Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Հարություն Ռաֆիկի Վերմիշյան

Ամբիոնի վարիչ | Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2010 թ-ին Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից մինչ այսօր ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դոցենտ
2008 - 2013 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ասիստենտ
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս

Մասնագիտացման ոլորտները և դասընթացներ
Ընդհանուր սոցիոլոգիա, Պատմական սոցիոլոգիա, Հայ սոցիոլոգիայի պատմություն, Հետազոտությունների պլանավորում և մեթոդներ, Սոցիոլոգիական վերլուծություններ

Դրամաշնորհներ
2021 - 2023 թթ. Ծրագրի ղեկավար, «Գյուղականության ճգնաժամը Հայաստանում», ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՍՄՆ գիտության կոմիտե
2021 թ․Ծրագրի ղեկավար, «Գյուղատնտեսության մեջ ներգրավված անձանք սոցիալական պաշտպանության հնարավորությունները Հայաստանում», ԵՊՀ, ՀԱԱՀ, Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ
2020 - 2021 թթ․ Ծրագրի ղեկավար, «Սննդի վաճառքի և սպասարկման ոլորտում աշխատողների աշխատանքային պայմանները Հայաստանում», ԵՊՀ, Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ
2018 թ․ Դրամաշնորհառու, «Հայ սոցիոլոգիայի անթոլոգիա», Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամ
2017 - 2019 թթ․ Ծրագրի ղեկավար, «Տեղի ինքնությունները և ՀՀ գյուղական համայնքների սոցիալական տարածության կառուցվածքները», ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե
2015 - 2017 թթ․ Ծրագրի համակարգող, “Հայաստանյան երիտասարդության ուսումնասիրություն – 2016”, Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ
2014 -2015 թթ․ Ծրագրի ղեկավար, «Գենդերային պրակտիկաներից դեպի գենդերային քաղաքականություն. մասնակցային դեպքի հետազոտություն հայաստանյան հանրային դպրոցական համայնքներում», Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն, Արիզոնայի պետական համալսարան, ԵՊՀ
2013 - 2015 թթ․ Ծրագրի ղեկավար, «Լոկալ ինքնությունները Երևանում», ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե
2011 - 2013 թթ․ Գիտաշխատող, «Գյուղական համայնքները որպես ազգային ինքնության ավանդական տարրերի վերարտադրության մեխանիզմներ փոխակերպվող հասարակություններում (Հայաստանի և Բելառուսի դեպքի հետազոտություն)», Երևանի պետական համալսարան և Մոգիլյովի պետական համալսարան, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2020 Вермишян А.Р., Бабаян Л.А. “Кризис сельского образа жизни в постсоветской Армении”, X Грушинской социологической конференци, Российский человек в глубинке или социология в регионе, 28.05.2020.
2018 թ․ Վերմիշյան Հ. «Գյուղականության ճգնաժամը հետխորհրդային Հայաստանում. գյուղաբնակների կենսափորձի սեմիոտիկ վերլուծություն», Երևան, միջազգային գիտաժողով՝ «Հայաստան 2018 թ. Իրողություններ և հեռանկարներ», բանավոր զեկույց, 22.06.2018 – 24.06.2018
2018 թ․ Վերմիշյան Հ. «Խորհրդային Երևանի բնակտարածության ձևավորման գաղափարախոսական և մշակութային պրակտիկաները», Երևան, գիտաժողով՝ «Խորհրդահայ մշակույթի կոնցեպտը», բանավոր զեկույց, 26.04.2018 – 27.04.2018
2017 թ․ Բալասանյան Ս., Վերմիշյան Հ. «Հայաստանյան երիտասարդությունը հետխորհրդային համատեքստում. որոշ նշանակալի բացահայտումներ հայաստանյան երիտասարդության 2016 թվականի ուսումնասիրությունից», Աթենք, Եվրոպական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի 13-րդ գիտաժողով՝ “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”, բանավոր զեկույց, 29.08.2017 – 01.09.2017
2017 թ․ Վերմիշյան Հ., Բալասանյան Ս. «Երիտասարդությունը, տեղի ինքնությունները և սոցիալական տարածության կառուցվածքները. Հետխորհրդային Հայաստանի գյուղական համայնքների դեպքը», Աթենք, Եվրոպական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի 13-րդ գիտաժողով՝ “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”, բանավոր զեկույց, 29.08.2017 – 01.09.2017
2016 թ. Սալուկվաձե Ջ. և Վերմիշյան Հ. «Բնակտարածության զարգացման սոցիալ-տարածական փոփոխվող կաղապարները հետխորհրդային Հարավային Կովկասում. Թբիլիսիի և Երևանի դեպքը», ASCN ամփոփիչ գիտաժողով, Թբիլիսի, Վրաստան, Նոյեմբեր 18-19
2016 թ. «Հայ սուբյեկտիվիստական սոցիոլոգիայի տեսական հիմքերը», Հայ-ռուսական գիտաժողով, Երևան, Ապրիլ 27:
2015 թ. «Լոկալ ինքնությունները և քաղաքային վայրերի սիմվոլիկ կառուցվածքները հետխորհրդային Երևանում», Միջազգային գիտաժողով. Հետխորհրդային պետությունների քաղաքային աշխարհագրության 6-րդ միջազգային գիտաժողով. Քաղաքային փոփոխությունների 25 տարին, Պրահայի Չարլզի համալսարան, Սեպտեմբեր 23–26:
2014 թ. «Տրանսնացիոնալ ինքնությունների լոկալ դրսևորումները ՀՀ գյուղական համայնքներում» Միջազգային գիտաժողով. Միգրացիան գլոբալ աշխարհում, Միգրացիոն ուսումնասիրությունների կենտրոն, ԵՊՀ, Երևան, Ապրիլ 29-30:
2014 թ. «Որակական տեղեկատվության ստեղծում և վերլուծություն», ASCN, Թբիլիսի, Ապրիլ 10-12:

Հասարակական գործունեություն
2009 թ-ին ««Սոցիես» փորձագիտական կենտրոն» ՀԿ հիմնադիր

Օտար լեզուներ
անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց)

Համակարգչային հմպտություններ
MS Office, Internet, SPSS, Nvivo

Harutyun Vermishyan , Tatyana Darbinyan
Freelancers’ Spatial and Temporal Practices in Armenia
2021 | Հոդված/Article
Socio-economic research, Volume 7, Issue 1, 2021, pp. 1-16. (in Russian) http://www.socialarea-journal.ru/article/28859/full
|
Ideological and Cultural Practices in The Soviet Housing Space: The Case of Allocation and Obtaining of Apartments in Yerevan
2021 | Հոդված/Article
Studies of Transition States and Societies, 2021 13(2):23-38
Harutyun Vermishyan , Tatyana Darbinyan
Ideological Foundations and Cultural Manifestations of Youth Volunteering in Armenia (Երիտասարդների կամավորական գործունեության գաղափարախոսական հիմքերն ու մշակութային դրսևորումները Հայաստանում)
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2021 № 1 (33), էջ 20-31
|
А. Вермишян , А. Галамдарян
Пространственные и временные практики фрилансеров в Армении
2021 | Հոդված/Article
Социальное пространство, 2021, том 7, N 1, c. 1-16
Երևանյան բուքմեյքերական գրասենյակները որպես սոցիալական տարածություններ
2021 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք», 2021, թիվ 1, էջ 33-45
Վերմիշյան Հ. , Ենգիդունյան Վ.
Սոցիալական կարգի քվազիաքսիոմատացման հարցի շուրջ
2020 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, N1, 2020, 2(659), էջ 155-164
Harutyun Vermishyan , Srbuhi Michikyan
The Transformation of Urban Public Space of Post-Soviet Yerevan: The Case of Northern Avenue (Հետխորհրդային Երևանի հանրային տարածության վերափոխումները. Հյուսիսային պողոտայի օրինակով)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2020 № 1 (31) էջ 3-15
|
Վերմիշյան Հ․ , Հարությունյան Շ․
Վերաիմաստավորելով Նոր Նորքի Մոլդովական 29/1-29/6 հանրակացարանների հանրային տարածության կառուցվածքը. սոցիոլոգիական հետազոտություն
2020 | Հոդված/Article
Երևան, Ուրբանիստա, Առցանց հասանելի՝ https://urbanista.am/moldovakan
Հարություն Վերմիշյան , Անժելա Ղալամդարյան
Հայաստանում ուսանող ջավախահայ երիտասարդների միջխմբային սահմանազատման մեխանիզմները
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 61-70
|
Հայ սոցիոլոգիական մտքի անթոլոգիա
2018 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 664 էջ
Երիտասարդությունը, տեղի ինքնությունները և սոցիալական տարածության կառուցվածքները հետխորհրդային հայաստանյան գյուղական համայնքներում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 3-10
|
Անկախության սերունդ. Հետազոտություն երիտասարդների շրջանում- Հայաստան 2016
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ: 2016թ․, 232 էջ, Հայաստան
Վերմիշյան Հ. Ռ. , Բալասանյան Ս. Ա. , Գրիգորյան Օ. Գ., Քերոբյան Ս. Ն.
Լոկալ ինքնությունները Երևանում. քաղաքային տարածության կառուցվածքները
2015 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, ԵՊՀ հրատ., 158 էջ
|
Вермишян А. , Тарзян Г.
Современные характеристики соседских отношений в г. Ереване
2015 | Հոդված/Article
Современные глобальные проблемы социальных и гуманитарных наук: сборник научных трудов. 2015թ․, 82-85 str.
|
XX դարասկզբի հայի ճգնաժամային ինքնությունը. սոցիոլոգիական անդրադարձ հայոց ցեղասպանության պատմական հիմնահարցին
2015 | Հոդված/Article
Ցեղասպանությունը հասարակագիտական վերլուծությունների կիզակետում։ Հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 24-39 էջ
|
Local Manifestation of Transnationality in Current Armenian (RA) Village Communities
2015 | Հոդված/Article
Armenians around the World: Migration and Transnationality, 2015, 65-76 pp.
|
Սոցիալական ինքնության պահպանման հիմնախնդիրները ՀՀ գյուղական համայնքներում
2014 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2014, 198 էջ
|
“Faith as a subjective aspect of trust in the context of the formation of Eurasian Union”
2013 | Հոդված/Article
Eurasian Studies: Actual problems and development perspectives, Yerevan, 2013, pp. 109-112. (in Russian)
“Changed forms of interrelations in current Armenian village”
2013 | Հոդված/Article
“Sociology and Law”, № 1 (18), Saint-Petersburg, 2013, p. 22-27. (in Russian)
National identity crisis and safety in the changing world: reference to cultural symbols
2013 | Հոդված/Article
Bulletin of Baltic Pedagogic Academy: Edition 110, Saint-Petersburg, 2013, p. 163-169
|
“History of Armenian Sociology (The end of XIX- the beginning of XX centuries)”
2013 | Գիրք/Book
Yerevan: YSU publ., 2013(in Armenian)
Vermishyan H. , Mkrtichyan A. , Sahakyan A., Vartikyan A., Shahnazaryan G.
“Issues of Social Identity Preservation in Armenian Rural Communities”
2013 | Գիրք/Book
Yerevan: YSU publ., 2013. In press (in Armenian)
“Trends of Theory and Methodology of The Armenian Sociology in The Late XIX and The Early XX century. Technologies of The Armenian National Liberation Struggle”
2012 | Հոդված/Article
Social technologies in modern society: materials of the International Scientific Conference - Fourth St. Petersburg Sociological Readings, 19-20 Apr., 2012, Part 1, pp. 55-59. (in Russian)
“The Features of Armenian Subjectivist Sociology of The Beginning of XX Century”
2012 | Հոդված/Article
“Bulletin of ENGECON”: Series "Humanities", Edition 4 (55), Saint-Petersburg, ENGECON press, 2012, pp. 73-77. (in Russian)
Тенденции теории и методологии армянской социологии конца ХIХ и начала ХХ столетий.технологии армянской национально-освободительной борьбы
2012 | Հոդված/Article
Социалные технологии в современномобшестве: Международная научная конференция – 4-ие Санкт Петербургские социологические чтенья,19-20 Апр.,2012,ст.55-59
Особенности армянской субъективистской социологии начала ХХ столетия
2012 | Հոդված/Article
ВЕСТНИК ИНЖЭКОНА:Серия Гуманитарные науки,Вынуск 4(55),СПб.:ИзПКСПбГИЭУ,ст.73-77,2012
Գյուղը և ազգային ինքնությունը սոցիալական փոփոխությունների հեռանկարում
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 137.5, Երևան 2012թ., էջ 3-9
|
“Sociologist as the Subject of National Identity Policy”// “Dialogue of cultures: management of socio-cultural processes”
2011 | Հոդված/Article
Collection of scientific papers of the conference, Saint-Petersburg, 2011, pp. 254-258
Sociologist as the subject of national identity policy
2011 | Հոդված/Article
Dialogue of cultures: management of socio-cultural processes, Collection of scientific papers of the conference, Saint-Petersburg,2011,254-258
«Եկեղեցու իդեալի» սոցիոլոգիական ուսումնասիրության մեթոդաբանական նշանակությունն ու առանձնահատկությունները հայաստանյան հասարակությունում
2011 | Հոդված/Article
«XIX դարիկրոնականմարտահրավերներըևՀայաստանը» գիտաժողովինյութեր, Եր.,ԵՊՀհրատ., 2011, էջ 144-153
Հայ սոցիոլոգիայի սկզբնավորման հարցի շուրջ
2008 | Հոդված/Article
Կանթեղ 1: Գիտականհոդվածներիժողովածու, գիրք 2(35), Երևան, «Ասողիկ», 2008, էջ 197-203
“Armenian Intellectuals’ Attitudes towards State and Social Problems of Republic of Armenia”
2007 | Հոդված/Article
“Armenia in presidential pre-election period. Processes and Realities”, the materials of conference, Yerevan, 2007, pp.69-76. (in Armenian)
Երվանդ Ֆրանգյանի հասարակագիտական հայացքների առանձնահատկությունները
2007 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք,2006-2007,Երևան,2007,ԵՊՀ հրատ.,էջ 27-40
Կրթության սոցիոլոգիայի հիմնախնդիրները Գրիգոր Արծրունու աշխատություններում
2007 | Հոդված/Article
Գարուն,7-8:Տոներ,2007,էջ 114-118