Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Տեսողական օրգանի անատոմիա «ֆիզիոլոգիա և պաթոլոգիա
2019 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ մանկավարժական բուհերի ուսանողների համար.-Երևան, 2019., 310էջ
Современные Проблемы Инновационного Обучения
2019 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 3, 14-17 էջ
Սովորողների Գենետիկական Նախադրյալները՝ Կրթական Միջավայրում Հարմարվելու Նախապայման
2019 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1-1, 36-45 էջ
Ընտանիքում Երեխաների Հանդեպ Բռնության Երեվույթները Եվ Դրանց Հետեվանքները
2019 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1-1, 94-103 էջ
Ռիսկային Իրավիճակի Կարգավորիչների Հիմնախնդիրը Մանկավարժական Ռիսկաբանության Մեջ
2019 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1(1), 69-79 էջ
Հայաստանի Եվ Բելառուսի Բարձրագույն Կրթության Կառավարման Համեմատական Վերլուծություն
2019 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 2(2), 80-89 էջ
Арутюнян Назик , Варданян Ирина
Валеологические Основы Педагогики Счастья
2019 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1(1), 89-93 էջ
Ընտանեկան արտթերապեվտիկ տեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկությունները սոցիալական մանկավարժի աշխատանքում
2019 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 2(2), 90-99 էջ
Сравнительный Анализ Управления Систем Высшего Образования Италии И Германии
2019 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 2(2), 100-108 էջ
Сравнительный Анализ Управления Системами Высшего Образования Франции И Италии
2019 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 4, 177-181 էջ