Հրապարակված է | 2022-06-17
Դիպլոմների հանձնման արարողություն
Այլ ալբոմներ
Գլխավոր նորություններ
ԵՊՀ-ում սահմանված ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի համաձայն՝ 2022-2023 ուստարում և դրանից հետո ԵՊՀ ընդունված ուսանողների համար դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորը տասն է: Այս փոփոխությամբ պայմանավորված՝ հիշյալ կարգում փոփոխվել են նաև քննության վերահանձնման և դասընթացը կրկնելու դրույթները։
ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի ուսանող Գայանե Լալայանը «Լավագույն ուսանող» հանրապետական մրցույթի հումանիտար գիտությունների ոլորտում մագիստրոսի կրթական ծրագրով հաղթողներից է: Գայանեի հետ զրույցի առանցքում ուսանողական տարիներից գիտական գործունեություն ծավալելու և վերապատրաստման միջազգային դասընթացների մասնակցելու կարևորությունն է:
Երևանի պետական համալսարանում այսօր տեղի ունեցավ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի և «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» (ԹԻՀԿ) ՀԿ-ի փոխգործակցությամբ ստեղծված «Հակակոռուպցիոն մեդիադպրոց» ծրագրի բացման արարողությունը։