Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Վարդան Նորիկի Այվազյան

Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
1995 - 1998 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ։
1998 թ-ին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ,
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ (հեռակա` երկրորդ մասնագիտություն), գերազանցության դիպլոմ։
2003 թ-ին ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտի դիպլոմ։

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեման` «Մարդու կոլեկտիվ իրավունքների պաշտպանությունը ՀՀ-ում», 18.07.1998 թ., Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 001 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1996 (մարտ)-1998 (հուլիս) ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի և ՀՀ կառավարության կողմից հիմնադրված Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների կենտրոնի գլխավոր քարտուղարի իրավական հարցերով խորհրդական։
1997-2003 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ,
2003 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
2018 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ։

Գիտական գործուղումներ
1996 թ-ին Ֆրանսիայի Ստրասբուրգ քաղաքում Մարդու իրավունքների համալսարանական դասավանդման միջագային կենտրոնի կողմից կազմակերպած մարդու իրավունքների համալսարանական ուսուցման 24-րդ արագացված դասընթացների մասնակցության սերտիֆիկատ։
1996 թ-ին Ֆրանսիայի Ստրասբուրգ քաղաքում Մարդու իրավունքների միջազգային ինստիտուտի կողմից կազմակերպած մարդու իրավունքների 27-րդ դասընթացների մասնակցության սերտիֆիկատ։
1997 թ-ին ԱՄՆ Նյու-Յորքի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում »Իրավական պետություն« թեմայով անկախ ուսուցման դասընթացի սերտիֆիկատ։
1997 թ-ին Մոսկվայում միջազգային մարդասիրական իրավունքի վերաբերյալ միջազգային սեմինարի մասնակցության սերտիֆիկատ։
1999 թ-ին Լեհաստանի Վարշավա քաղաքում միջազգային մարդասիրական իրավունքի վերաբերյալ միջազգային սեմինարի մասնակցության սերտիֆիկատ։
2001 թ-ի օգոստոսի 31, Ֆինլանդիայի (Տուրկու, Աբո) մարդու իրավունքների միջազգային ակադեմիայի դիպլոմ։

Կարդացվող դասընթացներ
«Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք», «Մարդու իրավունքներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դոկտորական ատենախոսության թեման` «Համակարգային հակամարտությունների ծագումնաբանությունը սահմանադրաիրավական կարգավորման մեխանիզմում»:

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2004 - 2007 թթ. Հայսատանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի անդամ։
1998 թ-ից Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ազգային կենտրոնի վարչության անդամ,
1998 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ։
2000 թ-ից փաստաբանների միջազգային միության անդամ (արտոնագիր N 70)։
2005 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանական պալատի անդամ։

(+374 60) 71-02-48 (ներքին 12-48)

Ժողովրդավարությունը և հասարակության մեջ կոնֆլիկտների կանխումը
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Հայրապետ հրատ․, Երևան, 2019, 208 էջ
Իրավագիտության մարտահրավերները սահմանադրական իրավունքի՝ որպես համաշխարհային գործընթացի իրավակարգավորաման բազիսային հիմքի համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 3 (30), էջ 31-41
|
Սահմանադրականության համակարգային հակամարտոիթյունը նոր աշխարհակարգի ձևավորման գործընթացում
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 65-78
|
Systematization of Constitutionality
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 57-71
|
Սահմանադրականության համակարգային հակամարտությունները և դրանց լուծման հնարավոր ուղիները
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 41-47
|
Սահմանադրականության համակարգային հակամարտությունը նոր աշխարհակարգի ձևավորման գործընթացում
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողով, Հայաստան, 65-78 էջ, 2018
Սահմանադրականության սիստեմատեխնիկան
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 78-94
|
Տնտեսական համակարգի սահմանադրաիրավական կարգավորումը
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 89-111
|
Принципы конституционализма в экономической системе
2017 | Հոդված/Article
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика, № 1 (47) 2017 общественно-политический и научно-правовой журнал, Издается с 2005 года, № 1 (47) 2017) , ISSN 2500-0217 , 167-176.
|
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք. Գիրք առաջին
2016 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 416 էջ
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. գիրք երկրորդ
2016 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք առաջին
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., գլխ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 416 էջ:
Համակարգային հակամարտությունները միջազգային իրավունքի համակարգում
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 110-123
|
Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի ձևավորման և կայացման հիմնահարցերը
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (71), Երևան, 2016, էջ 52-59
|
Конфликтогенная природа принципа верховенства права и генезис системных конфликтов конституционно-правового регyлирования «Бизнес в законе»
2016 | Հոդված/Article
Экономико-юридический журнал, выпуск N2, Москва, 2016, ст. 120-127
Конфликтологическая природа несовершенства в системе международного права
2016 | Հոդված/Article
«Пробелы в российском законодательстве», выпуск N3, Москва, 2016, ст. 242-248
Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի դրույթները եւ դրանց իրացման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Գիրք/Book
Գիտագործնական հետազոտություն. - Եր.: Հայրապետ հրատ., 2015, 240 էջ:
|
Կոնստիտուցիոնալիզմի (սահմանադրականություն) սկզբունքները միջազգային իրավունքի համակարգում
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 124-139
|
Конституционализм и базовый системный конфликт структурной целостности конституционно-правового регулирования
2015 | Հոդված/Article
Евразийский юридический журнал, ЕврАзЮж: «2015 – год Арктики», № 1 (80) 2015, стр. 130-134
|
Methodological Aspects of Emphasizing the Essence of Law in the Law-Formation Process
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.76-90
|
Концептуальные аспекты конституционно - правового регулирования интеграционных процессах в рамках наднациолнальных союзных образований и стратегического партнерства
2014 | Հոդված/Article
Юридические записки Научно-практический юридический журнал 2014, N2, Украина, с. 49-57
Մարդու իրավունքներ
2014 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, (խմբագիր` իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ն.Ա.Այվազյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014թ., 560 էջ
Концептуальные аспекты конституционно-правового регулирования в интеграционных процессах в рамках наднациональных союзных образований и стратегического партнерства
2014 | Հոդված/Article
Юридические записки Научно-практический юридический журнал 2014 № 2, Украина, стр. 49-57
Правовые аспекты конфликтологии и легитимность
2013 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, (Вестник Ереванского Универститета, Bulletin of Yerevan University), Իրավագիտություն, (Правоведение, Jurisprudence), Գիտական հանդես, 139.3, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2013, էջեր 13-21
Պետականության սահմանադրաիրավական ամրագրման լեգիտիմության հիմնախնդիրները
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտւթյան ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի 2012թ.), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 320 էջ, էջեր 170- 182
Правовые аспекты конфликтологии и легитимность (Լեգիտիմությունը և հակամարտաբանության իրավական կողմերը)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 139.3, Երևան 2013թ., էջ 13-21
|
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք, (վերահրատարակումներով), 5րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 736 էջ
Իրավական պետության գաղափարի ծագումն ու զարգացումը
2012 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես /գիտական հոդվածների ժողովածու/ Գ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 295, էջեր 103-122
Սահմանադրաիրավական կարգավորման համակարգային հակամարտությունների դրսևորումը ժամանակակից աշխարհում ընթացող իրադարձությունների և գործընթացների համատեքստում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 608, էջեր 340-353
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր իշխանության կազմակերպման և գործունեության սահմանադրական հիմունքները
2011 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2011, 288 էջ
Պատասխանատու խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Ազգային ժողով - կառավարություն փոխհարաբերությունները սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում
2008 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (27-28 նոյեմբերի 2008թ.), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008, 376 էջ, էջեր 173-189
Նախագահ - գործադիր իշխանություն փոխհարաբերությունները սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում
2007 | Հոդված/Article
Հայաստանը նախագահական ընտրությունների շեմին. գործընթացներ և իրողություններ, Նշանակ հրատարակչություն, Երևան, 2007, 76 էջ, էջեր 33-40
Մարդու իրավունքներ
2007 | Հոդված/Article
Ուսումնական ձեռնարկ (վերահրատարակումներով), 2րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան , Տիգրան Մեծ հրատարակություն, Երևան, 2007, 590 էջ
Նախագահ - կառավարություն փոխհարաբերությունները սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում
2007 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (29 նոյեմբերի 2007թ.), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2007, 160 էջ, էջեր 60-66
Հայաստանի Հանրապետության «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքի վերաբերյալ պարզաբանումներ
2004 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ՀՀ Ազգային Ժողով, Երևան, 2004, 50 էջ
ԱՊՀ երկրների սահմանադրական իրավունք
2000 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, (Ծրագիր, կազմեց Վ.Ն. Այվազյանը), Երևան, 2000 թ., էջ 77
Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք
2000 | Գիրք/Book
Ոuսումնական ձեռնարկ, (Ծրագիրը կազմեց Վ. Ն. Այվազյանը), Երևան, 2000 թ. 10 էջ,77
Մարդու իրավունքերի պաշտպանության կազմակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում
2000 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Արեգ» հրատարակչություն, Երևան, 2000, 184 էջ
Մարդու իրավունքների միջազգային պաշտպանությունը
1999 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1/4/, հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 1999, էջ 35-48
Սահմանադրության տեսության հիմնահարցեր
1998 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 1998 թ., 32 էջ
Փախստականների իրավական վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում
1998 | Գիրք/Book
Պետություն և իրավունք, N 2, հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 1998, էջ 63-72
Երեխայի իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
1998 | Հոդված/Article
Օրենք և իշխանություն, N 1-2 (21-22) հունվար-փետրվար, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 1998, էջեր 32-38
Մարդու իրավունքները և ազատությունները
1998 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարությանն ընդառաջ (Face the democracy), Youf for Armenia, Երևան, 1998, էջեր 18-45
Մարդու իրավունքների դատական պաշտպանությունը
1997 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու) իրավաբանական ֆակուլտետի գիտական հետազոտությունների կենտրոն, N 4, Երևան, 1997, էջեր 42-52
Կանանց իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
1997 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թիվ 1 (594), Երևան, 1997, էջեր 152-161
Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ՀՀ օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների բնագավառում
1997 | Հոդված/Article
Հանրապետական սեմինարի նյութերը (30-31 մայիսի, 1997 թ.), Երևան, 1997 էջ 44-58
Նորմատիվ ակտերի ժողովածու ՀՀ սահմանադրական իրավունք առարկայի վերաբերյալ
1997 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Արեգ« հրատարակչություն, Երևան, 1997 թ., 572 էջ
Մարդու իրավունքերի պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում
1996 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու) իրավաբանական ֆակուլտետի գիտական հետազոտությունների կենտրոն, N 1, Երևան, 1996, էջեր 51-63
Մարդու իրավունքները և դատավարությունը
1996 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, (միջազգային փաստաթղթերի ժողովածու) «Արեգ»հրատարակչություն, Երևան, 1996 թ., 264 էջ
Ազգային փոքրամասնությունների իրավական վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում
1996 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (88), Երևան 1996թ., էջ 55-64
|
Մարդու իրավուքների պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային նորմերի արտացոլումը ՀՀ ազ գային օրենսդրության մեջ
1994 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3(84), 1994 էջ 187-197