Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>
Pedagogical Futurology: 21st Century Prospects
2020 | Հոդված
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 29-32 էջ
Особенности Применения Арт-Технологий Для Повышения Эффективности Семейного Воспитания
2020 | Հոդված
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 232-235 էջ
Сравнительный Анализ Управления Системами Высшего Образования Республики Армения И Италии
2020 | Հոդված
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 62-66 էջ
Ուսուցման արդյունավետության բարձրացման գործում արտ- տեխնոլոգիաների եվ մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները
2020 | Հոդված
Գիտական Արցախ, 2020, 1(4), 170-177 էջ
Применение Современных Методов Воспитания В Семьях С Различными Подходами К Процессу Социализации Личности Ребенка
2020 | Հոդված
Գիտական Արցախ, 2020, 1(4), 162-169 էջ
Գրելու գործընթացի տեսագրաֆիկական խանգարումների շտկման և կանխարգելման տեսանկյունից թույլ տեսնող դպրոցականների տեսողական ընկալման ուսումնասիրություն
2019 | Հոդված
Միջազգային գիտամեթոդական գրախոսվող ժողովածու «Կրթությունը 21-րդ դարում», Երևան, 2019, N 2(2), էջ 109-114
Տարրական դասարաններում սովորողների ուսումնական նյութի յուրացման դժվարությունները և դրանց հաղթահարման ուղիները
2019 | Հոդված
«Կրթության զարգացման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները» գիտա-գործնական գիտաժողովի հոդվածների ձեռնակ: Օրեխովո-Զունո, 2019, էջ 64-69
Թույլ տեսնող կրտսեր դպրոցականների մանր մոտորիկայի (շարժողականության) զարգացման մակարդակի հետազոտումը
2019 | Հոդված
«Զարգացման սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող անձանց սոցիալ-մանկավարժական աջակցություն»: Տեսություն և պրակտիկա: Մաս 1, Յալթա, 2019, էջ 3-6
Կրտսեր դպրոցական աշակերտների կարճատեսության կանխարգելումը ներառական կրթության համակարգում
2019 | Հոդված
«Ներառական կրթություն՝ հիմնախնդիրները և առաջընթացը» IV-րդ Համամիութենական կրթության ֆորումի միջազգային մասնագիտությամբ: Ռոստով նա Դոնու, Տագանրոգ, 2019, էջ 32-35
Աշակերտների կարճատեսության կանխարգելման հարցերում ուսուցիչների իրազեկվածության մակարդակը
2019 | Հոդված
Միջազգային գիտամեթոդական գրախոսվող ժողովածու «Կրթությունը 21-րդ դարում», Երևան, 2019, N 1(1), էջ 46-51