Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Եղիշե Գրիգորի Կիրակոսյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2006 թ-ին ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի ասպիրանտուրա, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
2007 թ-ին Ֆլետչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոց, Թաֆթս Համալսարան, ԱՄՆ, Նախարարության ուսուցման ծրագիր
2009 - 2010 թթ. Ջորջթաունի համալսարանի Իրավունքի կենտրոն, մագիստրոսի աստիճան:

Ատենախոսության թեմա
«Սովորույթը Ժամանակակից միջազգային իրավունքում»

Մասնագիտական փորձ
2003 թ-ին Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթ, միջազգային մրցափուլ, Վաշինգթոն, ԱՄՆ, մասնակից
2003 - 2004 թթ. Եվրոպական Դատարան դիմելու իրավախորհրդատվական կենտրոն, իրավախորհրդատու
2004 թ-ին Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթ, միջազգային մրցափուլ, Վաշինգթոն, ԱՄՆ, թիմի ավագ
2005 և 2008 Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթ, միջազգային մրցափուլ, Վաշինգթոն, ԱՄՆ, մարզիչ
2005 - 2006 թթ. ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություն, Իրավաբանական վարչություն, իրավաբան
2006 թ-ից ԵՊՀ, Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն, ասիստենտ
2006 - 2007 թթ. Եվրոպական իրավունքի և ինտեգրման կենտրոն, իրավաբան փորձագետ
2008 թ-ի հունվարի 10-ից 2008 թ-ի մարտի 15-ը ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ, դիտորդական առաքելություն, Նախագահական ընտրություններ 2008, ավագ իրավաբան վերլուծաբանի օգնական
2008 - 2012 թթ. - ՀՀ վարչապետի օգնական
2012 - 2014 թթ. - ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ
2015 - 2017 թթ. - Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ բարեգործական հիմնադրամ
2017 - 2018 թթ. հոկետմբեր- Պողոսյան, Կիրակոսյան և գործընկերներ իրավաբանական գրասենյակ, գործընկեր
2018 թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր - Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամ
2018 թ. հոկտեմբերի 25-ին նշանակվել է Վարչապետի խորհրդական
2018 թ. նոյեմբերի 7-ին նշանակվել է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ
2019 թ. օգոստոսի 5-ին նշանակվել է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ

Անդամությունը մասնագիտական միավորումներում
ՀՀ իրավաբանների միություն
Միջազգային իրավունքի Հայաստանյան Ընկերակցություն

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office package (Word, Excel, Access).

(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)

Սամսոն Մխիթարյան , Դավիթ Թումասյան, Ալեքսանդր Ավետիսյան , Եղիշե Կիրակոսյան , Սերգեյ Հարությունյան, Տաթևիկ Մատինյան
Թրաֆիքինգի և հարկադիր աշխատանքի դեմ պայքարը զինված ուժերում
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 108 էջ
Հայերի ցեղասպանության համար միջազգային իրավական պատասխանատվության հիմքերը
2015 | Գիրք/Book
Իրավական ուղեցույց, Եր.: Անտարես, 2014թ., 56 էջ (համահեղինակությամբ):
Levon Gevorgyan, Yegishe Kiarkosyan
ICLAW study on the Chiragov case and the application of the rules of attribution by the European court of human rights
2015 | Հոդված/Article
International and comparative law center www.iclaw.am
Materials of Conference Devoted To 80th Anniversary of the Faculty of Law of the Yerevan State University
2014 | Գիրք/Book
Materials of conference devoted to 80th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, p. 494
|
Armenian-Turkish Reconciliation: Reality and Possibilities. (A Legal Perspective)
2011 | Հոդված/Article
Prospects for Reconciliation:Theory and Practice, Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschulverbandes, Բոնն, Գերմանիա 2011, pp. 54-69
Որոշ նկատառումներ «Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ
2011 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք #1(51), Երևան 2011, էջեր 67-77
|
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Ինքնորոշման իրավունքի ձևական իրավական ամրագրմանն առնչվող որոշ հիմնախնդիրներ ժամանակակից միջազգային իրավունքում
2009 | Հոդված/Article
Ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքը և դրա իրագործման հիմնախնդիրները ժամանակակից միջազգային իրավունքում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2009. ԵՊՀ հրատ., էջեր 44-54
Обычай в современном международном праве
2009 | Գիրք/Book
Монография, Ереван, изд-во ЕГУ, 2009, 212 стр.
Does public international law need the concept of jus cogens? Discussion of two contradicting approaches
2008 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N 3-4, 2008, էջեր 70-80
Общее международное право и обычай
2006 | Հոդված/Article
Вестник МГУ. Право. #3, 2006
Роль обычая в системе источников мждународного гуманитарного права
2006 | Հոդված/Article
Российский Ежегодник Международного права, Специальный Выпуск 2006
OPINIO JURIS-ը՝ որպես սովորույթի ձևավորման վերջնական փուլ
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N3, Երևան 2004, էջեր 87-99
Ինքնորոշվող ազգերի իրավասուբյեկտության հիմնահարցի որոշ վիճահարույց դրսևորումներ
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 70-ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 2003, էջեր 369-377
«Կամքի ինքնավարության» տարածման նպատակահարմարությունը
2003 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N1, Երևան 2003, էջեր 101-106
ՄԱԿ-ի Միջազգային Դատարանի որոշումների նշանակությունը միջազգային իրավունքում
2003 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N4, Երևան 2003, էջեր 56-61
ՀՀ Կենտրոնական բանկի իրավական վիճակը
2001 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N4, Երևան 2001, էջեր 127-133
Խղճի ազատության հասկացությունը և երաշխիքները
2001 | Հոդված/Article
«Մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով համահայաստանյան ուսանողական գիտական երկրորդ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան 2001, էջեր 222-240
Փախստականության հիմնահարցը աշխարհում
2000 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N3-4, Երևան 2000, էջեր 155-159
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին եվրոպական կոնվենցիան և ՀՀ օրենսդրությունը
2000 | Հոդված/Article
Մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում համահայաստանյան ուսանողական գիտական առաջին կոնֆերանսի զեկուցումների ժողովածու, Նժար հրատ., Երևան 2000, էջեր 22-30