Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Факультет армянской филологии - один из основополагающих факультетов университета.
>
Այգու այլաբանությունը սիրերգ-հարսներգերում
2021 | Հոդված
«Էջմիածին», 2021, Ե., էջ 65-77
, , ,
Ռուստամ Զալ. հայ-իրանական դյուցազնավեպ: Պատումների ժողովածու
2021 | Գիրք
Եր., 2021, 372 էջ
Ստեփան Զորյանի «Ջրհորի մոտ» պատմվածքի դասավանդումը
2021 | Հոդված
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 4 (53), էջ 145-155
|
Հայր Ղևոնդ Ալիշանի և Վլադիմիր Ստասովի առնչություններից
2021 | Հոդված
Պատմաբանասիրական հանդես, 2, 2021, 172-178 էջ
|
,
Հակոբ Պարոնյանի մանկական պատմվածքները
2021 | Հոդված
«Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1, էջ 202-215
|
Զ.-Թ. դարերի հայ հոգեւոր դասի կերպաւորումը Յովհաննէս Դրասխանակերտցու Պատմութեան մէջ
2021 | Հոդված
«Էջմիածին» ամսագիր, 2021, 2, Հայաստան, 58-74 էջ
|
Զ.-Թ դարերի հայ հոգեւոր դասի կերպաւորումը Յովհաննէս Դրասխանակերտցու Պատմութեան մէջ
2021 | Հոդված
«Էջմիածին» ամսագիր, 2021, 1, Հայաստան, 76-90 էջ
|
,
Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր
2021 | Գիրք
Մենագրություն, «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 188 էջ
|
Գուրգեն Մահարու ինքնակենսագրական վիպակների դասավանդման շուրջ
2021 | Հոդված
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 3 (52), էջ 150-174
|
«Արա Գեղեցիկ» ավանդավեպի բանագիտական քննությունը
2021 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2021, 1 (22), 169-191 էջ
|