Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Սոնա Վաչիկի Թևանյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ)
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմ)
2008 - 2014 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն

Գիտական աստիճան, կոչում
2014թ. իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Կոնցեսիայի պայմանագրի իրավական կարգավորումը»: Մասնագիտությունը ԺԲ.00.03 - «Մասնավոր իրավունք», 2013թ

Գիտական ուսումնասիրությունների շրջանակ
Քաղաքացիական իրավունք, անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, պայմանագրային հարաբերությունների, օտարերկրյա ներդրումների, արժեթղթերի շուկայի իրավական կարգավորման հետ կապված մի շարք հիմնախնդիրներ

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 թ.-ից առ այսօր ՀՀ փոխվարչապետ Տ.Ավինյանի օգնական
2015 թ․-ից քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2013 - 2018 թթ. առ այսօր ՀՀ Ազգային ժողովի իրավաբանական վարչության խորհրդատու
2008 - 2012 թթ. ՀՊՏՀ իրավախորհրդատու
2007 - 2008 թթ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության իրավաբանական վարչության փորձագետ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)

Էլեկտրաէներգիան որպես քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտ
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 190-202
|
Правовое регулирование концессионного договора
2016 | Գիրք/Book
Монография, Ереван, Изд. ЕГУ, 2016, 102 стр. (электронная книга)
|
Կոնցեսիայի պայմանագրի իրավական կարգավորումը
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 180 էջ
|
Կտակի և դրա նկատմամբ կատարվող հետագա գործողությունների նոտարական վավերացման որոշ հիմնախնդիրներ
2015 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2015, N3-4 (69-71), էջ 19-26
|
Գույքը կոնցեսիոն հիմունքներով տրամադրելու առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2012թ., էջ 518-537
Կոնցեսիայի պայմանագրի առարկայի և օբյեկտի տարանջատման հիմնախնդիրը
2011 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2011, N3 (53), էջ 16-29
|
Կոնցեսիայի պայմանագրի դադարումը. Կողմերի իրավունքների պաշտպանությունը
2011 | Հոդված/Article
Բանբեր ՀՊՏՀ, Երևան 2011, N 3, էջ 133-145
Կոնցեսիայի պայմանագիրը՝ որպես քաղաքացիաիրավական պայմանագրի ինքնուրույն տեսակ
2010 | Հոդված/Article
Բանբեր ՀՊՏՀ, Երևան 2010, N 2, էջ 132-148
Կոնցեսիայի պայմանագրի իրավական բնույթը
2009 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2009, Թիվ 3 (45), էջ 82-92
|
Ոչ փաստաթղթային արժեթղթերի իրավական բնույթը և դրանցվ կնքված գործարքների անվավերության հետևանքները
2008 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2008 1-2 (39-40) էջ76-84
Բրոքերային ծառայությունների մատուցման պայմանագրի իրավական էությունը
2008 | Հոդված/Article
Բանբեր ՀՊՏՀ, Երևան, 2008, N 3, էջ 105-114
Բարոյական վնասի հատուցման ինստիտուտի որոշ հիմնախնդիրներ
2005 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2005, N 3-4 (29-30), էջ 84-92
Роль и значение междунар дного гуманитарного права в 21-ом веке
2005 | Հոդված/Article
Сборник статей студентов и аспирантов МГЮА, Москва 2006, стр. 232-234