Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Լուսինե Խաչատուրի Հայրապետյան

Դոցենտ | Մանկավարժության ամբիոն
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ, «Կրթության գործի կազմակերպում» բաժին, մագիստրատուրա
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջինը մանկավարժ», 2014 թ., ԵՊՀ 065 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1998 - 2003 թթ. Հայաստանի Ազգային Ռադիոյի քաղաքական-տնտեսական ծրագրեր, «Մամուլը ռադիոհաճախականությամբ» հաղորդաշար, խմբագիր-թղթակից
2000 - 2006 թթ. Վ. Անանյանի անվ. միջն. դպրոց (Կոտայքի մարզ, գյուղ Արգել), հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
2008 - 2011 թթ. «Ֆարմ Արմենիա», «Մենք» ամսագրեր, խմբագիր - լրագրող
2008 - 2011 թթ. «Այո» մանկապատանեկան ամսագրի խմբագիր
2006 - 2013 թթ.«Հեյֆեր փրոջեքթ ինթերնեյշնլ» միջազգային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակ, փորձագետ
2011 թ-ից ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս, 2015 թ-ից` ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
 • Ընդհանուր մանկավարժություն
 • Արվեստի մանկավարժություն
 • Երջանկության մանկավարժություն

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 • Սոցիալական մանկավարժություն
 • Հոգեբանություն
 • Արվեստաբանություն
 • Նումիզմատիկա
 • Մանրանկարչություն
 • Երաժշտություն

  Լեզուներ
  Հայերեն/մայրենի/, ռուսերեն, անգլերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  «Կրթության զարգացում» ՀԿ
  «Զարգացման սկզբունքներ» ՀԿ

 • Art-technologies as innovative approaches in the learning process
  2021 | Հոդված/Article
  НАУКОВИЙ ВІСНИК ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ, /Scientific bulletin of flight academy/, ВИПУСК 10, Кропивницький 2021, стр. 102-107
  Арт-терапия как условие формирования аксиологической культуры в педагогическом процессе
  2021 | Հոդված/Article
  Вісник Черкаського університету. серія педагогічні науки, 2021, N 1, c. 127-131
  Особенности Применения Арт-Технологий Для Повышения Эффективности Семейного Воспитания
  2020 | Հոդված/Article
  Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 232-235 էջ
  Ուսուցման արդյունավետության բարձրացման գործում արտ- տեխնոլոգիաների եվ մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները
  2020 | Հոդված/Article
  Գիտական Արցախ, 2020, 1(4), 170-177 էջ
  Տիկնիկաթերապիան՝ որպես երեխայի սոցիալականացման խնդիրների լուծման մանկավարժական միջոց
  2020 | Հոդված/Article
  «Կրթությունը 21-րդ դարում», 2020, թիվ 2 (4), էջ 198-209
  Ընտանեկան արտթերապեվտիկ տեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկությունները սոցիալական մանկավարժի աշխատանքում
  2019 | Հոդված/Article
  Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 2(2), 90-99 էջ
  Մանկավարժական արտտեխնոլոգիաները՝ որպես մանկավարժական գործընթացում կիրառվող այլընտրանքային մոտեցումներ
  2019 | Հոդված/Article
  Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1, 80-89 էջ
  Артпедагогика как способ формирования художественно- эстетических взглядов у студентов
  2018 | Հոդված/Article
  Науковий вiсник льотноï академiï, 2018, випуск 3, стр. 224-228
  |
  Ռումինահայ գաղթօջախի հայկական դպրոցներրը 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարի առաջին կեսերին
  2017 | Հոդված/Article
  Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2017, էջ 425-432
  |
  ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին
  2016 | Գիրք/Book
  Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
  Արվեստի մանկավարժության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցների դերը երեխայի սոցիալականացման գործընթացում
  2016 | Հոդված/Article
  Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրներ: 2016, 55-58 էջ, Հայաստան
  |
  Անձի ձևավորման վրա ազդող գործոնների մեկնաբանությւոնը Վազգեն Առաջին կաթողիկոսի-մանկավարժի հայացքներում
  2016 | Հոդված/Article
  Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 1-2/60-61/, 319-322 էջ, Հայաստան
  |
  Ուսուցչի իդեալն ըստ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի
  2016 | Հոդված/Article
  Մխիթար Գոշ, 2016թ․, 2/45/, 29-32 էջ
  |
  Դաստիարակության հարցերն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի աշխատություններում
  2014 | Հոդված/Article
  «Մանկավարժական միտք» հանդես, թ. 34, 2014, էջ 233-238
  Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի ազգապահպան գործունեությունը Հայաստանում (1988-1994 թթ.-ին)
  2014 | Հոդված/Article
  «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական, թ. 12, 2014, էջ 162-168
  Ամենայն Հայոց Հայրապետ Վազգեն Առաջինը ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմքերի մասին
  2014 | Հոդված/Article
  «Մանկավարժական միտք» հանդես, թ. 12, 2014, էջ 269-277
  Մայրենի լեզվի ուսուցման հարցերը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի աշխատությւոններում
  2013 | Հոդված/Article
  Մանկ. գիտ. դոկտ. պրոֆ. Ն.Կ.Հարությունյանի համահեղինակությամբ, «Մանկավարժական միտք», թ.12, 2013, էջ 234-244
  ԼևոնԿարապետ Պալճյանի մանկավարժական մտքերը «Հերկ» հանդեսում
  2012 | Հոդված/Article
  «Մանկավարժական միտք», թ. 34, 2012, էջ 192-200
  Լևոն -Կարապետ Պալճյանի գործունեությունը ռումինահայ գաղթօջախի ազգային վարժարանում
  2012 | Հոդված/Article
  «Մանկավարժություն» գիտամանկավարժական հանդես, ՀՀ ԿԳՆ Ազգային ինստիտուտ, թ. 8, 2012, էջ 46-52