Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Տաթևիկ Արթուրի Դավթյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ):
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմ):
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա. մասնագիտությունը ԺԲ.00.03 - «Մասնավոր իրավունք»:
2008 թ. Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու (ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի 001 մասնագիտական խորհուրդ):
2011 թ. ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի Միջազգային առաջնորդ այցելուների (IVLP) «ԱՄՆ դատաիրավական համակարգը» թեմայով ծրագրի շրջանավարտ (Սերտիֆիկատ):
2013 - 2015 թթ. ԱՄՆ Ջորջթաուն Համալսարանի Իրավունքի Դպրոցի մագիստրատրտուրա (LL.M) (գերազանցության դիպլոմ; «Դեկանի ցուցակ» (Dean’s List) պարգև):
2014 - 2015 թթ. Վաշինգտոնի Ջորջթաուն Համալսարանի Իրավունքի Դպրոցի՝ «Միջազգային արբիտրաժ և վեճերի այլընտրանքային լուծման միջոցներ» ծրագրի շրջնավարտ (դիպլոմ, որակավորման սերտիֆիկատ):

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Ծնողների և զավակների հարաբերությունների իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում»: ի.գ.թ., ԺԲ. 00.03 - «Մասնավոր իրավունք»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Քաղաքացիական իրավունք (պարտավորական իրավունք, սեփականության և այլ իրային իրավունքներ, մտավոր սեփականության իրավունք), ընտանեկան իրավունք, միջազգային որդեգրում, եվրոպական մասնավոր իրավունք:

Կարդացվող դասընթացներ
«Քաղաքացիական իրավունք», «Նոր տեխնոոգիաները և մտավոր սեփականության իրավունքը»

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2004 – 2011 թթ. ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ. ավագ մասնագետ՝ կանանց և երեխայի իրավունքների պաշտպանության գծով պատասխանատու:
2009 - 2013 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտքարտուղար:
2008 - 2014 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս, 2011-ից՝ դոցենտ:
2009 թ. «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամում (ՈԱԱԿ). իրավախորհրդատու:
2010 - 2013 թթ. Հայաստանի Ֆրանսիական Համալսարան. դասախոս
2011 - 2013 թթ. «Էներջի Կոկ» ՍՊԸ. գլխավոր իրավախորհրդատու
09/2015 – 02/2016 թթ. Ամերիկյան Իրավաբանների Ասոցացիայի Իրավունքի Գերակայության Նախաձեռնության (ABA ROLI) Կենտրոնական գրասենյակ, Վաշինգտոն (ԿՇ). զարգացման գծով խորհրդատու, Եվրոպայի և Եվրասիայի բաժնի ծրագրի աշխատակից:
02/2016 – 07/2016 թթ. ներդրումային ծրագրերի և անշարժ գույքի իրավական սպասարկման հարցերով փաստաբանական գործունեություն. ԱՄՆ, Նյու Յորք քաղաք:
08/2016 – 07/2019թ․-ը՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ տնօրեն:
09/2016 թ-ից՝ ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ:

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2019 թ․-ից՝ ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ (արտոնագրված փաստաբան),
2016 թ․-ից՝ Նյու Յորք նահանգի փաստաբանների միության անդամ (արտոնագրված փաստաբան),
2013 թ․․-ից՝ Ջորջթաունի օտարերկրյա իրավաբանների միության անդամ,
2014 թ․-ից՝ Կին իրավաբանների միության միջազգային իրավունքի ֆորումի անդամ:

Լեզուներ
Անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ)

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)
t.davtyan@ysu.am

Ստամբուլի կոնվենցիա. վտանգներ և արձագանք
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 18-40
|
Արհեստական ինտելեկտի ստացած արդյունքների իրավական պաշտպանության հնարավորությունը հարակից իրավունքների ինստիտուտի շրջանակում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 23-38
|
Արհեստական ինտելեկտի ազդեցությունը հեղինակային իրավունքի օրենսդրական քաղաքականության վրա․ մարտահրավերներ և արձագանք
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 34-56
|
Հեղինակային և հարակից իրավունքների կոլեկտիվ կառավարման որոշ հարցեր
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 98-129
|
Promoting a Pro Bono Culture in Armenia’s Legal Profession
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 173-189
|
Promoting a Pro Bono Culture in Armenia's Legal Profession: The Need for Strong Policies and High Minds
2018 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես, Երևան, 2018, էջ 72-83
ՀՀ ընտանեկան իրավունք: Գործնական պարապմունքների ձեռնարկ
2017 | Գիրք/Book
ԵՊՀ, Երևան, Հայրապետ հրատ., 2017, 256 էջ
It is Time to Make Amendments in The Hague Intercountry Adoption Convention: The New Accreditation Mechanism for Supervising and Monitoring Adoption Agencies Would Ensure the Quality of Adoption Agencies and Guarantee Successful Adoptions
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.187-213
|
Ամուսնության էության վերաբերյալ հայեցակարգեր
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2013, էջ 225-248
|
Փաստական ամուսնության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 133.3 իրավագիտություն, Երևան, 2011թ., էջ 38-58
|
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
ՀՀ օրենսդրությամբ ըստ օրենքի ժառանգման որոշ հիմնահարցերի շուրջ
2010 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք» 2010, N 3 (49), էջեր 17-28:
|
Ծնողների և զավակների հարաբերությունների իրավական կարգավորումը
2009 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 192 էջ:
ՀՀ Սահմանաադրության մեկնաբանություններ
2009 | Հոդված/Article
ընդհ. խմբ. Գ.Հ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, հոդվ. 36, 2009
Երեխաների անձնական իրավունքներն ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսդրության
2008 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, 2008, N 1-2, էջ 29-35
Երեխայի սերման փաստի հաստատումը
2008 | Հոդված/Article
«Դատական իշխանություն» 2008, N 2-3/103-104: Էջեր 42-49:
Ծնողների և երեխաների անձնական իրավունքների հասկացությունը և հատկանիշները
2007 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր» 2007, N 2-3, էջ 61-66:
Ծնողների և զավակների անձնական իրավունքներն ու պարտականությունները
2007 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր» 2007, N 2-3
Ծնողների և զավակների ալիմենտային պարտավորությունները
2007 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք» 2007, N 4 (38)
Անչափահասների քրեական պատասխանատվության առանձնահատկությունները
2002 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք» 2002, N-4(18), էջ 32-39: