Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Юридический факультет - один из старейших факультетов Альма-матер с богатыми культурными и научными традициями.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ. Խնդրի լուծու՞մ, թե՞ նոր խնդիրներ
2021 | Հոդված
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 4-10 էջեր
|
Դատական վերահսկողության մի քանի հարցեր պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատելիս
2021 | Հոդված
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 72-80 էջեր
|
Հանցագործության օժանդակողի հասկացությունը, օժանդակության տեսակները
2021 | Հոդված
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 68-71 էջեր
|
Դատախազական խմբի կողմից մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության իրականացման և դատարանում մեղադրանքի պաշտպանության հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2021 | Հոդված
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 61-67 էջեր
|
Կանխավարկածը որպես փիլիսոփայական-իմացաբանական միջոց
2021 | Հոդված
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 52-60 էջեր
|