Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Ռոբերտ Կամարի Խնկոյան

Ուսումնական վարպետ | Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն
Կրթությունը
1978 - 1983 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1983 թ-ից մինչև այժմ ուսումնական վարպետ պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնում