Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Լիլիթ Ալեքսանդրի Բաբայան

Դասախոս | Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
Կրթություն
2018 - 2021 թթ․ մինչ այսօր ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2016 - 2018 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2012 - 2016 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Մասնագիտական գործունեություն
2022 թ․ ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի լաբորատորիայի գիտաշխատող
2019 – 2021 թթ․ ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս
2019 – 2021 թթ․ ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ
2018 - 2019 թթ․ Ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
2016 - 2017 թթ․ Հետազոտող, «Հեռանկարային Զարգացման Կենտրոն» ՀԿ
2016 - 2017 թթ․ Սոցիոլոգ, Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի «Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոն»

Դասընթացներ
Տնտեսական սոցիոլոգիա, հետազոտության մեթոդաբանություն և մեթոդներ

Դրամաշնորհներ
2020 – 2022 թթ․ հետազոտական խմբի անդամ, «Covid 19-ի հետևանքները. սոցիալական աղքատությունը և հասարակության կառուցվածքային այլափոխումները հետ-համավարակային Հայաստանում», ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՍՄՆ գիտության կոմիտե
2019 – 2021 թթ․ հետազոտական խմբի անդամ, «Տնային տնտեսությունների ոչ ֆորմալ պրակտիկաների վերարտադրությունը ՀՀ-ում», ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե
2020 – 2021 թթ․ հետազոտական խմբի անդամ, «Սննդի վաճառքի և սպասարկման ոլորտում աշխատողների աշխատանքային պայմանները Հայաստանում», ԵՊՀ, Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ
2016 – 2018 թթ․ հետազոտական խմբի անդամ, «Երիտասարդության շրջանում Եվրոպայի ընկալումն արդի աշխարհաքաղաքական փոխակերպումների համատեքստում (Կրասնոդարի և Երևանի օրինակներով)», ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2020 թ․ Вермишян А.Р., Бабаян Л.А. “Кризис сельского образа жизни в постсоветской Армении”, X Грушинской социологической конференци, Российский человек в глубинке или социология в регионе, 28.05.2020.

Հասարակական գործունեություն
2020 թ-ից «Սոցիես» փորձագիտական կենտրոն ՀԿ անդամ

Օտար լեզուներ
անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ)

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, SPSS, Nvivo

The Pubs of Yerevan as Spaces of Post-Soviet Transformation (Երևանյան փաբերը որպես հետխորհրդային փոխակերպման տարածություններ)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2020 № 1 (31) էջ 24-35
|
Ways of Expressing Hate Speech in the Social Media in Armenia
2019 | Թեզիս/Thesis
Միջազգային գիտաժողով նվիրված Հ. Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին և Վանաձորի պետական համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակին, 2019, 25-32 էջ
Л. Бабаян , Atanesyan A., Melkonyan N., Iskandaryan L., Khachikyan A.
Europe as a Significant Other: Europe and Europeans in the Perceptions of Yerevan Youth
2017 | Հոդված/Article
Youth Perceptions of Europe in the Context of Contemporary Geopolitical Transformations (the cases of Krasnodar and Yerevan), Krasnodar, Kuban State University, 2017, 109-131 (in Russian)
Л. Бабаян , Iskandaryan L.
Europe as a Community and an Image: Research Approaches
2017 | Հոդված/Article
Youth Perceptions of Europe in the Context of Contemporary Geopolitical Transformations (the cases of Krasnodar and Yerevan), Krasnodar, Kuban State University, 2017, 56-68 (in Russian)
Լիլիթ Բաբայան , Atanesyan A., Melkonyan N., Iskandaryan L., Khachikyan A.
Perceptions of The Yerevan Youth on Europe and Europeans
2017 | Հոդված/Article
21st Century, 6(76), 2017 (in Armenian)
The Role Played by Parents in the Career Choices of University Applicants in Yerevan
2017 | Հոդված/Article
YSU Publications, Yerevan, 1.4 (21), 2017 (in Armenian)