Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Եվա Գագիկի Համբարձումյան

Լաբորանտ | Տարածաշրջանային ինտեգրման և կոնֆլիկտների վերլուծության կենտրոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ-ին ԵՊՀ սսցիոլոգիայի ֆակուլտետ (հայցորդ)
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ սսցիոլոգիայի ֆակուլտետ (մագիստուրա)
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սսցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, սոցիոլոգիայի բաժին (բակալավրի ծրագրով)

Մասնագիտական գործունեություն
2007 թ-ին ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիական հետազոտությունների լաբորատորիա - կրտսեր գիտաշխատող

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (խոսակցական), անգլերեն (խոսակցական)

Համակարգչային հմպտություններ
Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, SPSS, Internet

Խորհրդանիշ հասկացությանը սահմանումը և դասակարգումը
2009 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային շնորհանդես 2009, #3
Ազգային և պետական խորհրդանիշներ
2009 | Հոդված/Article
Գարուն ամսագիր., Երևան, 2009 , #1