Հրապարակված է | 2022-06-17
Դիպլոմների հանձնման արարողություն
Այլ ալբոմներ
Գլխավոր նորություններ
ԵՊՀ-ում կ.գ.դ., պրոֆեսոր Սուսաննա Բադալյանի ղեկավարությամբ կատարվում են սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի բնագավառի հետազոտություններ, որոնք իրականացվում են եվրոպական և ամերիկյան մի շարք համալսարանների հետ գործակցության շրջանակում և ֆինանսավորվում են արտաքին և ներքին դրամաշնորհներով:
Երևանի պետական համալսարանի Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարանի ընթերցասրահներն այսուհետ բաց կլինեն երկուշաբթիից ուրբաթ՝ ժամը 9:00-21:00-ն:
Աիդա Ջանջուղազյանը սովորում է ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում՝ «Սերվիս» բաժնում։ Կարևորելով կնոջ առանցքային դերը կյանքի տարբեր բնագավառներում` ԵՊՀ ուսանողը ձգտում է համալսարանում ստացած կրթությունը ծառայեցնել ոլորտի զարգացմանը: