Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն
Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Միգրացիայի ուսումնասիրությունների կենտրոն
Տարածաշրջանային ինտեգրման և կոնֆլիկտների վերլուծության կենտրոն
Սոցիալական հետազոտությունների իննովացիոն կենտրոն
Կիրառական սոցիոլոգիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
Հեռաուսուցման լաբորատորիա