Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Формирование факультета философии и психологии началось еще в 1964 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
,
Computer usage in higher education: psychlogcal aspects
2022 | Հոդված
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես N1 (10), 2022թ., էջ. 47-55
|
The fallacy of personal validation (the Forer effect) in the system of behavioral finance biases
2022 | Հոդված
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես N1 (10), 2022թ., էջ. 56-62
|
,
Առցանց համակարգերի ներդրումը որպես պետական հարաբերությունների (GR) իմիջի բարելավման և արդյունավետ հանրային հաղորդակցման (PR) գործիք
2022 | Հոդված
Հանրային կառավարում #1/2022, 2022թ., էջ. 202-212
|
,
Ուսանողների սուբյեկտիվ բարեկացության և հաջողությունների հասնելու ձգտման հարաբերակցությունը
2022 | Հոդված
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես, 2022, N1(10), էջ 73-83
Սոցիալական նոր իրականությունը և արժեքների սոցիալ-հոգեբանական փոխակերպումները
2022 | Հոդված
Արդի հոգեբանություն, գիտական հանդես, Երևան 2022, հ․1(10), 3-10
|