Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Դաստիարակչական խորհրդատվության դասավանդման մեթոդական հագեցվածության հիմնահարցի շուրջ
2015 | Article
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 4/59, էջ 91-99 էջ
|
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.2
2015 | Book
Եր., ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 336 էջ
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.1
2015 | Book
Եր. ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Ուսուցիչների թեստաբանական կոմպետենցիայի ձևավորման նախադրրյալները
2015 | Article
Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. – Եր.: Մանկավարժ, 2015. – էջ 94-98
Մանկավարժական խոսույթների փոխներթափանցման հիմնախնդիրը արդի փուլում
2015 | Article
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութեերի ժողովածու. – Եր.: «Զանգակ» հրատ., 2015. – 256 էջ: - Էջ 93-97
Հիսուս Քրիստոսը որպես առաջին մանկավարժ ֆասիլիտատոր
2015 | Article
Մանկավարժության արդի խնդիրները. Մարտահրավեերներ և լուծումներ: Հարնապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. – Եր.: Մանկավարժ, 2015, 336էջ:- էջ 134-139
Նորովի մոտեցում ընթացիկ գնահատման հարցին՝որպես որակի ապահովման գործոն
2015 | Article
«Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր. 2015, էջ 7-11
Ընտանեկան դաստիարակության սխալները որպես երեխայի վարքային շեղումերի նախապայման
2015 | Article
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր. 2015, էջ 20 -24
Հայաստանում թրաֆիքինգի հիմնախնդիրը անչափահասների շրջանում
2015 | Article
«Մանկավարժության արդի հիմնախնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ» Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու Եր. 2015, էջ 21-27
The Problem of Education Quality Research and the use of the Results in Educational Changes
2015 | Article
Proceedings of the Educational Research International Conference entitled «Education quality measurement and evaluation problems», Yerevan, Ped. Press, 2015, P. 3-7