013, էջ 17-33
|
К вопросу о личности потерпевшего от насильственного преступления в Республике Армения
2013 | Հոդված/Article
“Юрист Юга России и Закавказья”. Ростов-на-Дону, 2013, № 2-3, с. 15-18
Характеристика насильственной преступности в Республике Армения
2013 | Հոդված/Article
“Современные проблемы совершенствования правового регулирования: национальные и международные аспекты” / Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию создания юридического факультета Ереванского государственного университета. Ер.: Тигран Мец, 2013, с. 176-196.
Բռնությունը որպես սեփականության դեմ ուղղված հանցագործության հանցակազմի հատկանիշ
2013 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2013, № 2-3 (60-61), էջեր 37-44
|
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս)
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ:
Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (ընդհանուր մաս)
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ:
Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)
О некоторых виктимологических особенностях насильственной преступности в Республике Армения (Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների վիկտիմալոգիական որոշ առանձնահատկությունների մասին Հայաստանի Հանրապետությունում)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 138.3, Երևան 2012թ., էջ 39-49
|
Ընտրական իրավունքի վերաբերյալ վեճերի քննության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2012 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Երևան, «Անտարես», 2012, 112 էջ
О некоторых особенностях, характеризирующих личность насильственного преступника в Республике Армения (Հայաստանի Հանրապետությունում բռնությամբ հանցանք կատարողի անձը բնութագրող որոշ առանձնահատկությունների մասին)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 136.3, Երևան 2012թ., էջ 27-39
|
Իրավական վիճակագրություն
2011 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011, 136 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Тенденции насильственной преступности в Армении (Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում)
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 132.3, Երևան 2010թ., էջ 35-41
|
Առաքելյան Սերգեյ , Գաբուզյան Արա , Մարգարյան Աննա , Սիմոնյան Տիգրան , Թերզյան Անի, Մխիթարյան Սամսոն, Ղուկասյան Արմեն, Պետրոսյան Մարինե, Սերոբյան Աստղիկ
Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 104 էջ
Семейно-бытовые убийства
2009 | Գիրք/Book
Монография, Изд-во ЕГУ, Ереван, 2009, Եր., Երևանի համալ. հրատ., 2009, 160 էջ
|
Բռնությամբ կատարվող հանցագործություններին նպաստող գործոնները Հայաստանի Հանրապետությունում
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու: Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2008, էջեր 146-159
Характеристика насильственной преступности в сфере семейно-бытовых отношений в Республике Армения
2007 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր թիվ 4, Եր., 2007
Թրաֆիքինգի դեմ պայքարի քրեաիրավական երաշխիքները ՀՀ-ում
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) թիվ 4, Եր., 2006, էջեր 57-64
Իրավական վիճակագրություն
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալ. հրատ., 2006, 128 էջ
Развитие уголовного права на Востоке и Западе
2004 | Հոդված/Article
Преступность и уголовная политика в Европе, Том 1: Уголовное право и преступность (Развитие в Средней и Восточной Европе), Бохум, 2004, стр. 115-126
ՀՀ օրենսդրության և մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական Կոնվենցիայի հոդված 2-ի հարաբերակցությունը
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, Եր., 2004, 58-68
Հանցավորության դեմ պայքարը և մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության հիմնախնդիրը
2004 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, 160 էջ
Հանցավորության դեմ պայքարի հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում անցումային շրջանում
2002 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք թիվ 4 (18), Եր., 2002, էջեր 17-24
Կանանց իրավական պաշտպանությունը բռնությունից
2001 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Կանանց իրավունքների կենտրոն, Եր., Լիմուշ, 2001, 166 էջ
Կրիմինալոգիական հետազոտությունների մեթոդիկա
2001 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2001