Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Վարսեր Սամվելի Կարապետյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
Կրթություն
1999 – 2003 թթ․ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ)
2003 – 2005 թթ․ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցությամբ)
2005 – 2009 թթ․ ԵՊՀ ասպիրանտուրա (Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն)
2010 – 2012 թթ․ Հայդելբերգի հաամալսարան (Հայդելբերգ, Գերմանիա), Հրեագիտության մագիստրոս
2017 – 2018 թթ․ Միննեսոտայի համալսարան, ԱՄՆ (Հյուբերթ Հ․ Համֆրի (Ֆուլբրայթ) ծրագիր), Մարդու իրավունքների մասնագետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
թեկնածուական – «Իսրայելի իրավական համակարգի կրոնական և սահմանադրական հիմքերը», (Религиозные и конституционные основы правовой системы Израиля), ԺԲ 00.01, ի․գ․թ․, 2018 թ․, ԵՊՀ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Պետության և իրավունքի տեսական ու գործնական հիմնախնդիրները,
Մարդու իրավունքների տեսափիլիսոփայական հիմունքները

Կարդացվող դասընթացներ
Պետության և իրավունքի տեսություն,
Քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2002 – 2006 թթ․ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով, կրտսեր մասնագետ
2006 – 2006 թթ․ «Սրետենկա Կոնսուլ» իրավաբանական գրասենյակ, Վարչական դեպարտամենտի ղեկավար
2006 – 2007 թթ․ ՀՀ դատախազություն, քննիչ
2007 – 2010 թթ․ ՀՀ ոստիկանություն, քննիչ, ավագ քննիչ
2010 – 2010 թթ․ «Սրետենկա Կոնսուլ» իրավաբանական գրասենյակ, իրավաբան
2013 – 2017 թթ․ Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ (ՀՀ փաստաբանների պալատ)
2014- 2017 թթ․ ՀՀ փաստաբանական դպրոց, դասախոս
2015 – 2015 թթ․ ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, փորձագետ
2016 – 2016 թթ․ Եվրոպայի Խորհրդի երևանյան գրասենյակ, փորձագետ-հետազոտող
2018 – մինչ օրս Մարդու իրավունքների տուն Երևան, Ծրագրերի ղեկավար
2018 – մինչ օրս ԵՊՀ ասիստենտ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2012 թ. – մինչև օրս ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ֆրանսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (լավ), եբրայերեն (բավարար)

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)
varser.karapetyan@ysu.am

Current tendencies of economic, social and cultural rights
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 1 (1) 2018 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածո: ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ, խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան. ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, 6-15 էջեր
Իսրայելի պետության սահմանադրաիրավական զարգացումները. համառոտ պատմական ակնարկ
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու: ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ, խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան. ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017, 52-65 էջեր
Կրոնական ազատության ապահովման հիմնախնդիրն Իսրայելի պետությունում
2017 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2-3 (76-77), 2017, 115-119 էջեր
Կրոնական ինստիտուտների գործունեությանը պետական ներգրավվածության հիմնախնդիրն Իսրայելում. Սուրբ վայրերում կրոնական վարքագծի կարգավորման առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Օրինականություն, թիվ 97, 2017, 57-62 էջեր
Հիմնական օրենքների կարգավիճակի փոփոխությունն Իսրայելի սահմանադրական զարգացումների համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, թիվ 1/2017, 2017, 125-133 էջեր
Իսրայելի հիմնադրումը՝ որպես հրեական և ժողովրդավարական պետություն. հրեականության արտացոլումն օրենսդրության մեջ
2017 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, մարտ 1 (36), 2017, 66-72 էջեր
Կրոնի հետ փոխհարաբերությունների ձևավորումն ու հաստատումն Իսրայելի պետության կազմավորման նախօրեին
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 4 (74), 2016, 11-20 էջեր
Մարդու իրավունքների իրավական կարգավորման հիմնախնդիրներն Իսրայելի սահմանադրաիրավական զարգացումների համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
Օրինականություն, թիվ 96, 2016, 12-18 էջեր