Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
Факультет романо-германской филологии был основан в 1991 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Բարու և չարի հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ արձակում (Հարություն Քեշիշյան. «Սատանայի ընտրությունը»)
2021 | Հոդված
«Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1, էջ 102-115
|
Պատերազմը և անհատի հոգեբանությունը (Ստեփան Զորյան – Նորման Մեյլեր)
2021 | Հոդված
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 2 (51), էջ 56-74
|
«Հիսուսյան վեպերը» գրական զուգահեռներում
2021 | Գիրք
Մենագրություն, «Արմավ», Երևան, 2021, 216 էջ
|
Քրիստոնեության գաղափարական արտացոլումը ամերիկյան և հայ գրականության մեջ (Լյու Ուոլես և Գուրգեն Խանջյան)
2021 | Հոդված
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1 (50), էջ 74-84
|
Textkohärenz und Textverflechtung - Thema-Rhema-Gliederung
2021 | Հոդված
Dokumentation der Referate und Abstracts der Referenten der Staatlichen Universität Jerewan, Satz: MaroDruck, Augsburg 1999, S. 9-10