Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>

Բակալավրիատ
Ֆիզիկա, Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա, Նանոֆիզիկա և առաջատար տեխնոլոգիաներ, Տվյալների մշակումը ֆիզիկայում և արհեստական բանականություն, Երկակի նշանակության տեխնոլոգիաների ֆիզիկա


Մագիստրատուրա
Տեսական ֆիզիկա, Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա, Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա, Օպտիկա, Պինդ մարմնի ֆիզիկա, Աստղաֆիզիկա, Համատեղ միջազգային ծրագրեր

Ֆակուլտետի այլընտրանքային կայքէջ՝ www.physics-ysu.am

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
X-Ray Dynamical Diffraction Analogue of Talbot Effect in Case of Incident Finite Front Wave
2020 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2020, 55, 1, 70-76 էջ
Zhyrair Gevorkian, Mher Davtyan, Armen Nersessian
Extended symmetries in geometrical optics
2020 | Հոդված/Article
Physical Review A101, 2020, 2, 023840(1-6) էջ
Evgeny Ivanov, Armen Nersessian , Stepan Sidorov, Hovhannes Shmavonyan
Symmetries of deformed supersymmetric mechanics on Kähler manifolds
2020 | Հոդված/Article
Physical Review D, 2020, 101, 2, 025003(1-17) էջ
О сходимости квадратичных частных сумм кратного ряда Франклина к бесконечности
2020 | Հոդված/Article
Известия НАН РА. Математика (Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences)), 2020, 55, 1, 9-18 էջ
Sergey Krivonos, Armen Nersessian , Hovhannes Shmavonyan
Geometry and integrability in N=8 supersymmetric mechanics
2020 | Հոդված/Article
Physical Review D, 2020 101, 4, 045002(1-10) էջ