Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Факультет истории действует со дня основания Ереванского государственного университета.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Ազգաբանական ուսումնասիրություններ. Գիրք 3
2020 | Գիրք
Տիր հրատարակչություն, Երևան, 2020թ․, 394 էջ
|
Հայ ժողովրդի ներդրումը հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի գործում (1941-1945 թթ.)
2020 | Հոդված
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 8-33 էջ, 2020
Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին (1941-1945 թթ.)
2020 | Հոդված
Հայկական Բանակ, Հայաստան, 1(103), 9-32 էջ, 2020
Эдик Минасян, героическая деятельность армянок в годы освободительного движения конца XIX–начала XX века
2020 | Հոդված
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 283-285 էջ, 2020
Արեվմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը մեծ եղեռնի նախօրեին։ Մաս 10. Դիարբեքիր քաղաքը եւ Դերիկի, Սավուրի, Բալուի ու Մադենի գավառները
2020 | Հոդված
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 2, 112-158 էջ, 2020