Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1 сентября 1995 г.
>
Դաստիարակութեան ու կրթութեան հարցերը «Աւետաբեր»-ում
2019 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 83-92
|
Հայազգի կարդինալ Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանի գործունեությունը մինչ հայ կաթողիկե եկեղեցու պատրիարք-կաթողիկոս դառնալը
2019 | Հոդված
Տարածաշրջան և աշխարհ, 2019, հատոր X, № 4, էջ 156-160
|
, , ,
Նոր Նախիջևանի Մեծ Սալա գյուղի արձանագրությունները
2019 | Հոդված
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 1(65), էջ 139-155
|
Մեծ հայրենադարձության ջատագովներն ու «ընդդիմադիրները» Խորհրդային Հայաստանում և Սփյուռքում՝ ի դեմս Հայ Եկեղեցու և որոշ քաղաքական ուժերի
2019 | Հոդված
Տարածաշրջան և աշխարհ, 2019, հատոր X, № 6, էջ 67-76
, , ,
Նոր Նախիջեիանի հանգստարանի վիմագրերը
2019 | Հոդված
Հանդէս ամսօրեայ: 2019, 1-12, էջ 413-454
|
, ,
Քրդական բռնությունները Վանի նահանգի Իթիլաֆի շրջանում: Ռաֆայել Երիցյանի սպանության հարցի շուրջ
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), էջ 40-57
|
Արիստոտելին վերագրվող «Յաղագս առաքինութեանց եւ չարութեանց» երկի հայերեն թարգմանությունը
2019 | Հոդված
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2019, Ա, էջ 7-25
|
Սաղմոսավանքի միջնադարյան սրբությունները
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), էջ 20-28
|
Գևորգ Ա. Բյուրականցի կաթողիկոսի ծագման շուրջ
2019 | Հոդված
Պատմություն և քաղաքականություն, 2019, 2(3), էջ 143-152
Լևոն Մեծագործի և Գրիգոր Քարավեժի հարաբերությունների պատմությունից (12-րդ դարի 90-ական թվականներ)
2019 | Հոդված
Պատմություն և քաղաքականություն, 2019, 2(3), էջ 153-168
|