Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Միրա Հովհաննեսի Անտոնյան

Դոցենտ | Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն
1998 թ. Բաց համալսարան (ՄԲ), Սոցիալական աշխատանք և սոցիալական քաղաքականություն, ինտերն
1998 թ. Լեհաստան և ԱՄՆ, «Կորներստոունի մոդելը»՝ համայնքային աշխատանք, «4-H մոդել»՝ երեխաների և երիտասարդների հետ աշխատանք, մասնագիտացման դասընթաց
1995 - 1996 թթ. «Քարիջ» վերականգնողական կենտրոն, Մինեսոտա նահանգ, ԱՄՆ, «Սոցիալական աշխատանք հաշմանդամություն ունեցող անձաց հետ» (II մասնագիտացման դասընթաց)
1994 - 1995 թթ. «Սոցիալական աշխատանքի արագացված դասընթաց» Երևանի Պետական Համալսարան և Լոնդոնի Տնտեսագիտության Դպրոց
1980 - 1986 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Քիմիայի Ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու, 2005թ., Թեմա՝ «Մանկության սոցիալական պաշտպանության համակարգը Հայաստանում. պատմասոցիոլոգիական վերլուծություն»

Մասնագիտական գործունեություն
2015 - 2016 թթ. Սոցիալական պաշտպանության փորձագետ, Համաշխարհային բանկ, ՀՀ ԱՍՀՆ
2016 թ. Հրավիրյալ դասախոս, «Երեխաների պաշտպանության համակարգի մարտահրավերները հետխորհրդային Հայաստանում», Ափըր Ավստրիա Կիրառական գիտությունների համալսարան, Լինց, Ավստրիա
2015 - 2016 թթ. Երեխաների պաշտպանության փորձագետ, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, հայաստանյան գրասենյակ
2015 թթ. Սոցիալական պաշտպանության փորձագետ, Համաշխարհային բանկ հայաստանյան գրասենյակ
2014 թ. Հրավիրյալ դասախոս, «Սոցիալական աշխատանքը և աղքատության հաղթահարման մեխանիզմները Հայաստանում», Պորտուգալիայի կաթոլիկ համալսարան, Լիսաբոն, Պորտուգալիա
2013 - 2014 թթ. Մոնիթոինգային խմբի փորձագետ, Բաց հասարակությունների հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, հայաստանյան գրասենյակ
2012 - 2013 թթ. Գլխավոր սոցիալական փորձագետ, Եվրոպական միություն
2012 թ-ից մինչ օրս Հրավիրյալ դասախոս, «Մարդու իրավունքները և սոցիալական աշխատանքի զարգացման մարտահրավերները հետխորհրդային երկրներում», «Սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարեփոխումները՝ որպես նոր մարտահրավեր սոցիալական աշխատողների համար», Բեռնի կիրառական գիտությունների համալսարան, Շվեյցարիա
2011 - 2013 թթ. Սոցիալական պաշտպանության փորձագետ, Համաշխարհային բանկ, ՀՀ ԱՍՀՆ
2010 - 2011 թ. Հրավիրյալ դասախոս, «Սոցիալական աշխատողների կրթության կազմակերպման մարտահրավերները. ձեռքբերումներ և խոչընդոտներ», Վրաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա (GASW), Վրաստան
2010 թ. Հրավիրյալ դասախոս, «Սոցիալական աշխատանքը զարգացող երկրներում», Ֆրանսիայի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա (ANAS), Ֆրանսիա
2009 - 2010 թթ. Սոցիալական պաշտպանության ազգային փորձագետ, ԵՄ, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, հայաստանյան գրասենյակ
2005 թ. Երեխաների պաշտպանության հարցերով ազգային խորհրդատու, Եվրոպական հանձնաժողով- TACIS
2005 թ-ից մինչ օրս՝ «Երեխաների աջակցության կենտրոն» - հիմնադրամի գործադիր տնօրեն, Հայ օգնության ֆոնդ
2004 թ. Տեխնիկական խորհրդատու, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, հայաստանյան գրասենյակ
2002 - 2004 թթ. Տեղական փորձագետ, PADCO-USAID
1999 - 2003 թթ. Սոցիալական աշխատող, Երեխաների աջակցության կենտրոն, Հայ օգնության ֆոնդ
1998 - 1999 թթ. Սոցիալական աշխատող, Բժիշկներ առանց սահմանների
1996 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս
1992 - 1998 թթ. Սոցիալական աշխատող, Հայկական Կարմիր Խաչի վերականգնողական կենտրոն

Հետազոտական աշխատանքներ
2016 թ. Երեխաների պաշտպանության ինդեքս- Հայաստան 2016, Child Pact, Վորլդ Վիժն, Երեխաների պաշտպանության ցանց
2016 թ. Սոցիալական ծառայություններ մատուցող մասնագետների սուպերվիզորական ծառայությունների ստանալու կարիքների ուսումնասիրություն, Համաշխարհային բանկ, ՀՀ ԱՍՀՆ, Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիա
2016 թ. Սոցիալական ծառայություններում սոցիալական աշխատողների կարգավիճակի և վերապատրաստման կարիքների ուսումնասիրություն, Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիա
2015 թ. Սոցիալական դեպք վարողների կրթական կարիքների վերլուծություն, Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիա
2011 - 2012 թթ. ՀՀ Սոցիալական ծառայությունների իրավիճակի վերլուծություն, Համաշխարհային բանկ, ՀՀ ԱՍՀՆ, Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիա
2011 թ. Երեխաների թրաֆիքինգը և շահագործումը ՀՀ-ում, People in Need, EU
2010 թ. Հատուկ հաստատությունների արագ գնահատում, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ, հայաստանյան գրասենյակ
2008 թ. Երեխայի աշխատանքը Հայաստանում, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ, հայաստանյան գրասենյակ
2007 - 2008 թթ. Երեխայի և ընտանիքի կարիքների գնահատում, ՀՕՖ
2004 թ. Մանկատան շրջանավարտների իրավիճակի վերլուծություն, ԱՄՆ ՄԶԳ, AED, ՀՀ ԱՍՀՆ

Դասավանդվող առարկաներ
Սոցիալական աշխատանք երեխաների և ընտանիքների հետ
Սոցիալական պաշտպանության համակարգը ՀՀ-ում
Սոցիալական ծառայությունների կառավարում
Սոցիալական հիմնախնդիրներ և սոցիալական քաղաքականություն
Սոցիալական քաղաքականության մշակում և ծրագրերի ներդրում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական պաշտպանություն և սոցիալական քաղաքականություն, երեխաների պաշտպանություն, որբախնամ գործունեություն, համայնքային զարգացում, ընտանիքի պաշտպանություն, անչափահասների արդարադատություն, սոցիալական աշխատանքը որպես արվեստ և որպես գիտություն, սոցիալական աշխատանքի պրակտիկայի տեսականացում

Հասարակական գործունեություն
«Ներդաշնակ հասարակություն» սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի հիմնադիր-նախագահ
Սոցիալական աշխատողների միջազգային ֆեդերացիայի(IFSW) գործադիր կոմիտեի անդամ
Երեխայի պաշտպանության «Թեժ գիծ» միջազգային կազմակերպության անդամ (CHI)
Խնամատարության Միջազգային կազմակերպության անդամ (IFCO)
Հանրային խորհուրդ, Սոցիալական պաշտպանության հիմնահարցերի հանձնաժողովի նախագահ
Հայաստանում Երեխայի պաշտպանության ցանցի հիմնադիր – նախագահ
Երեխաների իրավունքների պաշտպանություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ԱՄՆ, Ավստրիա, Բելգիա, Բուլղարիա, Գերմանիա, Թուրքիա, Իտալիա, Խորվաթիա, Հունաստան, Մոլդովա, Միացյալ Թագավորություն, Շոտլանդիա, Շվեդիա, Շվեյցարիա, Վրաստան, Ֆրանսիա

Կոչումներ և պարգևատրումներ
2014 թ. ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ
2014 թ. Երևանի պետական համալսարանի «Ոսկե մեդալ»
2011 թ. ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության մեդալ
2008 թ․ ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 90-ամյակին նվիրված մեդալ
2010 թ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ
2003 թ. ՀՀ նախագահի շնորհակալագիր

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office Excel, Word, Corel Office 7, Internet

Institutional Development of Child Care in Armenia: Structural-Organizational, or Value-Systemic Approach? (Երեխաների խնամքի հաստատությունների ինստիտուցիոնալ զարգացումը ՀՀ-ում․ կառուցվածքային-կազմակերպակա՞ն, թե՞ արժեհամակարգային մոտեցում)
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2021 № 2 (34), էջ 34-45
|
Որբախնամության սոցիալական ժառանգությունը
2017 | Հոդված/Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 1, 56-68 էջ, Հայաստան
Խոցելի խմբերի հիմնախնդիրների պոզիտիվիստական ըմբռնումը որպես հայկական սոցիալական աշխատանքի նախահիմք․ բուդուղյանական դասեր
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2017թ․, 1, 252-262 էջ, Հայաստան
Աղքատ ընտանիքների աջակցության սոցիալական տեխնոլոգիաների վերաիմաստավորման ներկա հիմնախնդիրը Հայաստանում
2017 | Հոդված/Article
ԿԱՃԱՌ գիտական տարեգիրք: 2017թ․, 327-334 էջ, Հայաստան
Ինքնության խեղումից մինչև ուծացում․ հայ որբերի «անվտանգության ապահովումը» ցեղասպանության տարիներին
2017 | Հոդված/Article
21-րդ դար - Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամ: 2017թ․, 5 (75), 103-116 էջ, Հայաստան
Հումանիզմի և «կողմնակի վնասների» խաչմերուկում․ Հայոց Մեծ Եղեռնի որբերի խնամքի կազմակերպման խնդրի շուրջ
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2, 68-79 էջ, Հայաստան
Սոցիալական աշխատանքի հայկական դպրոցի կայացման հիմնախնդիրը
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-14
|
Երեխայի անվտանգության երաշխավորման հիմնա-խնդիրը մարդու անվտանգության հայեցա-կարգի համատեքստում (ՀՕՖ-ի երեխաների աջակցության կենտրոնի փորձի օրինակով)
2016 | Հոդված/Article
Անվտանգության հիմնախնդիրները ժամանակակից հասարակություններում (նվիրված ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի 30-ամյակին): 2016, 53-66 էջ
Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում
2016 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ
|
Science and Art in Social Work: an old Question in the Modern Armenian Context (Գիտությունը և արվեստը սոցիալական աշխատանքում. հին հարց ժամանակակից հայկական համատեքստում)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 64-71
|
“История социальной работы в Армении”
2012 | Հոդված/Article
Ставрополь,Россия 2012, ст.89-102
“Приемник в Армении: транзиция сервиса советского типа в инновационную социальную модель
2012 | Հոդված/Article
Ставрополь, Россия с.2012, ст.141-165

Մ.Անտոնյան , Ա.Խաչատրյան , Ա.Բեջանյան, Ն.Պողոսյան
Երեխաների պաշտպանությունը բռնություններից
2012 | Գիրք/Book
«ԱՍՈՂԻԿ»,2012, 113 էջ
Child labor in the Republic of Armenia
2012 | Գիրք/Book
Yerevan,67 p.
«Երեխաների թրաֆիքինգը և շահագործումը Հայաստանում»
2010 | Գիրք/Book
Երևան,2010,236 էջ
Մ. Անտոնյան , Ա. Սահակյան , Մ. Տեր-Հովհաննիսյան, Ն. Գ. Գեղամյան
Թրաֆիկինգ. Սոցիալական աշխատանքը թրաֆիկինգի զոհերի հետ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2010
Երեխաների թրաֆիքինգը Հայաստանում
2010 | Հոդված/Article
Երևան, 2010թ. , 124-136 էջ
Երեխաների պաշտպանություն
2009 | Հոդված/Article
Ձեռնարկ,Երևան, 2009 թ. 78-144, 172-203 էջ
«Երեխաների պաշտպանության Թեժ գիծ ծառայությունը սոցիալական աշխատողների համար»
2008 | Գիրք/Book
Երևան 2008թ.,11 էջ
Երեխաների պաշտպանության համակարգը ՀՀ-ում
2008 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան 2008
Մարգինալացման խնդիրը ՀՀ-ում
2007 | Գիրք/Book
Տարեգիրք, ԵՊՀ, Երեւան 2007
Երեխայի իրավունքներ, թե մեծահասակների պատասխանատվություն կոֆոեդ հիմնադրամ
2005 | Հոդված/Article
Կոնֆերանսի նյութեր, Երևան 2005 թ.,36-51 էջ
Խնամատարությունը Հայաստանում «Այո կամ ոչ…»
2005 | Հոդված/Article
IFCO կոնֆերանսի նյութեր, ԱՄՆ, Wisconsin, 2005 44-56 էջ
Համայնքային կենտրոն. պատասխան ընտանեկան կարիքներին
2005 | Հոդված/Article
Երևան 2005 թ., 26-48 էջ
Համայնքային զարգացման մեթոդաբանություն
2003 | Գիրք/Book
ԵՊՀ, Երեւան 2003թ., 61 էջ
Մանկության գույնը
2003 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Նոր Հայաստան, Երեւան, 2003թ.
Ա. Խաչատրյան , Ա. Բաբայան, Գ. Գրիգորյան, Բ. Քըրնեյ, Գ. Միրզոյան, Ա. Նիկոյան, Ռ. Գորգիսյան, Ա. Ոսկանյան, Մ. Անտոնյան
Ձեռնարկ սոցիալական ծառայությունների կենտրոնների համար
2002 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկների շարք, Երևան, 2002, թիվ 1
Եթե ձեր երեխան տարբերվում է…
2002 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ, ՀԺՖ, 2003թ.
Ա. Կ. Խաչատրյան , Մ. Անտոնյան , Ա. Ոսկանյան, Ս. Ջուհարյան
Սոցիալական աշխատանք
2002 | Գիրք/Book
Գիրք 4, Ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, Երևան, 2002
Հատուկ պաշտպանության կարիք ունեցող երեխաներ
2002 | Հոդված/Article
Սոցիալական աշխատանք երեխաների հետ, ԵՊՀ, 2001; 2002 թթ. 89-112 էջ
Տունայցի ուղեցույց
2000 | Գիրք/Book
Ուղեցույց, ԵՊՀ, ք. Երևան 2000թ.
Սոցիալական աշխատանք
1999 | Գիրք/Book
Երկրորդ գիրք, ԵՊՀ, Երևան 1999
Հաշմադամություն ունեցող կանայք մեր հասարակությունում
1999 | Գիրք/Book
Փոփոխվող հասարակություն, ԵՊՀ, 1999թ., 48-61 էջ