Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Յուլիանա Գագիկի Մելքումյան

Դոցենտ | Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2016 թ-ից առ այսօր Դոցենտ, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2010-2013 թթ․ Հայցորդ, Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1997-1998 թթ․ Սոցիալական աշխատանքի բաժին, Ֆրանկֆուրտ Մայնի քաղաքի Բարձրագույն մասնագիտական դպրոց, Գերմանիա
1992-1997 թթ. Սոցիոլոգիայի բաժին, Փիլիսոփայության ֆակուլտետ, Սոցիոլոգիա և Հոգեբանություն, ԵՊՀ
1982-1992 թթ. Ա. Ս․ Պուշկինի անվան, թիվ 8 միջնակարգ դպրոց

Գիտական աստիճան
2013 թ․ Սոցիոլագիական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման՝ «Միջին խավը արդի հայ հասարակությունում. հիմնական բնութագրիչներ և զարգացման հեռանկարներ», ԵՊՀ

Ակադեմիական փորձ
2016 թ-ից առ այսօր Դոցենտ, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
2018 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ «Սոցիալական աշխատանք» բակալավրի ծրագրի ղեկավար
2001 - 2005 «Հույսի կամուրջ» հասարակական կազմակերպություն, ծրագրերի գնահատող
2001 - 2005 «Վստահություն» սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն, Սոցիոլոգ-հետազոտող

Մասնագիտացման ոլորտները
Հետազոտության մեթոդներ
Սոցիալական աշխատանք և սոցիալական քաղաքականություն
Սոցիալական շերտավորում
Միջին խավ
Վիզուալ սոցիոլոգիա
Գենդերային հավասարություն
Ներառական կրթություն

Մասնագիտական փորձ
2019 թ․-ից առ այսօր Գենդերային հիմնախնդիրների և մասնակցային հետազոտությունների փորձագետ, UNDP
2021 թ․-ից առ այսօր Սոցիալական ոլորտի փորձագետ, UNICEF
2020 թ․-ից առ այսօր Սոցիալական աշխատանքի և գնահատող հետազոտությունների փորձագետ․ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐԻՏԱՍ» բարեսիրական հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ) (Armenian Caritas)

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (գերազանց), Անգլերեն (լավ), Գերմաներեն (լավ)

COVID-19 համավարակի ընթացքում վարքագծի փոփոխության հաղորդակցությունները
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2022 № 2 (38), էջ 46-58
|
Յուլիանա Մելքումյան , Շողեր Հակոբյան
Սիմփլիֆիկացիան քաղաքական հաղորդակցություններում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 71-85
|
Յուլիանա Մելքումյան , Լիլիթ Վարդանյան
Ամբոխի կառավարման իրիտացիոն տեխնոլոգիաները (Հայաստանի «թավշյա հեղափոխության» օրինակով)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 46-62
|
Visualization of Social Strata in Media (Սոցիալական խավերի վիզուալացումը մեդիա տիրույթում)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2020 № 2 (32), էջ 3-13
|
Визуальные коммуникации: роль памятников в городской средe Еревана
2020 | Հոդված/Article
Корпоративные стратегические коммуникации: тренды в профессиональной деятельности, 08-09.10.2020, с. 170-178, Беларусь
Ю. Мелкумян , А. Варданян
Развитие городской среды в постсоветском Ереване
2020 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2020, թիվ 3, էջ 40-58
М.И. Заславская , Л.Г. Титаренко, П.С. Аветисян, Г. Э. Галикян, В.А. Клименко, Е.В. Лебедева, Ю. Г. Мелкумян
Модернизация систем высшего образования Беларуси и Армении в контексте процессов евразийской и европейской интеграции: проблемы и перспективы
2019 | Գիրք/Book
БГУ, 2019, 175 էջ
Անչափահաս Իրավախախտների Սոցիալական Վերականգնման Առանձնահատկությունները
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2019, 1(28), 11-18 էջ
Անչափահաս իրավախախտների սոցիալական վերականգնման առանձնահատկությունները
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 11-18
|
Социальная Аномия И Девальвация Ценностей В Системе Образования Армении
2018 | Հոդված/Article
Сотис - Социальные Технологии, Исследования, 2018, 5, 29-34 էջ
Оценка знаний в системе образования: функциональный анализ (Գիտելիքի գնահատումը կրթության համակարգում. գործառութային վերլուծություն)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 29-37
|
Ժամանակակից հայաստանյան հասարակության միջին խավի դինամիկան
2018 | Հոդված/Article
Հայաստան 2018. իրողություններ և հեռանկարներ: 2018, էջ 59-60
|
Инклюзивное образование и создание доступной образовательной среды
2018 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2018, 1 (652), էջ 137-152
|
Armenia’s ‘Middle Class’: Stability Characteristics and the Challenge of Erosion
2017 | Հոդված/Article
Caucasus Analytical Digest. 2017, N 95, pp. 2-5
|
Философские проблемы инклюзивного образования
2017 | Թեզիս/Thesis
Первый белорусский философский конгресс “Национальная философия в глобальном мире”. 2017, с. 595
|
Элита: проблема необходимости и возможности циркуляции
2016 | Հոդված/Article
Проблемы безопасности в современных обществах. 2016, стр. 17-31
|
ՀՀ ավագ դպրոցի աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական խնդիրները
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-13
|
ՀՀ բուհերում հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների ներառման մեթոդական առաջարկություններ
2015 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2015թ․, 3 (645), 168-180 էջ
|
The Problem of Middle Class Construction in the Modern Armenian Society (Միջին խավի կառուցակցման հիմնախնդիրը արդի հայ հասարակությունում)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 138.5, Երևան 2012թ., էջ 8-13
|
Գենդերային փոխհարաբերությունների խճանկար. գենդերային սոցիալականացում, գենդերային հանդուրժողականություն, գեներային ինքնություն
2011 | Հոդված/Article
(Սոցիոլոգիական հետազոտությունների տվյալներ), Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2011
Բնակչության բարեկեցության մակարդակի սուբյեկտիվ գնահատականների կառուցման մեխանիզմները
2011 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1-2 (630), հունվար-օգոստոս, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երեւան, 2011
|
Ինչո՞ւ աղքատները չեն դիմում ընտանեկան նպաստների համակարգին
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, Անտարես, 2010
Социологические подходы к измерению среднего класса (характеристики среднего класса РА на современном этапе)
2010 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2 (627-628), հունվար-ապրիլ, մայիս-օգոստոս, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երեւան, 2010
|
Միջին խավը Հայաստանում (քանակական վերլուծություն և հիմնական բնութագրիչներ)
2010 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 3 (629), սեպտեմբեր-դեկտեմբեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երեւան, 2010
|
Ուսանողների մասնագիտական դիրքորոշումների ձեւավորման գործընթացը ԵՊՀ սոցիալական աշխատանքի բակալավրիատում. սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների ամփոփում
2009 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, Երեւան, ԵՊՀ հրատ., 2009թ.