Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Факультет армянской филологии - один из основополагающих факультетов университета.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Պատմողի կերպարը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի կառույցում
2022 | Հոդված
Էջմիածին, 2022, Ա, 59-79
Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը
2022 | Գիրք
Եր., «Էդիթ Պրինտ», 2022, 240
, ,
Nikolay Gogol and Raphael Patkanyan: The Philosophy of Horror
2022 | Հոդված
WISDOM, 2022, 3 (2), 112-123
|
Արշակ Չոպանյանի կյանքի և գործունեության նկարագիրը
2022 | Հոդված
Պատմաբանաիրական հանդես, 2022, 63-88 էջ
|
Պետրոս Դուրեանը գնահատականների զուգակշիռքում
2022 | Հոդված
Էջմիածին, 2022, 80-96 էջ
|