Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Աննա Սեյրանի Ալեքսանյան

Դոցենտ | Մանկավարժության ամբիոն
Կրթություն
Կրթական-հետազոտական այցեր Հայդելբերգի համալսարան, Գերմանիա (2012, 2017-2018), Գրացի համալսարան, Ավստրիա (2013, 2017), Բեռլինի ազատ համալսարան, Գերմանիա (2015), Բազելի համալսարան, Շվեյցարիա (2014), Պոտսդամի համալսարան, Գերմանիա (2012)
14 ապրիլի, 2012 թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
2010 - 2011 թթ. Ph.D. հետազոտություն Բազելի համալսարանում, Շվեյցարիա
2004 - 2009 թթ. ասպիրանտուրա, Մանկավարժության ամբիոն` ԺԳ.00.01 Մանկավարժության տեսություն և պատմություն մասնագիտությամբ
Գիտական ատենախոսության թեման` «Հաղորդակցման ուղիներն ու տեխնոլոգիաները մանկավարժական գործընթացում»
2000 - 2004 թթ. բարձրագույն, Մանկավարժություն և ուսուցման մեթոդիկայի բաժին, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ

Աշխատանքային փորձ
2018թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Որակի ապահովման կենտրոնի Erasmus+ PRINTEL ծրագրի խորհրդատու/վերապատրաստող (Նորարական դասավանդման ծրագրային բաղադրիչ)
2017թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Հետբուհական վարչության վերապատրաստող: Հիմնական դասընթացներ՝ Համակցված դասավանդում, Հաղորդակցումը կրթական գործընթացում, Կոմպետենտահեն համալսարանական դասավանդում
2010 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2008 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի աշխատակից, Հեռուսուցման լաբորատորիայի դասախոս
2011 թ. գնահատող հետազոտության կոորդինատոր, World Vision Armenia
2010 թ. գնահատող հետազոտության կոորդինատոր, «Մարդկային զարգացման միջազգային կոնտրոն»
2006 - 2008 թթ. դասախոս, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մանկավարժության ամբիոն
2005 - 2008 թթ. ուսանողների մանկավարժական պրակտիկայի ղեկավար, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մանկավարժության ամբիոն
2005 - 2006 թթ. վերապատրաստող, IREX Armenia գրասենյակի ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրում

Կարդացվող դասընթացներ
Բկալավրիատ
Սոցիալ-կրթական հաղորդակցում
Կրթական տեխնոլոգիաներ
Կրթական քվալիմետրիա
Մանկավարժական աքսիոլոգիա
Մանկավարժական ռիսկաբանություն
Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի մեթոդիկա և տեխնոլոգիա
Կրթության սոցիոլոգիա
Մագիստրատուրա
Կրթական հետազոտությունների պլանավորում ու մեթոդներ
Կրթական հետազոտությունների գնահատում
Կրթական քաղաքականություն և ռազմավարություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Համալսարանական դասավանդում
Հաղորդակցման մոդելները կրթության համակարգում
Կրթության համակարգի փոխակերպումներն ու զարգացումները
Հասարակական արժեքներ
Ինքնագնահատում և փոխադարձ գնահատում
Դաստիարակչական խորհրդատվություն
Ռիսկերի ու ռիսկի գործոնների գնատահում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների/հետազոտություններ
2017 - 2018 թթ. Հետազոտություն Հայդելբերգի համալսարանում, Գերմանիա
2017 թ. Հետազոտություն Գրացի համալսարանում, Ավստրիա
2015 թ. Հետազոտություն Բեռլինի ազատ համալսարանում, Գերմանիա
2014 թ. Հետազոտություն Բազելի համալսարանում, Շվեյցարիա
2013 թ. Հետազոտություն Գրացի համալսարանում, Ավստրիա
2012 թ. Հետազոտություն Հայդելբերգի համալսարանում, Գերմանիա
2012 թ. Հետազոտություն Պոտսդամի համալսարանում, Գերմանիա -ուղղել
2011 թ. PhD հետազոտություն Բազելի համալսարանում, Շվեյցարիա
2010 - 2011 թթ. AGBU-ի դրամաշնորհ` գիտահետազոտական ծրագիր Բազելի համալսարանում, Շվեյցարիա
2010 թ. Ուսումնական այց Կոնստանցի համալսարան, Գերմանիա
2010 թ. «Կրթական քաղաքականության վերլուծություն» դասընթացի ձևավորում Կրթական ծրագրերի ռեսուրս

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2012 թ-ից մինչ օրս Կրթական հետազոտությունների եվրոպական ասոցիացիայի ղեկավար մարմնի անդամ
2011 թ-ից մինչ օրս DAAD կրթաթոշակակիների նախագահության անդամ
2009 թ-ից մինչ օրս Հայ օգնության ֆոնդի «Երեխաների աջակցության կենտրոն» հիմնադրամ
2001 - 2004 թթ. Ուսանողական գիտական ընկերության անդամ

Պարգևներ
16 մայիսի 2020 թ. «ԵՊՀ-ում դասավանդման գերազանցության մրցանակ» հասարակագիտական անվանակարգ. դասավանդման մեթոդների կատարելագործումը խթանելու, արդի մեթոդների կիրառմանը, ինչպես նաև լավագույն փորձի տարածմանը նպաստելու համար
19-20 ապրիլի, 2018 թ. «Մանկավարժական սկիզբ» ԱՊՀ երկրների երիտասարդ դասախոսների մրցույթի հաղթող «Մրցութային լավագույն նյութեր» անվանակարգում, Բուհերի եվրոպական միավորում, Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարան, Մոսկվա
12 հոկտեմբերի, 2016 թ. Երեւանի պետական համալսարանի շնորհակալագիր՝ բուհական կրթության զարգացման և Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների պատրաստման գործում ունեցած ավանդի համար
26 դեկտեմբեր, 2013 թ. «Լավագույն գիտական նախագիծ - 2013» պարգև հասարակական գիտությունների բնագավառում` Գիտությունների ազգային ակադեմիայի և Սպորտի և երիտասարդության նախարարության կազմակերպած մրցույթում հաղթելու համար
24 մայիսի, 2013 թ. ՀՀ Նախագահի «Երիտասարդ գիտնականների մրցանակաբաշխություն - 2013»-ի հաղթող` սոցիոլոգիայի, քաղաքական գիտությունների, հոգեբանության, մանկավարժության բնագավառում Ն.Ադոնցի անվան մրցանակ
28 հուլիսի, 2012 թ. Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի հուլիս ամսվա հաղթող
19 մայիսի, 2010 թ. Սպորտի և երիտասարդության նախարարության պարգև «Երիտասարդների գիտատեխնիկական և գիտահետազոտական նախագծերի ամենամյա մրցույթ»-ում հաղթելու համար
14 դեկտեմբեր, 2004 թ. Ազգային ժողովի նախագահի «Մանկավարժության ապագա» պարգև ուսումնառության ժամակաշրջանում ցուցաբերած բարձր առաջադիմության, հասարակական ակտիվության և կատարած գիտական ուսումնասիրությունների համար
17 դեկտեմբեր, 2004 թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Լավագույն շրջանավարտ – 2004»

(+374 10) 54-43-94
anna.aleksanyan@ysu.am

Hybrid/Blended Learning
2021 | Հոդված/Article
Handbook "Innovative and Technology Enhanced Teaching and Learning". ERASMUS+ CBHE “PRINTeL” project, 2021, 245-251 էջ, Հայաստան
The Techniques of Upbringing Symbolism and their Application in Public Communication (Դաստիարակության կերպավորման տեխնիկան և դրա կիրառումը հանրային հաղորդակցման ոլորտում)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2020 № 1 (31) էջ 63-72
|
Ղազախստանի բարձրագույն կրթության ոլորտի ներդրվածության ցուցանիշների վերլուծություն
2020 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2020, թիվ 2 (4), էջ 210-218
The Problem of Pedagogical Communication. Models Construction in Teacher Training
2020 | Հոդված/Article
Erziehen in einer unübersichtlich gewordenen. Welt Positionen, Widersprüche, Utopien, 2020, 15, p. 25-35, Austria
Современные Проблемы Инновационного Обучения
2019 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 3, 14-17 էջ
Ռիսկային Իրավիճակի Կարգավորիչների Հիմնախնդիրը Մանկավարժական Ռիսկաբանության Մեջ
2019 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1(1), 69-79 էջ
Աննա Ալեքսանյան , Հրանտ Հակոբյան
Բուհի կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները արդիականացող աշխարհում
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, 2019, 1(2), 260-269 էջ
The Role of New Educational Technologies in Teachers’ Professional Preparation in Higher Education
2018 | Հոդված/Article
Education – Technology – Computer Science, 2018, 4/26, 360-364 էջ
Շարունակական կրթության արժեքաբանության հիմնախնդիրը եվ ցուցանիշային վերլուծությունը հհ-ում
2018 | Հոդված/Article
Մեծահասակների կրթությունը եվ ուսումնառությունը հայաստանում, 2019, 192-206 էջ
Онлайн образование в высшей школе: диагностика педагогических коммуникаций на будущее
2018 | Հոդված/Article
Науковий вiсник льотноï академiï, 2018, Вып. 3, стр. 229-233
|
О совершенствовании коммуникативных компетенций будущего педагога
2018 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського університету. Серія ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018, № 5, стр. 7-15
|
Risk perception and evaluation of risk factors among learners: construction of analytical approach in educational riskology
2017 | Հոդված/Article
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 230-236
|
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին
2016 | Գիրք/Book
Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
Սովորողների ինքնավերլուծության եվ ինքնագնահատման մեթոդների կիրառման հիմնախնդիրը դասավանդման գործընթացում
2016 | Հոդված/Article
Երիտասարդ գիտնականների միջազգային, ամառային դպրոց «Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները»: 2016, էջ 11-16 էջ, Հայաստան
|
Կրթության որակի հետազոտման և դրա արդյունքների կիրառման հիմնախնդիրը կրթական փոփոխություններում
2015 | Հոդված/Article
Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները, 2015, էջ 3-7 էջ
|
Դաստիարակչական խորհրդատվության դասավանդման մեթոդական հագեցվածության հիմնահարցի շուրջ
2015 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 4/59, էջ 91-99 էջ
|
The Problem of Education Quality Research and the use of the Results in Educational Changes
2015 | Հոդված/Article
Proceedings of the Educational Research International Conference entitled «Education quality measurement and evaluation problems», Yerevan, Ped. Press, 2015, P. 3-7
On the Issues of Contemporary Saturation of Teaching Methods of the “Educational Consulting”
2015 | Հոդված/Article
“Pedagogical thought” Scientific Journal, Yerevan, № 3-4, 2015, 91-99
Միջանձնային հաղորդակցման իրականացումը կրթական գործընթացում
2015 | Գիրք/Book
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2015, 264 էջ: publishing.ysu.am
Education in Armenia: from old memories to integration into Europe
2015 | Հոդված/Article
Published in the book: Education across Europe - A Visual Conversation. EERA – European Education Research Association, Network, 17 - Histories of Education, Berlin, 2015, P. 19-23
The Problem of Tolerance Training in Educational Institutions
2014 | Հոդված/Article
“Education, science and economics at universities and schools. Integration to international educational area” Publications International Scientific Conference 24-29 March 2014, Tsaghkadzor, 2014: Volume 2. P.61-63
Սովորողների ինքնագնահատման և փոխադարձ գնահատման մեթոդների կիրառումն արժեքային հարաբերությունների զարգացման գործընթացում
2014 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: Եր., «Զանգակ» հրատ., 2014, էջ 16-18
Communication Models’ Contribution to Stability, Reproduction and Change of Social Values (Հաղորդակցական մոդելների ազդեցությունը սոցիալական արժեքների կայունության, վերարտադրության եվ փոփոխման գործում)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 139.5, Երևան 2013 թ., էջ 32-39
|
Դասավանդողի հաղորդակցական ներգործության և սովորողի հաղորդակցական ակտիվության փոխառնչությունների հարցի շուրջ
2013 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք» գիտական հանդես: Եր., «Զանգակ» հրատ., 2013, № 3-4, էջ 11-21
Դպրոցականի հաղորդակցական ակտիվության խթանման ու զարգացման հնարավորությունները
2013 | Հոդված/Article
«Հայ մանկավարժության պատմությունը և դպրոցի արդի հիմնախնդիրները» միջբուհական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: Եր., «Զանգակ» հրատ., 2013, 80 էջ, էջ 48-53
Կրոնն արդի մանկավարժական հաղորդակցման համակարգում
2011 | Հոդված/Article
Աճեմյան մատենաշար ԺԴ, 21-րդ դարի կրոնական մարտահրավերները և Հայաստանը, ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 101-105
Особенности коммуникативной модели в образовательной системе РА: Задачи и пути решения в условиях 21-го века (Результаты исследования)
2010 | Հոդված/Article
“Университетское образование в 21-ом веке”: Собрания материалов международной научной конференции, Ер.: Издательство ЕГУ, 2010, с. 106-111
Հեքիաթ տեխնոլոգիայի կիրառումը կրտսեր դպրոցում
2009 | Հոդված/Article
«Նախաշավիղ» գիտամեթոդական հանդես. ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի, 2009, թիվ 1-2, էջ 14-21
Проблема межличностного общения в истории педагогической мысли
2009 | Հոդված/Article
Вестник НИЭУП: “Молодежь и наука:реальность и будущее”: Материалы II международной научно-практической конференции, Т.1:Проблемы педагогики, г. Невинномысск, 2009, (В А4 формате) с. 49-51
21-րդ դարի պահանջներին համարժեք հաղորդակցման մոդելը և ՀՀ կրթության համակարգը
2009 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք» գիտական հանդես, Երևան, 2009, թիվ 3-4, էջ 39-46
Коммуникативные аспекты социального управления в сфере образования
2009 | Հոդված/Article
Тематический сборник Балтийской педагогической академии, СПб., 2009, (А4) с. 58-62
О роли коммуникативных технологии в процессе формирования и развития личности XXI века
2009 | Հոդված/Article
Результаты педагогического эксперимента, “Личность и культура”: Международный журнал Российской академии наук, Москва, 2009, N6, (А4) с. 58-62
Միջանձնային հաղորդակցման ոչ խոսքային միջոցների հնարավորությունները մանկավարժական գործընթացում
2008 | Հոդված/Article
«Լրատու Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի» Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2008, թիվ 1, էջ 143-152
Հաղորդակցման կարողությունների ձևավորման հնարավորությունները մանկավարժական գործընթացում
2008 | Հոդված/Article
«Գիտական տեղեկագիր» Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Երևան, 2008, թիվ 1-2, (7-8), էջ 11-18
Կրտսեր դպրոցում միջանձնային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառման հարցի շուրջ
2008 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք» գիտական հանդես, Երևան, 2008, թիվ 4, էջ 108-116
Ա. Ալեքսանյան , Ս. Վարդումյան
Հրաշք մատիկներ. Մատիկները մեզ դարձնում են իմաստուն և առողջ
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների, ծնողների և մանկապարտեզի դաստիարակների համար: Երևան, 2007, 40 էջ
Հաղորդակցման հիմնահարցը մանկավարժության մեջ
2007 | Հոդված/Article
Գիտական տեղեկագիր ԱրՊՀ-ի. Ստեփանակերտ, 2007, թիվ 3(16), էջ 132-136
Ա. Ալեքսանյան , Ս. Վարդումյան
Հրաշք մատիկներ. Մատիկները մեզ օգնում են մտածել, ստեղծագործել, խոսել, հաշվել, հաղորդակցվել
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների, ծնողների և մանկապարտեզի դաստիարակների համար: Երևան, 2006, 54 էջ
Ա. Ալեքսանյան , Ս.Վարդումյան
Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ. Քսաներորդ դարի մանկավարժական տեսություններ
2005 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ մանկավարժների և ուսանողների համար: Երևան, 2005, 407 էջ
Մանկավարժական հաղորդակցումն արդի կրթական համակարգում
2005 | Հոդված/Article
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես. Հասարակական գիտություններ, Վանաձոր, 2005, թիվ 2, էջ 66-68
Մանկավարժական հաղորդակցման իրականացման ոչ խոսքային միջոցները
2004 | Թեզիս/Thesis
«Գիտական տեղեկագիր» Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի. Հումանիտար գիտություններ, Երևան, 2004, թիվ 1, էջ 163