Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Отделение международных отношений было основано еще в 1990 г.
>
«Վաղը մարտի դաշտում հիշիր ինձ» Խավիեր Մարիաս
2022 | Գիրք
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2022, 428 էջ
|
«Պասկուալ Դուարտեի ընտանիքը» Կամիլո Խոսե Սելա
2022 | Գիրք
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2022, 208 էջ
|
«Երկու մենություն» Գաբրիել Գարսիա Մարկես, Մարիո Վարգաս Լյոսա
2022 | Գիրք
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2022, 208 էջ
|
«Աբել Սանչես» Միգել դե Ունամունո
2022 | Գիրք
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2022, 244 էջ
|
«Հինգ ժամ Մարիոյի հետ» Միգել Դելիբես
2022 | Գիրք
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2022, 292 էջ
|
The Role of CIS in the Post-Soviet Area
2022 |
Լեզուն և կրթությունը միջազգային հարաբերություններում: Language and Education in International Relations: Язык и образование в международных отношениях.- Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2022, 14-15 էջ
|
Гуманитарное сотрудничество между Республикой Армения и Российской Федерацией в Сирийской Арабской Республике: цели и задачи
2022 | Հոդված
Избранные страницы Российско-армянского стратегического союза. Сборник статей:- Ер.: Издательство «НААПЕТ», 2022 стр. 15-19
|
Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մարդասիրական համագործակցությունը Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում. նպատակը և խնդիրները
2022 | Հոդված
Հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքի ընտիր էջեր: Հոդվածների ժողովածու.- Եր.: «ՆԱՀԱՊԵՏ» հրատարակչություն, 2022 էջ 16-21
|
Հայաստանի «փափուկ ուժի» քաղաքականության մշակութային-քաղաքակրթական ակունքները
2022 | Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 34-45
ՀՀ-ՌԴ ռազմավարական համագործակցությունը ՀԱՊԿ-ի շրջանակում
2022 | Հոդված
Հայաստան-Ռուսաստան. բարեկամություն, համագործակցություն և փոխադարձ օգնություն (հոդվածների ժողովածու), «Նահապետ» հրատարակչություն, Երևան–2022, էջ 28-32
|