Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Նվարդ Արայիկի Մելքոնյան

Դոցենտ | Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2008 թ-ից առ այսօր Դոցենտ, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1997 - 2001 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, Փիլիփոփայության և իրավունքի ինստիտուտ, սոցիոլոգիայի բաժին, ասպիրանտուրա,
1992 - 1997 թթ. Սոցիոլոգիայի բաժին, Փիլիսոփայության ֆակուլտետ, Սոցիոլոգիա և Հոգեբանություն, ԵՊՀ
1982 - 1992 թթ. Ն.Ստեփանյանի անվան, թիվ 71 միջնակարգ դպրոց

Գիտական աստիճան
2004 թ․ Սոցիոլագիական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման՝ «Քաղաքական առաջնորդի իմիջի ձևավորումը Հայաստանում․սոցիոլոգիական վերլուծություն», ԵՊՀ

Ակադեմիական փորձ
2008 թ-ից Դոցենտ, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն,
2011-ից ԵՊՀ, «Հասարակայնության հետ կապեր» մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար
2011-2018 Վ․Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ, «Տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցման» ԳՈՒԿ-ի ղեկավար
2011-2014 թթ. «Քաղաքական PR և իմիջ մեյքինգ» Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտ Հայաստան, NDI, USAID, դասընթացավար
2006-2018, դասընթացավար, «Հասարակայնության հետ կապերի հիմունքներ», «Կորպորատիվ PR», «Քաղաքական PR և իմիջմեյքինգ», ԵՊՀ, Հեռաուսուցման լաբորատորիա:
2005 թ-ից առ այսօր PR դասընթացի դասընթացավար, PR-ը պետական կառույցներւմ, ԵՊՀ, Հետբուհական կրթութայն վարչություն, քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստումներ:

Մասնագիտացման ոլորտները
Հասարակայնության հետ կապեր
Իմիջմեյքինգ
Մեդիա հարաբերություններ
Կորպորատիվ PR
Քաղաքական PR
Քաղաքական սոցիոլոգիա
ԶԼՄ սոցիոլոգիա

Մասնագիտական փորձ
2021 - Միջազգային հանրապետական ինստիտուտ (IRI), փորձագետ,
2015-ից Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամ (KAS), փորձագետ,
2014-ից «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐԻՏԱՍ» բարեսիրական հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ) (Armenian Caritas), փորձագետ,
2018-2019, «ՓՐԱՅՍՈՒՈԹԵՐՀԱՈՒՍԿՈՒՊԵՐՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» (PWC Armenia), փորձագետ
2017-2018, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունը՝ ԳՄՀԸ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), փորձագետ

Անդամակցություն
2006 թ-ից մինչ այսօր ՀՀ PR ընկերակցության անդամ (APRA)
2010 թ-ից մինչ այսօր «ՍՓՐԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ (ՍՓՐԻՆԳ PR & հետազոտական ընկերություն) խորհրդի նախագահ, հիմնադիր

Պարգևներ
2016 թ. պարգևատրվել է ԵՊՀ Ոսկե մեդալով

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (գերազանց), Անգլերեն (լավ)

COVID-19 համավարակի ընթացքում վարքագծի փոփոխության հաղորդակցությունները
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2022 № 2 (38), էջ 46-58
|
Управление коммуникациями в условиях кризиса
2021 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում», 2021, թիվ 1, էջ 214-224
Интернет-мемы как инструмент эффективной политической коммуникации (Համացանցային մեմերը որպես քաղաքական հաղորդակցման գործիք)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 63-70
|
Интернет-мемы как инструмент эффективной политической коммуникации
2020 | Հոդված/Article
Корпоративные стратегические коммуникации: тренды в профессиональной деятельности, 08-09.10.2020, с. 304-310, Беларусь
Branding Specificities Of The Armenian “Velvet Revolution”
2019 | Հոդված/Article
Przeglad Wschodnioeuropejski (East European Review), 2019, X/1, 217–227 էջ
Նվարդ Մելքոնյան , Աննա Կարապետյան
Համացանցային մեմերը որպես վիզուալ հաղորդակցությունների միջոց
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 29-36
|
Նվարդ Մելքոնյան , Աննա Կարապետյան
Վիզուալ հաղորդակցությունը որպես ինֆորմացիոն հասարակության բնութագրիչ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 13-19
|
"Бархатный" Брендинг Армянской Революции
2018 | Հոդված/Article
Сотис - Социальные Технологии, Исследования, 2018, 5 (91), 67-71
Հայաստանյան «Թավշյա» Հեղափոխության Միֆերը
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն: 2018, 3 (27), 74-83 էջ
Նվարդ Մելքոնյան , Աննա Կարապետյան
Վիզուալ Հաղորդակցությունը Որպես Ինֆորմացիոն Հասարակության Բնութագրիչ
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2018, 3 (27), 13-19 էջ
Հայաստանյան «Թավշյա» Հեղափոխության Բրենդինգի Առանձնահատկությունները
2018 | Հոդված/Article
21-Րդ Դար, 2018, 4 (80), 97-113 էջ
Հայաստանյան «թավշյա» հեղափոխության միֆերը
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 3 (27) էջ 74-83
|
Nvard Melkonyan , Anahit Sahakyan
PR Technologies in Social Sphere
2018 | Հոդված/Article
Social Work as a Means of Promoting Social Change, 2018, 335-338 pp.
|
Виды и функции обратной связи в диалоговых политических коммуникациях (Հետադարձ կապի տեսակներն ու գործառույթները երկխոսական քաղաքական հաղորդակցություններում)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 29-36
|
А. В. Атанесян , Н. А. Мелконян , Л. А. Искандарян, А. Н. Хачикян
«Европа» как «Значимый другой»: Европа и европейцы в восприятиях ереванской молодежи
2017 | Հոդված/Article
Восприятие европы в молодежной среде в контексте современных геополитических трансформаций (на материалах Краснодара и Еревана). 2017, стр. 109-131
|
Արթուր Աթանեսյան , Նվարդ Մելքոնյան , Լիլիթ Իսկանդարյան, Արմեն Խաչիկյան
Երևանաբնակ երիտասարդության ընկալումները Եվրոպայի և եվրոպացիների մասին
2017 | Հոդված/Article
21-րդ դար, 2017, 6 (76), էջ 99-117
|
Обеспечение обратной связи как условие консенсуса в политических коммуникациях
2017 | Հոդված/Article
Актуальные вопросы массовой информации и политических коммуникаций. 2017, стр. 88-103
Н. А. Мелконян , А. К. Саакян
Проблема обеспечения обратной связи в PR-коммуникациях
2017 | Հոդված/Article
Социология и право, 2017, № 3, Том 37, стр. 13-17
|
Формирование стереотипизированного образа Европы в картине мира молодежи Еревана
2017 | Հոդված/Article
Человек. Сообщество. Управление. 2017, Том 18, №4, стр. 85-98
|
Стереотипизированные представления о Европе в картине мира молодежи Еревана
2017 | Հոդված/Article
Восприятие европы в молодежной среде в контексте современных геополитических трансформаций (на материалах Краснодара и Еревана). 2017, стр. 132-147
|
Իրավախախտ երեխաների հիմնախնդիրների լուսաբանման առանձնահատկությունները զանգվածային լրատվության միջոցներում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 14-23
|
Особенности репрезентации имиджа Европы в средствах массовой информации и в восприятии населения Армении
2016 | Հոդված/Article
Անվտանգության հիմնախնդիրները ժամանակակից հասարակություններում: 2016, 107-123 էջ
|
Особенности репрезентации имиджа Европы в средствах массовой информации Армении
2016 | Հոդված/Article
Политические коммуникации и публичная политика: концепции, методы, сравнение опыта. 2016, стр. 143-148
|
Имидж лидера в системе политических коммуникаций
2016 | Հոդված/Article
Образование, культура и ценностные ориентации современного мира. 2016, 2, 6/8, стр. 237-240
ԶԼՄ զարգացման պատմական ընթացքը
2016 | Հոդված/Article
21-րդ դար - Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամ: 2016թ․, N 3 (67), 50-65 էջ, Հայաստան
|
Հասարակայնության հետ կապերի առանձնահատկությունները համացանցում կամ PR 2.0
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 14-20
|
ԶԼՄ –ում կիրառվող մանիպուլյացիոն հնարքներն ու սոցիալ-հոգեբանական ազդեցության մեխանիզմները
2015 | Հոդված/Article
21-րդ դար» «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, № 5 (63), ISSN1829-0051, 2015 թ., էջ 53-74
|
Հետազոտությունները PR-ում և մարքեթինգում. Դասընթաց հասարակայնության հետ կապերի մասնագետների համար
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 70 էջ
|
Սոցիալական ոլորտում PR-տեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկությունները
2015 | Հոդված/Article
Սոցիալական քաղաքականությունը և սոցիալական աշխատանքի պրակտիկան ՀՀ-ում.արդի զարգացումները: 2015, 137-146 էջ
|
Հայոց ցեղասպանության փաստը որպես գործոն ՀՀ իմիջի ձևավորման համատեքստում
2015 | Հոդված/Article
Ցեղասպանությունը հասարակագիտական վերլուծությունների կիզակետում։ Հոդվածների ժողովածու: 2015թ․, 1, 147-157 էջ
|
Проблемы определения понятия идеологемы в средствах массовой информации
2015 | Հոդված/Article
Проблемы и перспективы развития общества в современных условиях: Коллективная монография. Второй выпуск. 2015, 2, 28-35 стр.
|
ԶԼՄ-ում կիրառվող մանիպուլյացիոն հնարքներն ու սոցիալ-հոգեբանական ազդեցության մեխանիզմները
2015 | Հոդված/Article
21-րդ դար - Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամ, 2015թ․, 5 (63), 53-74 էջ
|
Nvard Melkonyan , Olena Mramornova, Tatiana Prots
Construction and Representation of the “Image" of Europe in the new Eastern Europe Countries Mass Media (After the example of Armenian and Ukrainian print press) (Եվրոպայի իմիջի կառուցակցման և ներկայացման առանձնահատկությունները Նոր Արևելյան Եվրոպայի երկրներում (Հայաստանի և Ուկրաինայի տպագիր մամուլի օրինակով))
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 138.5, Երևան 2012թ., էջ 41-50
|
Հասարակայնության հետ կապերի (PR) ինստիտուցիոնալացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 136.5, Երևան 2012թ., էջ 45-49
|
Երկրի իմիջի կառուցակցման հիմքերը
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 133.5, Երևան 2011թ., էջ 3-10
|
Հասարակայնության հետ կապերի (PR) ծագման և կայացման պատմական ընթացքը
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 131.5, Երևան 2010թ., էջ 11-20
|
Structural-semiotic Analysis: a Way of Decoding Modern Social Myths (Կառուցվածքային-նշանագիտական վերլուծությունը` ժամանակակից սոցիալական առասպելների ապակոդավորման միջոց)
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 130.5, Երևան 2010թ., էջ 55-60
|
Հասարակայնության հետ կապերի էությունն ու բովանդակությունը. PR-ի սահմանման հիմնական մոտեցումները
2009 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք 2008/ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2009 թ.
Քաղաքական միֆոլոգիան 2008-ի նախագահական ընտրությունների համատեքստում
2009 | Հոդված/Article
21-րդ դար «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, N2, Երևան, 2009 թ.
Քաղաքական իմիջի ուսումնասիրության հիմքերը. պատմական ակնարկ
2009 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք 2008/ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2009 թ.
Имидж политического лидера (в контексте современных социологических теорий)
2009 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան (Լրատու) 2 (6) (Գիտական հոդվածների ժողովածու) «Դիզակ Պլյուս» հրատարակչություն / Ստեփանակերտ 2009