Հրապարակված է | 2016-06-03
Արցախում մեկնարկեց հոգեբան-սպաների վերապատրաստման ծրագիրը
Այլ ալբոմներ
Գլխավոր նորություններ
Երևանի պետական համալսարանում յուրաքանչյուր ուսանողի համար լրացվում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ արտացոլվում է ուստարվա ընթացքում ուսանողի կատարած աշխատանքի ծավալը, ուսումնական գործունեության արդյունքները, կրթական ձեռքբերումների որակն ու առաջադիմության ցուցանիշները:
ԵՊՀ-ում այսօր անցկացվել է «Քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը և իրականացումը հակառակորդի հարձակման դեպքում» թեմայով ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն:
ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի գիտական խումբն ուսումնասիրում է «Ժամանակակից էկոլոգիապես առավել անվտանգ կենցաղային քիմիական միջոցների, տեխնիկական սպասարկման միջոցների արդյունավետ արտադրական տեխնոլոգիաների մշակում և ներդնում» գիտական թեման: