Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Տունայցի ուղեցույց
2000 | Գիրք/Book
Ուղեցույց, ԵՊՀ, ք. Երևան 2000թ.
Հայ ընտանիքի անցյալը, ներկան և ապագան (սոցիոլոգիական վերլուծություն)
1999 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 2000թ., էջ 185-189
|
Սոցիալական աշխատանք
1999 | Գիրք/Book
Երկրորդ գիրք, ԵՊՀ, Երևան 1999
Հաշմադամություն ունեցող կանայք մեր հասարակությունում
1999 | Գիրք/Book
Փոփոխվող հասարակություն, ԵՊՀ, 1999թ., 48-61 էջ
Միգրացիոն շարժումը Երևանում
1998 | Հոդված/Article
«Նոյյան տապան», Երևան, 1998 (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն), 84 էջ
Ս. Մխիթարյան , Գ. Պողոսյան
Հայաստանի քաղաքական կուսակցություններ (Տեղեկատվություն և վերլուծություն)
1997 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ, Երևան, 1997, 64 էջ
Փաստացի անկախությունից՝ իրավական անկախություն
1996 | Հոդված/Article
Օրենք և իշխանություն, Երևան 1996, հատուկ թողարկում, էջ 64-66
Ս. Մխիթարյան , Գ. Պողոսյան
Ժողովուրդ, իշխանություն, առաջնորդներ
1996 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ, Երևան, 1996, 88 էջ
Ընտանիքի դերը երեխայի մասնագիտական կողմնռրոշման գործում
1989 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 163-167
|