01.12.2015 | 
Գիտություն
ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԱՅՑ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԱՅՑ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ
2015 թ.-ի նոյեմբերի 14-30-ը հայաստանյան գործընկերները այցելեցին ԵՄ գործընկեր համալսարաններ, որը կազմակերպվել էր «Տեմպուս Վերիտաս» ծրագրի չորրորդ աշխատանքային փաթեթի շրջանակներում:

Այցելության նպատակն էր ծանոթանալ գործընկեր հաստատություններում ընդունված ասպիրանտական կրթությանն ու քաղաքականությանը:

KTH Royal Institute of Technology (Շվեդիա), Bath Spa University (Անգլիա), University of Girona (Իսպանիա), Heidelberg University (Գերմանիա) այցելությունների ժամանակ գործընկերները ներկայացրել են, թե իրենց մոտ ինչպես է տեղի ունենում PhD ձևավորման գործընթացը՝ ընդունելությունից մինչև պաշտպանություն:


Մասնավորապես KTH-ի օրինակի վրա վառ երևում է, որ գոյություն ունի ուղիղ կապ արդյունաբերության և ինստիտուտի միջև, ինչը շատ կարևոր է և ըստ բարձրագույն կրթության 3-րդ աստիճանի մասին Զալցբուրգի 6-րդ սկզբունքի՝ հիմք է հանդիսանում ասպիրանտների (PhD Student) կրիտիկական մասսան ձևավորելու համար: Ցավոք սրտի, այս շատ կարևոր կետը բացակայում է մեզ մոտ, և հետագայում պահանջված ու որակյալ ասպիրանտական կրթություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է հաստատել վերոնշյալ կապը: 


Ստացված փորձառությունից ԵՊՀ-ում կներդրվի այն մասը, որը չի հակասում ՀՀ կրթությանը, մասնավորապես կբարելավվի կրթական ծրագրերի նկարագրական մասը՝ ըստ ստացված նմուշների, կհստակեցվեն դոկտորանտ-ղեկավար հարաբերությունները՝ պայմանագրի ձևով: Կրթական և հետազոտական ծրագրերը կփորձենք մոտեցնել պետության աշխատաշուկայի պահանջներին:


ԵՊՀ համապատասխան ստորաբաժանման և ծրագրի մասնակիցների կողմից ուսումնասիրվել և քննարկվել են գործընթացին առնչվող հարցերը, և, ըստ էության, հաշվի առնելով ԵՊՀ պիլոտային ասպիրանտական ծրագրի ուղղվածությունը՝ կրթական ծրագրերը կազմելիս հաշվի կառնվի Heidelberg-ի համալսարանի առաջավոր փորձը:

 

Այլ նորություններ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱ. ԵՊՀ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՆԵՐԸ ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼՈՒ ԵՆ ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԿԵՆՍԱՊՈԼԻՄԵՐՆԵՐ ՍԻՆԹԵԶԵԼՈՒ ԷՔՍՏՐԵՄՈՖԻԼ ՄԱՆՐԷՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԸ
ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի կողմից ֆինանսավորման է երաշխավորվել «Հայաստանի էքստրեմալ միջավայրերից մեկուսացված թերմոֆիլ և հալոֆիլ մանրէների էկզոպոլիսախարիդների արտադրությունն ու բնութագրումը» գիտական թեման: Այն ներկայացրել է ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնը։
ԳԻՏԱԿԱՆ ԹԵՄԱ. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԱԿՆԿԱԼՎՈՒՄ Է ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼ ԳՐԱՖԵՆԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ՏԱՔ ԼԻՑՔԱԿԻՐՆԵՐԻ ՎԱՐՔԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԿԱՌԱՎԱՐԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԸՍՏ ՍԱՐՔԱՅԻՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՊՀ-ի կողմից ներկայացված «Գրաֆենում տաք լիցքակիրների դինամիկայի կառավարում արտաքին դաշտերով և բևեռային տակդիրների ընտրությամբ: Գրաֆենային հենքով տաք լիցքակրային տրանզիստորի մոդելի լավարկում և գործնական իրականացում» թեման ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի կողմից հայտարարված մրցույթի արդյունքում երաշխավորվել է ֆինանսավորման: