Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
В 1933-1934 гг.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Էպոսի «Սասունցի Դավիթ» ճյուղի երկու գրական մշակում. Թումանյան, Չարենց
2021 | Հոդված
«Պատմություն և քաղաքականություն», 2021, թիվ 3 (14), էջ 53-65
Հայոց լեզվի ուսուցման և խոսքի մշակույթի ձևավորման մեթոդիկա
2021 | Գիրք
«Նաիրի», 2021, 572 էջ, Հայաստան
Հայաստանի Հանրապետությունում համայնքային զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները (Կալավան համայնքի օրինակով)
2021 | Հոդված
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 159-164
,
Էթնոզբոսաշրջության էությունը, զարգացման նախադրյալները և հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 144-150
,
Роль СМИ в формировании туристического имиджа страны
2021 | Հոդված
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (1), էջ 26-30