Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Տիգրան Արթուրի Մարկոսյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
Կրթություն
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ, գերազանցության դիպլոմ
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Թեկնածուական ատենախոսության թեման
Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման վարույթը քաղաքացիական դատավարությունում: Մասնագիտությունը` ԺԲ.00.04:

Գիտական ուսումնասիրությունների ոլորտը
Դատական իշխանություն և դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, վարչական դատավարություն, սնանկություն, մրցակցային իրավունք, իրավունքների պաշտպանության այլ ձևերին առնչվող հիմնահարցեր, կատարողական վարույթ

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն, դատական ակտերի վերանայման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում, սնանկության իրավական կարգավորումը

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2010 թվականից առ այսօր – ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասիստենտ
2013 թվականից առ այսօր – ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի իրավաբանական կլինիկայի դասախոս-կոորդինատոր
2019 թվականի հունիսից առ այսօր - ՀՀ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ
2020 թվականի սեպտեմբերից առ այսօր ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր գիտամեթոդական խորհրդի անդամ
2020 թվականի հուլիսից առ այսօր - Սնանկության գործով կառավարիչների որակավորման հանձնաժողովի անդամ
2020 թվականի հունիսից առ այսօր – ՀՀ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ոլորտի բարեփոխման, արդյունավետության բարձրացման և գործունեության կազմակերպման կատարելագործման նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբի անդամ
2021 թվականի մարտից առ ապրիլ - Իրավունքի զարգացման միջազգային կազմակերպության (IDLO) քաղաքացիական դատավարության հարցերով փորձագետ
2021 թվականի փետրվարից առ մարտ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի դասախոս
2020 թվականի սեպտեմբերից առ այսօր «Սնանկության գործերով կառավարիչների կոլեգիա» ԻԿԿ-ի դասախոս
2020 թվականի սեպտեմբերից առ դեկտեմբեր Ասիական զարգացման բանկի «TA 8998-REG: Հայաստանում սնանկության ոլորտի օրենսդրության զարգացում» ծրագրի սնանկության ազգային ակադեմիական փորձագետ
2020 թվականի մայիսից առ հոկտեմբեր – Իրավունքի զարգացման միջազգային կազմակերպության (IDLO) սնանկության և քաղաքացիական դատավարության հարցերով փորձագետ
2020 թվականի ապրիլից առ հուլիս - Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի կողմից իրականացվող «Աջակցություն դատական բարեփոխումների իրականացմանը` Հայաստանում դատական իշխանության անկախության և արհեստավարժության ամրապնդումը» ծրագրի դատական իշխանության և կատարողական վարույթի հարցերով փորձագետ
2020 թվականի փետրվարից առ այսօր – սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ
2018 թվականի դեկտեմբերից առ 2020 թվականի հունվար – Ներդրումային վեճերի լուծման միջազգային կենտրոնում (ICSID) քննվող արբիտրաժային գործով սնանկության ոլորտի փորձագետ
2016 թվականից առ 2021 թվական – «Արդարադատության ակադեմիա» ՊՈԱԿ, դասախոս
2014 թվականից առ 2021 թվական – «Արդարադատության ակադեմիա» ՊՈԱԿ, քննությունների արդյունքների գնահատման և բողոքարկման հանձնաժողովների անդամ
2019 թվական – դատավորների թեկնածուների հավակնորդների որակավորման գրավոր քննության քաղաքացիական մասնագիտացման աշխատանքների ստուգման և գնահատման հանձնաժողովի անդամ
2019 թվականի հունվարից առ 2019 թվականի մայիս - Միացյալ Թագավորության կառավարության «Լավ կառավարման հիմնադրամ»-ի ֆինանսավորմամբ իրականացվող էլեկտրոնային սնանկության համակարգի ներդրմանն ուղղված «Սնանկության համակարգի բարեփոխում» ծրագրի փորձագետ
2018 թվականից առ 2019 թվական - ՀՀ փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի անդամ
2016 թվականի հոկտեմբերից առ 2019 թվականի հունիս – ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման եվ իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի տնօրեն
2018 թվական - Սնանկության գործով կառավարիչների որակավորման ստուգման հանձնաժողովի անդամ
2017 թվականից առ 2018 թվական – «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքը մշակող աշխատանքային խմբի անդամ
2017 թվականից առ 2018 թվական – Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը մշակող աշխատանքային խմբի անդամ
2016 թվականի սեպտեմբերից առ 2016 թվականի հոկտեմբեր – ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման եվ իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի գործադիր մարմնի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար
2016 թվական – ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ձևավորված Հայաստանի Հանրապետության 2017-2020 թվականների դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարական ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի անդամ
2016 թվական – Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի կողմից իրականացվող «Հայաստանի արդարադատության համակարգի անկախության, պրոֆեսիոնալիզմի և հաշվետվողականության ամրապնդումը» ծրագրի շրջանակում ՀՀ դատական նոր օրենսգրքի հայեցակարգը մշակող աշխատանքային խմբի փորձագետ
2016 թվական – քաղաքացիական մասնագիտացման ոլորտում դատավորների թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացված որակավորման գրավոր քննության գնահատման հանձնաժողովի անդամ
2015 թվականի դեկտեմբերից առ 2016 թվականի հոկտեմբեր – «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի իրավաբանական ծառայության ղեկավարի առանձին դատական գործերի գծով տեղակալ
2015 թվականի սեպտեմբերից առ 2016 թվականի օգոստոս – «ՀՀ փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամի դասախոս
2015 թվականի օգոստոսից առ 2015 թվականի դեկտեմբեր – «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի իրավաբանական ծառայության ղեկավարի պայմանագրերի և իրավական վերլուծության գծով տեղակալ
2014 թվականի հուլիսից առ 2015 թվականի օգոստոս – «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի իրավաբանական դեպարտամենտի պայմանագրերի և իրավական վերլուծության վարչության պետ
2014 թվականի ապրիլից առ 2014 թվականի հուլիս – «Սալսա Դիվելոփմենթ» ՓԲԸ-ի տնօրենների խորհրդի անդամ
2014 թվականի հունվարից առ 2014 թվականի հուլիս – ՀՀ ֆինանսների նախարարի խորհրդական
2013 թվականի օգոստոսից առ 2014 թվականի հուլիս – վերադաս հարկային և մաքսային մարմինների գանգատարկման հանձնաժողովի որոշումները քննարկող գանգատարկման խորհրդի անդամ
2013 թվականի օգոստոսից առ 2014 թվականի հունվար – ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ
2013 թվական վարչական մասնագիտացման ոլորտում դատավորների թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացված որակավորման գրավոր քննության գնահատման հանձնաժողովի անդամ
2009 թվականի ապրիլից առ 2013 թվականի հուլիս – «Բրեյվ» ՍՊԸ-ի իրավաբան
2012 թվականի մարտից առ 2013 թվականի օգոստոս – «Կասկադ ինշուրանս» ԱՓԲԸ-ի խորհրդի անդամ
2012 թվական - ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ձևավորված ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագիծը մշակող աշխատանքային խմբի փորձագետ
2011 թվականից մարտից առ 2012 թվականի դեկտեմբեր – «ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի փորձագետ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2009 թ.-ից առ այսօր – ՀՀ իրավաբանների միություն
2011 թ.-ից առ 2019 թ. – ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ (արտոնագիր 1222)

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն և անգլերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

Գարիկ Ավագյան , Տիգրան Դադունց , Հայկ Հովհաննիսյան, Տիգրան Մարկոսյան , Տիգրան Սահակյան, Փոլ Օմար
Սնանկության վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում
2022 | Գիրք/Book
Գիտագործնական ձեռնարկ, ընդhանուր խմբագրությամբ` ի․գ․թ․, դոցենտ Տ.Ա. Մարկոսյանի, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2022, 464 էջ։
|
Ֆինանսական առողջացման վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում
2022 | Գիրք/Book
Գիտագործնական ձեռնարկ, ընդհանուր խմբագրությամբ՝ ի․գ․դ․, պրոֆ․ Վ․Վ․ Հովհաննիսյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2022, 104 էջ
|
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին
2022 | Գիրք/Book
Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ
Տիգրան Մարկոսյան , Սաթիկ Ղիմոյան
Վարչական մարմինների հայեցողական լիազորությունների իրականացման նկատմամբ դատական վերահսկողության հիմնախնդիրները
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 57-69
|
Тигран Маркосян , Анаит Сантросян
Применение нормативных правовых актов органов Евразийского экономического союза в контексте законодательства Республики Армения
2021 | Հոդված/Article
«Конкуренция и антимонопольное регулирование в ЕАЭС» специализированный журнал, №1, 2021, էջ 20-31
|
Տիգրան Մարկոսյան , Անահիտ Սանթրոսյան
Նորմատիվ իրավական ակտերի «հորիզոնական» աստիճանակարգության հիմնախնդիրները Հայաստանի սահմանադրաիրավական կարգավորումների համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի» գիտագործնական հանդես 1(5), Երևան, 2021, էջ 50-58
|
Տիգրան Մարկոսյան , Քրիստինե Ալեքսանյան
Ապրանքային նշանների օգտագործմամբ շփոթության առաջացումը մրցակցային իրավունքում
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 95-108 էջեր
|
Տիգրան Մարկոսյան , Անահիտ Սանթրոսյան
Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների նորմատիվ իրավական ակտերի կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ» պարբերական 1(8), Երևան, 2021, էջ 86-97
|
Տիգրան Մարկոսյան , Մանե Մարկոսյան
Ընդերքօգտագործման իրավունքի դադարեցման և օտարման հիմնախնդիրները սնանկության ինստիտուտի համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
«Դատական իշխանություն» 3-4 (261-262), 2021, էջ 115-126
|
Գրավով ապահովված պահանջները սնանկության վարույթում
2021 | Գիրք/Book
Գիտագործական ձեռնարկ, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2021, 64 էջ
|
Կատարողական թերթի ինստիտուտն արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունքի համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես 1 (53), Երևան, 2021, էջ 6-13
|
Սնանկության գործով կառավարիչների գործունեության օրինականության նկատմամբ վերահսկողությունը
2021 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2021, էջ 29-36
|
Կանխամտածված սնանկության հիմքով քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության կիրառման հիմնախնդիրները
2020 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ» պարբերական 3(6), 2020, էջ 138-148
|
Աշխատողների պահանջների բավարարման երաշխիքները սնանկության վարույթում
2020 | Հոդված/Article
«Դատական իշխանություն» 3-4, 2020, էջ 90-99
|
«Պարտադիր» հակընդդեմ հայցի ինստիտուտի իրավական բնույթը և գոյաբանական հիմքերը քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես 2 (51), Երևան, 2020, էջ 6-17
|
Ինքնավարության իրավական բովանդակությունը և ինքնավար մարմինների առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 4-14
|
Դատական ծախսերը քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Գիրք/Book
Գիտագործնական ձեռնարկ, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2020, 64 էջ
|
«Պարտադիր» հակընդդեմ հայցի ինստիտուտի կիրառման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Հոդված/Article
«Դատական իշխանություն» 7-8 (253-254), 2020, էջ 57-70
|
Առանձին աշխատանքային վեճերով հատուկ հայցային վարույթը Հայաստանի քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Հոդված/Article
«Դատական իշխանություն» 9-10 (255-256), 2020, էջ 50-64
|
Հայցային վաղեմության ինստիտուտը դատավարական խնայողության սկզբունքի համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 250-261
|
Tigran Markosyan , Lilit Petrosyan
General Legal Characteristics and Features of Obligatory Action
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 350-357
|
Հայցային վաղեմության կիրառման դատավարական հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 282-290
|
«Մաքուր տեսքով» նոր երևան եկած հանգամանքները քաղաքացիական դատավարությունում
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 142.3, 2014, էջ 25-41
|
Проблемы пересмотра в гражданском судопроизводстве вступивших в законную силу судебных актов в результате отмены лежащих в их основе судебных и административных актов
2014 | Հոդված/Article
Южнокавказский Юридический Журнал, 05/2014, стр. 150-153
|
Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման վարույթը քաղաքացիական դատավարությունում
2013 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013, 208 էջ
|
Օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը` որպես նոր երևան եկած հանգամանք հանդիսացող հանցավոր արարքների հիմքով դատական ակտերի վերանայման միակ թույլատրելի ապացույց
2013 | Հոդված/Article
Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու: Հատոր 3: Հասարակական գիտություններ: Իրավագիտություն, ժուռնալիստիկա, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջեր 221-226
|
Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման վարույթի հարուցումը քաղաքացիական դատավարությունում
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 140.3, 2013, էջ 25-38
|
Կեղծված ապացույցները և ակնհայտ սխալ թարգմանությունը` որպես օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը նոր երեվան եկած հանգամանքներով վերանայելու հիմք քաղաքացիական դատավարությունում
2013 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 4 (62), Երևան 2013թ., էջ 44-48
|
Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերը վերանայող դատարանի լիազորությունները
2013 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 2013, ապրիլ, թիվ 4 (165), էջեր 34-38
|
Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման վարույթի ձևական նախադրյալները
2013 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 2013, հուլիս, թիվ 7 (168), էջեր 66-71
|
Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման բողոքի քննության դատավարական կարգը
2013 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2013, թիվ 2-3 (60-61), էջեր 59-67
|
Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման բողոք ներկայացնելու իրավունք ունեցող սուբյեկտները քաղաքացիական դատավարությունում
2013 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, Եր., 2013, սեպտեմբեր, թիվ 3 (22), էջեր 47-52
|
Նոր երևան եկած հանգամանքներով վերանայման օբյեկտները քաղաքացիական դատավարությունում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջեր 506-517
|
Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման վարույթի էությունը և նշանակությունը
2012 | Հոդված/Article
Պետությունևիրավունք, Եր., 2012, թիվ3 (57), էջեր 42-59
|
Քրեական գործի հարուցումը մերժելու, քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումներով հաստատված հանգամանքները նոր երևան եկած հանգամանքներ դիտարկելու հիմնախնդիրը քաղաքացիական դատավարությունում
2011 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2011, թիվ 1 (51), էջ 88-93
|
Վարկային պայմանագրի հասկացությունը և դրա առանձնահատկությունները
2010 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք» Եր., 2010, թիվ 1 (47), էջ 98-103
|